Kódolási stílus – javaslatok

Czirkos Zoltán · 2022.05.25.

Megjegyzések és javaslatok a szépen írt, áttekinthető programokhoz.

Érdemes szem előtt tartani a következő dolgokat.

Olvashatóság – alapok

 • Írjunk jól olvasható kódot. Ennek a legegyszerűbb módja azt írni, amit gondolunk. Ne trükközzünk a nyelvi elemekkel a szép, egyszerű programok írása helyett!
 • Ne optimalizáljunk feleslegesen. Csak akkor, ha kiderül, hogy lassú a programunk.
 • Különösen ne végezzünk olyan mikrooptimalizációkat kézzel, amelyekre a fordító is képes. %2 helyett &1 rossz ötlet, ==0 helyett ! rossz ötlet.
 • Indentáljuk a kódot. Ez segít átlátni a program szerkezetét!
 • Törekedjünk arra, hogy a programkódunk (a feladat megoldása) minél jobban hasonlítson a feladat szövegére. Ne vigyünk bele a megoldásba felesleges csavarokat! Pl. ha 1-től 100-ig ki kell írni a számokat, a szép megoldás ez:
  for (i = 1; i <= 100; ++i) printf("%d\n", i);
  A működő, de nem annyira szerencsés megoldások pedig:
  for (i = 1; i < 101; ++i) printf("%d\n", i);  // hol a „101” a feladat szövegében?
  
  for (i = 0; i < 100; ++i) printf("%d\n", i+1); // hol a „+1” a feladat szövegében?
  Vagy pl. „8 osztója van”:
  if (osztok_szama(x) == 8)
  Nem annyira szerencsés:
  if (osztok_szama(x) - 8 == 0) // miért?!
 • Használjunk néven nevezett konstansokat és felsorolt típusokat mágikus számok helyett! Nem szerencsés: if (evszak == 2). Jobb ennél: if (evszak == nyar).
 • Használjunk beszédes változóneveket, és használjunk függvényeket a részfeladatokhoz! Például, mit csinál a következő program?
  int main(void) {
    int a, b, c, d;
    
    d = 2;
    a = 0;
    while (a < 20) {
      b = 1;
      for (c = 2; b && c <= d/2; c++)
        if (d % c == 0)
          b = 0;
      if (b) {
        printf("%d ", d);
        a++;
      }
      d++;
    }
    
    return 0;
  }
  Megoldás

  Ugyanazt, mint ez:

  bool prim_e(int szam) {
    for (int oszto = 2; oszto <= szam/2; oszto++)
      if (szam % oszto == 0)
        return false;
    return true;
  }
  
  int main(void) {
    int vizsgalt = 2;
    int db = 0;
    while (db < 20) {
      if (prim_e(vizsgalt)) {
        printf("%d ", vizsgalt);
        db++;
      }
      vizsgalt++;
    }
    
    return 0;
  }
 • Érdemes a változókat ott definiálni, ahol használjuk először. A 80-as évek C nyelvében még szükség volt a változók kigyűjtésére a kód tetejére, manapság ez már idejétmúlt dolog. Ósdi stílus:
  int main(void) {
    int n, sz, i;
    
    scanf("%d", &n);
    sz = 1;
    for (i = 1; i <= n; i += 1)
      sz *= i;
    printf("%d! = %d\n", n, sz);
   
    return 0;
  }
  Modernebb szemlélet:
  int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    
    int sz = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i += 1)
      sz *= i;
      
    printf("%d! = %d\n", n, sz);
    
    return 0;
  }

Karbantarthatóság – a program struktúrája

 • Soha, de soha ne copy-pasteljünk kódot! A copy-pastelt kód helyett használjunk ciklust, tömböt vagy függvényt a feladattól függően.
 • Függvény – hacsak nem ez a feladata – nem csinál I/O-t. Azért lett függvény, hogy paraméterekben kapjon és visszatérési értékben/paraméterben adjon vissza dolgokat. Az I/O a hívó és a felhasználói felület dolga. Az esetleges diagnosztikai kiíratások persze lehetnek kivételek, de az is inkább egy naplózó keretrendszer használatával (vagy pl. #ifdef DEBUG-okkal védve) javasolt.
 • Függvény megírásánál mindig, külön kérés nélkül feltételeznünk kell azt, hogy többször is meg fogják hívni azt. Így a függvénynek nem lehet felesleges mellékhatása. Például egy kártyapaklit keverő függvénynek valószínűleg nem dolga srand(time(NULL))-t hívni.
 • Szintén függvények: ne éljünk olyan előfeltételezésekkel, amelyekről a feladat nem ír, vagy amelyek a hívótól nem várhatóak el. Például ha a függvényünk dolga az, hogy megszámlálja egy szöveg magánhangzóit, és azok darabszámait betegye egy tömbbe, akkor a megszámlálás előtt igenis a függvény dolga a tömb elemeit nullázni.
 • Függvény ne hívjon kilépéssel, hasonlókkal kapcsolatos dolgokat, mert a felsőbb szintű kódot ez meglepetéssel fogja érinteni (fájlok lezárása, takarítás elmarad). Ha szükséges, akkor legyen a programnak egy fatal_error() függvénye, azt hívjuk.
 • Haladóknak: mivel a C-ben nincsenek kivételek (exception), ezért sokszor bonyolult a hibakezelés. Más lehetőségünk nem nagyon van, mint hibajelző visszatérési értékeke használata. De ekkor is különítsük el a valós paramétereket a hibajelzésre használatos flag-ektől, ha lehet.
 • Alakítsunk ki értelmes adatszerkezeteket. Fogjuk össze struktúrákba az összetartozó adatokat. Például int szeles, magas; char **elem tipikusan egy struct Palya nevű típusba való. Gondoljunk arra, hogy legjobb a feladatunkban megjelenő mindenféle entitáshoz egy külön típust rendelnünk a programban.
 • Legyen egyértelmű specifikáció arról, hogy mik a paraméterek és kinek a felelősége ellenőrizni a bemenő paraméterek értelmességét.

Nyelvi eszközök

 • Ne sűrítsünk túl sok mellékhatást egy kifejezésbe, és ne tegyünk mellékhatással járó kifejezést váratlan helyre.
 • Ne használjuk a rövidzár tulajdonságokkal rendelkező operátorokat vezérlési szerkezetek helyett. Helyes:
  if (x < 0)
    printf("x negatív");
  if (y % 2 == 0)
    printf("y páros");
  Helytelen:
  x < 0 && printf("x negatív");    // :(
  y % 2 == 0 ? printf("y páros") : 0;
 • Ne írjunk a feltételekhez üres igaz ágat, inkább tagadjuk a feltételt! Tehát ehelyett:
  if (x < 0)
    ;  // nem kellene ezt megfordítani?
  else
    printf("nem negatív");
  Inkább írjuk ezt:
  if (x >= 0)
    printf("nem negatív");
 • A for ciklus tipikusan a „valahonnan valahová el akarok jutni, valamilyen lépésközzel” jellegű feladatokra való, a while ciklus a „tekerjünk addig, amíg valami feltétel fennáll” jellegűekhez. Ezért ha valóban ilyen feladatot oldunk meg, akkor a ciklus fejlécében ezek legyenek, a ciklus törzsében meg a tennivalók. Ne rakjuk át az iterátor léptetését a ciklustörzsbe, ne rakjuk a ciklustörzset be a fejlécbe stb.
 • Ne használjunk goto-t, break-et, continue-t feleslegesen. Egy-két speciális esettől eltekintve szebb kódot lehet írni nélkülük.
 • Lehetőleg ne legyen üres a ciklustörzs, vagy ha mégis, akkor a ciklustörzs helyére tegyünk kommentet, jelezzük benne, miért üres.
 • Ne írjunk loop-switch szekvenciákat (loop-switch sequence, for-case paradigm). Így nevezzük azt, amikor egymás után következő műveletek kerülnek feleslegesen ciklusba, hogy aztán azon belül esetszétválasztással kelljen újra szétválasztani őket. Pl. a +----+ karaktersorozat kiírásához, nem túl jó megoldás:
  for (i = 0; i <= n; i += 1) {
    if (i == 0 || i == n)
      printf("+");
    else
      printf("-");
  }
  Érthetőbben ugyanaz:
  printf("+");
  for (i = 1; i < n; i += 1)
    printf("-");
  printf("+");
  Az előbbi nem fejezi ki az egymásutániságot, az utóbbin viszont ránézésre látszik, hogy előbb plusz van, utána mínuszok, végül megint egy plusz.
 • Hiába van rá mód: ne keverjük a logikai és az aritmetikai kifejezéseket! Például: egy szám akkor osztható egy másikkal, ha az osztás maradéka nulla. Vagyis:
  • helyes: if (szam % oszto == 0)... osztás maradéka, egyenlő, nullával.
  • (stilisztikailag) helytelen: if (!(szam % oszto))... a maradékot tagadom?! Kérdés: igaz-e az a kijelentés, hogy „Öt.”? Ez így nyilván nem is kijelentés...
 • Ne használjunk logikai függvényt egész szám visszatérési értékűnek, és egész szám visszatérési értékűt logikainak! Pl. ez így helyénvaló:
  if (!isalpha(ch)) // ok, logikai
  Ez már kevésbé:
  if (isalpha(ch) == 0) // működik, de miééért?!
  Ez így rendben van:
  if (strcmp(a, b) == 0) // 0-t ad, ha egyenlőek
  Ez viszont kevésbé érthető:
  if (!strcmp(a, b)) // egyenlőségre lesz igaz, de nem erre utal a tagadás
 • Használjuk a bool típust, ahol logikai értékekkel dolgozunk! Nem szerencsés: int keres(...). Szerencsésebb: bool van_e(...) és int hol_van(...). Az utóbbiaknál a név és a típus is jobban kifejezi a függvényhívás eredményét.
 • Ne bonyolítsuk a logikai függvényeket redundáns if (...) return true; else return false; vezérlési szerkezettel. Helyes, rövid, egyszerű:
  bool paros_e(int szam) {
    return szam % 2 == 0;
  }
  Nem nyújt többet, viszont sokkal hosszabb:
  bool paros_e(int szam) {
    if (szam % 2 == 0) // „ha igaz, akkor igaz, ha hamis, akkor hamis”
      return true;
    else
      return false;
  }
 • Az inicializálatlan változó veszélyes hibaforrás, de ez nem jelenti azt, hogy minden változónak kényszeresen kezdeti értéket kell adnunk definiáláskor. Helyes:
  double tomb[100];
  
  double szum = 0;
  for (int i = 0; i < 100; ++i)
    szum += tomb[i];
  Működik ugyan, de nem szép stílus:
  double tomb[100], szum = 0;
  
  /*
   *
   * Sok sornyi kód...
   *
   */
  
  /* Hova lett a szum = 0? Nem kéne ilyen az
   * összegzés elejére? Vagy már egy meglévő
   * részösszeghez adjuk hozzá ezeket is? */
  for (int i = 0; i < 100; ++i)
    szum += tomb[i];
  Ha kicsit átírjuk a programot, és máshova másoljuk ezt a részt, végképp ki fog maradni az értékadás... Az erőltetett hamar-kezdeti-értékadás következménye szokott lenni az ilyen jellegű kód is:
  int oszto = 2;        /* Inicializált változó... de minek? */
  int szam;           /* Ez meg mi? */
  
  for (int i = 2; i <= 10; i++) {
    printf("%d: ", i);
  
    /* Prímtényezős felbontás */
    szam = i;
    while (szam > 1) {
      while (szam % oszto == 0) {
        printf("%d ", oszto);
        szam /= oszto;
      }
      oszto++;
    }
  
    oszto = 2;     /* Első ránézésre: ez meg mit keres itt?! */
              /* Hiszen már nem csinálunk vele semmit! */
              /* Most végeztünk a prímtényezőkkel! Minek */
              /* az osztónak újra értéket adni akkor? */
  
    printf("\n");
  }
  A lenti sokkal jobb, sőt így csak egyszer kell leírni:
  for (int i = 2; i <= 10; i++) {
    printf("%d: ", i);
  
    /* Prímtényezős felbontás */
    int oszto = 2;     // ennek itt a helye!
    int szam = i;
    while (szam > 1) {
      while (szam % oszto == 0) {
        printf("%d ", oszto);
        szam /= oszto;
      }
      oszto++;
    }
  
    printf("\n");
  }

Pointerek, tömb átadása függvénynek, dinamikus memóriakezelés

 • A pointer aritmetika sok feladatnál szép és hatékony, de ha az algoritmusunk nem arra épül, kerüljük a használatát! A tömb az legyen tömb:
  • Helyes: t[10], olvashatóság szempontjából helytelen: *(t+10)
  • Ugyanez három dimenzióban: t[2][5][7] vs. *(*(*(t+2)+5)+7).
 • C-ben egy tömböt függvénynek átadva a tömb kezdőcíme adódik át, azaz egy pointer. Ezt a pointert formálisan nem lehet megkülönböztetni az egyetlen változóra mutató pointertől:
  void intet_novel(int *i);
  int x = 3;
  intet_novel(&x);
  void tombot_kiir(int *i, int meret);
  int tomb[10];
  tombot_kiir(tomb, 10);
  Dokumentáljuk a függvényél azt, hogy egy változóra mutató pointert vagy tömböt kap!
 • Ha egy függvény pointerrel tér vissza, a dokumentációjába be kell írni, hogy az dinamikusan foglalt memóriaterület vagy nem, továbbá hogy kinek a dolga felszabadítani azt.
 • A dinamikusan foglalt memóriaterületeket rendeljük hozzá gondolatban (és a dokumentációban) valamihez. Ez egyértelművé teszi, melyik programrésznél van a felszabadítás helye.
 • A dinamikusan foglalt memóriát akkor foglaljuk, amikor először szükség van rá (ne előbb), és akkor szabadítsuk fel, amikor már nincs rá szükség (ne később)! Annyival is nehezebb megfeledkezni bármelyikről.
 • Kövessük a malloc()-free(), és az fopen()-fclose() logikáját! Ezt ismeri mindenki.
  Fájl megnyitása, fájlművelet, bezárás:
  FILE *fp;
  fp = fopen("fajl.txt", "r");
  fprintf(fp, "Hello");
  fclose(fp);
  Saját halmaz típus:
  typedef struct Halmaz {
    int elemszam;
    int *dintomb;
  } Halmaz;
  Halmaz *h;
  h = uj_halmaz();
  halmaz_betesz(h, 5); halmaz_betesz(h, 9);
  halmaz_felszabadit(h);
  Ebben az elemeket tároló tömb is dinamikus, és a struktúrák is dinamikusan foglalódhatnak. Mégis milyen könnyű használni!