Kódolási stílus – javaslatok

Czirkos Zoltán · 2018.08.22.

Megjegyzések és javaslatok a szépen írt, áttekinthető programokhoz.

Érdemes szem előtt tartani a következő dolgokat.

Olvashatóság – alapok

 • Írjunk jól olvasható kódot. Ennek a legegyszerűbb módja azt írni, amit gondolunk. Ne trükközzünk a nyelvi elemekkel a szép, egyszerű programok írása helyett!
 • Ne optimalizáljunk feleslegesen. Csak akkor, ha kiderül, hogy lassú a programunk.
 • Különösen ne végezzünk olyan optimalizációkat kézzel, amelyekre a fordító is képes. %2 helyett &1 rossz ötlet, ==0 helyett ! rossz ötlet.
 • Indentáljuk a kódot, még papíron is. Ez segít átlátni a program szerkezetét!
 • Törekedjünk arra, hogy a programkódunk (a feladat megoldása) minél jobban hasonlítson a feladat szövegére. Ne vigyünk bele a megoldásba felesleges csavarokat! Pl. ha 1-től 100-ig ki kell írni a számokat, a szép megoldás ez:
  for (i = 1; i <= 100; ++i) printf("%d\n", i);
  A működő, de nem annyira szerencsés megoldások pedig:
  for (i = 1; i < 101; ++i) printf("%d\n", i);  // hol a „101” a feladat szövegében?
  
  for (i = 0; i < 100; ++i) printf("%d\n", i+1); // hol a „+1” a feladat szövegében?
 • Használjunk néven nevezett konstansokat és felsorolt típusokat mágikus számok helyett! Nem szerencsés: if (evszak == 2). Jobb ennél: if (evszak == nyar).
 • Használjuk a bool típust, ahol logikai értékekkel dolgozunk! Nem szerencsés: int keres(...). Szerencsésebb: bool van_e(...) és int hol_van(...). Az utóbbiaknál a név és a típus is jobban kifejezi a függvényhívás eredményét.
 • Használjunk értelmes változóneveket, és használjunk függvényeket a részfeladatokhoz! Például, mit csinál a következő program?
  int main(void) {
    int a, b, c, d;
    
    d = 2;
    a = 0;
    while (a < 20) {
      b = 1;
      for (c = 2; b && c <= d/2; c++)
        if (d % c == 0)
          b = 0;
      if (b) {
        printf("%d ", d);
        a++;
      }
      d++;
    }
    
    return 0;
  }
  Megoldás

  Ugyanazt, mint ez:

  bool prim(int szam) {
    for (int oszto = 2; oszto <= szam/2; oszto++)
      if (szam % oszto == 0)
        return false;
    return true;
  }
  
  int main(void) {
    int db, vizsgalt;
    
    vizsgalt = 2;
    db = 0;
    while (db < 20) {
      if (prim(vizsgalt)) {
        printf("%d ", vizsgalt);
        db++;
      }
      vizsgalt++;
    }
    
    return 0;
  }

Karbantarthatóság – a program struktúrája

 • Soha, de soha ne copy-pasteljünk kódot! A copy-pastelt kód helyett használjunk ciklust vagy függvényt a feladattól függően.
 • Ne használjunk goto-t, break-et, continue-t feleslegesen. Egy-két nagyon speciális esettől eltekintve szebb kódot lehet írni nélkülük.
 • Függvény – hacsak nem ez a feladata – nem csinál I/O-t. Azért lett függvény, hogy paraméterekben kapjon és visszatérési értékben/paraméterben adjon vissza dolgokat. Az I/O a hívó és a felhasználói felület dolga. Az esetleges diagnosztikai kiíratások persze lehetnek kivételek, de az is inkább egy naplózó keretrendszer használatával (vagy pl. #ifdef DEBUG-okkal védve) javasolt.
 • Függvény megírásánál mindig, külön kérés nélkül feltételeznünk kell azt, hogy többször is meg fogják hívni azt. Így a függvénynek nem lehet felesleges mellékhatása. Például egy kártyapaklit keverő függvénynek valószínűleg nem dolga srand(time(NULL))-t hívni.
 • Szintén függvények: ne éljünk olyan előfeltételezésekkel, amelyekről a feladat nem ír, vagy amelyek a hívótól nem várhatóak el. Például ha a függvényünk dolga az, hogy megszámlálja egy szöveg magánhangzóit, és azok darabszámait betegye egy tömbbe, akkor a megszámlálás előtt igenis a függvény dolga a tömb elemeit nullázni.
 • Függvény ne hívjon kilépéssel, hasonlókkal kapcsolatos dolgokat, mert a felsőbb szintű kódot ez meglepetéssel fogja érinteni (fájlok lezárása, takarítás elmarad). Ha szükséges, akkor legyen a programnak egy fatal_error() függvénye, azt hívjuk.
 • Haladóknak: mivel a C-ben nincsenek kivételek (exception), ezért sokszor bonyolult a hibakezelés. Más lehetőségünk nem nagyon van, mint hibajelző visszatérési értékeke használata. De ekkor is különítsük el a valós paramétereket a hibajelzésre használatos flag-ektől, ha lehet.
 • Legyen egyértelmű specifikáció arról, hogy mik a paraméterek és kinek a felelősége ellenőrizni a bemenő paraméterek értelmességét.
 • Alakítsunk ki értelmes adatszerkezeteket. Fogjuk össze struktúrákba az összetartozó adatokat. Például int szeles, magas; char **elem tipikusan egy struct Palya nevű típusba való.

Nyelvi eszközök

 • A for ciklus tipikusan a „valahonnan valahová el akarok jutni, valamilyen lépésközzel” jellegű feladatokra való, a while ciklus a „tekerjünk addig, amíg valami feltétel fennáll” jellegűekhez.
 • Ezért ha valóban ilyen feladatot oldunk meg, akkor a ciklus fejlécében ezek legyenek, a ciklus törzsében meg a tennivalók. Ne rakjuk át az iterátor léptetését a ciklustörzsbe, ne rakjuk a ciklustörzset be a fejlécbe stb.
 • Lehetőleg ne legyen üres ciklustörzs, vagy ha mégis, akkor a ciklustörzs helyére tegyünk kommentet, hogy ordítson, hogy üres.
 • Ne írjunk a feltételekhez üres igaz ágat, inkább tagadjuk a feltételt! Tehát ehelyett:
  if (x < 0)
    ;
  else
    printf("nem negatív");
  Inkább írjuk ezt:
  if (x >= 0)
    printf("nem negatív");
 • Operátorok: ne sűrítsünk túl sok mellékhatást egy kifejezésbe, és ne tegyünk mellékhatással járó kifejezést váratlan helyre.
 • Ne keverjük a logikai és az aritmetikai kifejezéseket, hiába van rá mód. Például: egy szám akkor osztható egy másikkal, ha az osztás maradéka nulla. Vagyis:
  • helyes: if (szam%oszto == 0)... osztás maradéka, egyenlő, nullával.
  • (stilisztikailag) helytelen: if (!(szam%oszto))... a maradékot tagadom?! Kérdés: igaz-e az a kijelentés, hogy „Öt.”? Ez így nyilván nem is kijelentés...
 • A pointer aritmetika sok feladatnál szép és hatékony, de ha az algoritmusunk nem arra épül, kerüljük a használatát! A tömb az legyen tömb:
  • Helyes: t[10], olvashatóság szempontjából helytelen: *(t+10)
  • Ugyanez három dimenzióban: t[2][5][7] vs. *(*(*(t+2)+5)+7).
 • Az inicializálatlan változó veszélyes hibaforrás, de ez nem jelenti azt, hogy minden változónak kényszeresen kezdeti értéket kell adnunk definiáláskor. Helyes:
  double tomb[100], szum;
  
  szum = 0;
  for (int i = 0; i < 100; ++i)
    szum += tomb[i];
  Helytelen stílus:
  double tomb[100], szum = 0;
  
  /*
   *
   * sok sornyi kod...
   *
   */
  
  /* hova lett a szum = 0? nem kéne az az
   * összegzés elejére? vagy már egy meglévő
   * részösszeghez adjuk hozzá ezeket is? */
  for (int i = 0; i < 100; ++i)
    szum += tomb[i];
  Ha kicsit átírjuk a programot, és máshova másoljuk ezt a részt, végképp ki fog maradni az értékadás... Az erőltetett hamar-kezdeti-értékadás következménye szokott lenni az ilyen jellegű kód is:
  int oszto = 2;        /* <- inicializalt valtozo... de minek? */
  
  /* kiirja a szamok primtenyezos felbontasat */
  for (int i = 2; i <= 10; i++) {
    printf("%d: ", i);
  
    szam = i;
    while (szam > 1) {
      while (szam%oszto == 0) {
        printf("%d ", oszto);
        szam /= oszto;
      }
      oszto++;
    }
  
    oszto = 2;     /* elso ranezesre: ez meg mit keres itt?! */
              /* hiszen mar nem csinalunk vele semmit! */
              /* most vegeztunk a primtenyezokkel! minek */
              /* az osztonak ujra erteket adni akkor? */
  
    printf("\n");
  }
  A lenti sokkal jobb, sőt így csak egyszer kell leírni:
  for (int i = 2; i <= 10; i++) {
    printf("%d: ", i);
  
    int oszto = 2;     // ennek itt a helye!
    szam = i;
    while (szam > 1) {
      while (szam%oszto == 0) {
        printf("%d ", oszto);
        szam /= oszto;
      }
      oszto++;
    }
  
    printf("\n");
  }

Pointerek, tömb átadása függvénynek, dinamikus memóriakezelés

 • C-ben egy tömböt függvénynek átadva a tömb kezdőcíme adódik át, azaz egy pointer. Ezt a pointert formálisan nem lehet megkülönböztetni az egyetlen változóra mutató pointertől:
  void intet_novel(int *i);
  int x = 3;
  intet_novel(&x);
  void tombot_kiir(int *i, int meret);
  int tomb[10];
  tombot_kiir(tomb, 10);
  Dokumentáljuk a függvényél azt, hogy egy változóra mutató pointert vagy tömböt kap! Előnyös lehet, ha a definiálatlan méretű tömb szintaxist használjuk a függvényparamétereknél.
  void tombot_kiir(int i[], int meret);
  De ne feledjük, hogy ilyenkor is pointer adódik át! Sokan ezt sajnos félreértik.
 • Ha egy függvény pointerrel tér vissza, a dokumentációjába be kell írni, hogy az dinamikusan foglalt memóriaterület vagy nem, továbbá hogy kinek a dolga felszabadítani azt, ha igen.
 • A dinamikusan foglalt memóriát akkor foglaljuk, amikor először szükség van rá (ne előbb), és akkor szabadítsuk fel, amikor már nincs rá szükség (ne később)! Annyival is nehezebb megfeledkezni bármelyikről.
 • A dinamikusan foglalt memóriaterületeket rendeljük hozzá gondolatban (és a dokumentációban) valamihez. Ez egyértelművé teszi, melyik programrésznél van a felszabadítás helye.
 • Kövessük a malloc()-free(), és az fopen()-fclose() logikáját! Ezt ismeri mindenki.
  Fájl megnyitása, fájlművelet, bezárás:
  FILE *fp;
  fp = fopen("fajl.txt", "rt");
  fprintf(fp, "Hello");
  fclose(fp);
  Saját halmaz típus:
  typedef struct Halmaz {
    int elemszam;
    int *dintomb;
  } Halmaz;
  Halmaz *h;
  h = uj_halmaz();
  halmaz_betesz(h, 5); halmaz_betesz(h, 9);
  halmaz_felszabadit(h);
  Ebben az elemeket tároló tömb is dinamikus, és a struktúrák is dinamikusan foglalódhatnak. Mégis milyen könnyű használni!