Gyakorlat, 5. hét: származtatott típusok

Czirkos Zoltán · 2023.09.30.

Származtatott típusok: tömbök és struktúrák. Összetett adatszerkezetek definíciója és kezelése.

Felkészülés a gyakorlatra:

1. Második kis ZH

Ezen az órán van a második kis ZH.

2. Ikerprímek

NZH volt

Ikerprímeknek nevezzük azokat a prímszám együtteseket, amelyeknél n és n+2 is prím. Az első 3 ilyen pár (3, 5), (5, 7) és (11, 13). Melyik a 60-adik? Határozd meg C programban! A két prím közötti egész számnak van 5-ös számjegye? Határozd meg ezt is!

Használj top-down tervezést, ne duplikáld a prímkereső algoritmust!

Megoldás

A megoldás alapötlete

A „következő ikerprímet” ez az algoritmus találja meg:

while (!(prim(szam) && prim(szam + 2)))
  szam += 2;

Az 5-ös számjegy kereséséhez pedig a legutóbbi, számrendszeres feladatot vehetjük kiindulási alapnak. A szam % 10 kifejezés értéke a legalsó számjegy.

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

/* eldöntés algoritmusa: van-e osztója */ 
bool prim(int szam) {
  for (int oszto = 2; oszto < szam; ++oszto)
    if (szam % oszto == 0)
      return false;
  return true;
}

/* ez is eldöntés algoritmusa: van-e benne valamilyen számjegy. */
bool vanbenne(int szam, int szamjegy) {
  bool talalt = false;
  while (szam > 0 && !talalt) {
    if (szam % 10 == szamjegy)
      talalt = true;
    szam /= 10;
  }
  return talalt;
}
 
int main(void) {
  /* ez a nulladik (ami nincs). az elso, amit megtalalunk, a 3;5 lesz. */
  int szam = 1;
  int count = 0;
  while (count < 60) {
    szam += 2;
    if (prim(szam) && prim(szam + 2))
      count += 1;
  }
  printf("%d. ikerprim: %d %d\n", 60, szam, szam+2);
 
  /* a második rész: a közöttük lévő számban van-e 5-ös */
  printf("%s benne 5-os.\n", vanbenne(szam + 1, 5) ? "Van":"Nincs");
 
  return 0;
}

Az ikerprímek vizsgálatát lehetne még gyorsítani. A vizsgált számpárok: (5;7), (7;9), (9;11) stb., azaz minden számpár második tagja a következő számpár első tagja. A vizsgálat eredményét el lehetne tárolni egy bool típusú változóban, és a következő iterációban felhasználni.

Hasonló feladatok

Ha ennek a feladatnak a megoldását a gyakorlaton nehezen értetted meg, vagy nem tudnád önállóan megoldani, a példatárban itt találsz hasonlókat, amiken gyakorolhatsz otthon.

3. Időpontok

Írjunk programot, amely egy struktúrában időpontot tárol: óra, perc. Írjunk függvényeket ehhez:

 • ido_kiir(i): kiírja az időpontot óra:perc formában.
 • ido_hozzaad(i, p): hozzáad p percet az i időponthoz, és visszatér az új időponttal. Pl. 15:15 + 45 = 16:00.
 • ido_eltelt(i1, i2): megmondja, hány perc telt el a két időpont között, pl. 16:30-15:15 = 75 perc. (A paraméterek sorrendje a kivonásnál megszokott: kisebbítendő, kivonandó.)
 • ido_kivon(i, p): kivon p percet az i időpontból, és visszatér az új időponttal. Pl. 15:45 - 30 = 15:15.
Megoldás

A 60 perc és a 24 óra kezelésére a percek hozzáadásánál nagyon jól használható a maradékképzés. Pl. 16:55+10 esetén: :55+10 = :65, ami helyett a következő óra :05 kellene. 65%60, vagyis a 60-nal osztás maradéka pont a percet adja, 65/60, maga az osztás pedig 1-et, amennyivel az órát meg kell növelni. Az órát utána egyszerűen 24-gyel modulózzuk, mert a napokkal már nem kell foglalkozni.

A kivonás nem megy ilyen egyszerűen, mert (5-10)%60 = (-5)%60 = -5. Ott sajnos külön kell kezelni a keletkező negatív értékeket. De ott is ki lehetne olyan megoldást találni, amely ciklusok nélkül, csak maradékos osztásokkal dolgozik.

#include <stdio.h>

/* Időpontot tárol egy napon belül: óra és perc. */
typedef struct Ido {
  int ora, perc;
} Ido;

/* Kiírja a paraméterként kapott időpontot óra:perc formában. */
void ido_kiir(Ido i) {
  printf("%02d:%02d", i.ora, i.perc);
}

/* Hozzáad a megadott i időponthoz p percet, és visszatér
 * az így kapott időponttal. p-nek pozitívnak kell lennie. */
Ido ido_hozzaad(Ido i, int p) {
  int ejfeltol = i.ora * 60 + i.perc + p;
  Ido uj;
  uj.perc = ejfeltol % 60;
  uj.ora = ejfeltol / 60 % 24;
  return uj;
}

/* Kiszámolja, hány perc telt el i1-től i2-ig. A paraméterek
 * sorrendje a kivonásnál megszokott: i2-i1, rendre a
 * kisebbítendő és a kivonandó. Azzal a feltételezéssel ad
 * helyes eredményt, hogy a két időpont egy napon van. */
int ido_eltelt(Ido i2, Ido i1) {
  return i2.ora*60-i1.ora*60 + i2.perc-i1.perc;
}

/* Kivon valahány percet a megadott időpontból, és az így keletkező
 * új időponttal tér vissza. Negatív p-re helytelenül működik. */
Ido ido_kivon(Ido i, int p) {
  Ido uj;
  uj.perc = i.perc-p;
  uj.ora = i.ora;
  while (uj.perc < 0) {
    uj.perc += 60;
    uj.ora -= 1;
  }
  while (uj.ora < 0)
    uj.ora += 24;
  return uj;
}


int main(void) {
  Ido i1 = { 11, 50 }, i2 = { 12, 10 }, i3 = { 3, 30 };

  printf("i1 = "); ido_kiir(i1); printf("\n");
  printf("i2 = "); ido_kiir(i2); printf("\n");
  printf("i3 = "); ido_kiir(i3); printf("\n");

  printf("i2-i1 = %d\n", ido_eltelt(i2, i1));
  printf("i1+195 = "); ido_kiir(ido_hozzaad(i1, 195)); printf("\n");
  printf("i2-195 = "); ido_kiir(ido_kivon(i2, 195)); printf("\n");
  printf("i3-240 = "); ido_kiir(ido_kivon(i3, 240)); printf("\n");

  return 0;
}

Hasonló feladatok

Ha ennek, vagy a következő néhány feladatnak a megoldását a gyakorlaton nehezen értetted meg, vagy nem tudnád önállóan megoldani, a példatárban itt találsz hasonlókat, amiken gyakorolhatsz otthon.

4. Római számok II.

Elevenítsük fel a római számok kiírása programot! Ott a számok értéke szerint csökkenő sorrendben haladtunk. Valahogy így:

…
if (szam >= 5) { printf("V"); szam -= 5; }
if (szam >= 4) { printf("IV"); szam -= 4; }
while (szam >= 1) { printf("I"); szam -= 1; }
…

Figyelmesen vizsgálva a problémát rájöhettünk arra, hogy bármelyik feltétel kicserélhető ciklusra ebben a feladatban. Azért írtunk feltételt a szam>=5 kifejezéshez, mert tudjuk, hogy legfeljebb csak egyszer fog teljesülni – de akár írhattunk volna ciklust is.

Ha mindegyik helyre ciklus kerül, akkor így néz ki a kód:

…
while (szam >= 5) { printf("V"); szam -= 5; }
while (szam >= 4) { printf("IV"); szam -= 4; }
while (szam >= 1) { printf("I"); szam -= 1; }
…

Ez a sorminta már csak arra vár, hogy ciklust csináljunk belőle. Írjuk át a programot!

Megoldás

Minden római számhoz (pl. V, egy sztring C-ben) egy érték tartozik (pl. 5, egy egész szám C-ben), ez struktúrába való. A sok római szám struktúrái pedig tömbbe. Használhatjuk azt a trükköt, hogy egy oda nem illő értékkel megjelöljük a tömb végét. Mivel a rómaiak nem használtak 0-t, a tömb végét jelölheti egy olyan elem, ahol az érték 0.

Az adatszerkezetet a jobb oldalon látható ábra mutatja. A struktúrát a kék elem mutatja. Ilyenekből épül fel a teljes tömb, amelynek indexei pedig az elemek mellett láthatóak.

A teljes adatszerkezet tehát olyan tömb, amely struktúrákat tartalmaz. A tömböt előbb indexelni lehet, hogy egy struktúrához jussunk, utána pedig annak egy adattagját választhatjuk ki, hogy egy konkrét értékhez. Például a szamjegyek[1].ertek az 50-hez vezet, szamjegyek[0].romai pedig az XC sztringhez. (A sztring maga is tömb, de ezt most nem boncolgatjuk.)

#include <stdio.h >

int main(void) {
  typedef struct Romai {
    char romai[5];
    int ertek;
  } Romai;
  Romai szamjegyek[] = {
    { "XC", 90 },
    { "L", 50 },
    { "XL", 40 },
    { "X", 10 },
    { "IX", 9 },
    { "V", 5 },
    { "IV", 4 },
    { "I", 1 },
    { "", 0 }   /* tömb végét jelző */
  };
  int szam;

  printf("Mi a szám? ");
  scanf("%d", &szam);
  if (szam < 1 || szam > 99)
    printf("Ez nekem már sok. Csak 99-ig tudom.\n");
  else {
    int i = 0;
    while (szamjegyek[i].ertek > 0) {
      while (szam >= szamjegyek[i].ertek) {
        printf("%s", szamjegyek[i].romai);
        szam -= szamjegyek[i].ertek;
      }
      ++i; /* következő római szám */
    }

    printf("\n");
  }

  return 0;
}

A programba épített táblázat egy inicializált tömb a megfelelő római jelekkel és a hozzájuk tartozó értékkel. Ezt a függvényen belül is létrehozhatjuk, mivel máshol nem használjuk. A struktúra definícióját egybe is építhetjük a tömb változó létrehozásával. Ilyenkor még az is lehetséges, hogy a struktúra névtelen, mivel sehol máshol nem kell hivatkozni név szerint a típusra:

struct {
  char romai[5];
  int ertek;
} szamjegyek[] = {
  { "XC", 90 },
  { "L", 50 },
  { "XL", 40 },
  { "X", 10 },
  { "IX", 9 },
  { "V", 5 },
  { "IV", 4 },
  { "I", 1 },
  { "", 0 }   /* tömb végét jelző */
};

5. Kerítés

Adjunk meg egy Pont típust, amely kétdimenziós koordinátát (x, y) tárol! Írjunk ehhez függvényeket:

 • tav(): a paraméterként kapott két pont távolságával tér vissza! (Ehhez Pitagorasz tételét kell használni.)
 • egyenlo(): megvizsgál két pontot, és megmondja, hogy egybeesnek-e!
 • beolvas(): beolvassa egy pont koordinátáit a billentyűzetről, és visszatér vele!

Ha ezek megvannak, az eddigiek használatával oldjuk meg az alábbi feladatot:

Egy gazda szeretné körbekeríteni a telkét drótkerítéssel. Írj programot, amely kiszámítja, hogy mennyi kerítésre lesz szüksége! A program kérje egymás után a kerítésoszlopok koordinátáit (x, y koordinátapárok), számítsa ki az aktuális és az előző oszlop távolságát, és összegezze a távolságokat! Az összegzést addig folytassa, amíg a megadott koordináták nem egyeznek az elsőként megadott koordinátapárral, vagyis míg vissza nem ér a kezdőoszlophoz!

Ehhez célszerű egy változóba följegyezni a kezdőpontot, azután pedig két további, pont típusú változóval dolgozni: az egyik tárolja az új pont adatait, a másik pedig mindig az eggyel előzőt.

Megoldás

A megoldáshoz nem kell tömböt használni: mindig csak az előző koordinátára kell emlékezni, és azzal az új kerítésszakasz hossza kiszámítható. Hasonlóképp, az első oszlop koordinátáit eltárolva észre tudja venni a program, amikor a legutóbbi beírt pont egybeesik az elsővel.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

typedef struct Pont {
  int x, y;
} Pont;

double tav(Pont p1, Pont p2) {
  return sqrt(pow(p1.x-p2.x, 2) + pow(p1.y-p2.y, 2));
}

bool egyenlo(Pont p1, Pont p2) {
  return p1.x == p2.x && p1.y == p2.y;
}

Pont beolvas(void) {
  Pont p;
  scanf("%d %d", &p.x, &p.y);
  return p;
}
 
int main(void) {
  /* A kezdőpont, ehhez kell majd visszatérni */
  printf("Kezdőpont:\n");
  Pont kezdo;
  kezdo = beolvas();

  /* Összegzés */
  double hossz = 0;
  printf("További pontok:\n");
  Pont egyik; /* mindig ez lesz az előző pont */
  Pont masik; /* meg amit most beolvastunk */
  egyik = kezdo;
  do {
    masik = beolvas();
    hossz += tav(egyik, masik);
    egyik = masik;    /* a következő iteráció számára */
  } while (!egyenlo(masik, kezdo));
 
  /* Összeg kiírása */
  printf("A hossz: %f\n", hossz);
 
  return 0;
}