3. hét: függvények, struktúrák

Czirkos Zoltán, Pohl László, Nagy Gergely · 2021.09.23.

Gyakorlófeladatok az előadás anyagához kapcsolódóan.

1. Vezérlési szerkezetek

Számkitaláló

Készíts egy számkitaláló programot! A program kitalál véletlenszerűen egy pozitív egész számot (1 és 1000 között), a felhasználó pedig addig tippel, amíg meg nem találja a keresett számot. A program minden tipp után megmondja, hogy a felhasználó tippje kisebb vagy nagyobb a keresett értéknél. Ha eltalálta, akkor pedig azt. Ilyenkor egyúttal be is fejeződik a program futása.

Vajon mi a nyerő stratégia a gép „ellen”? Hogyan lehet legkevesebb tippből kitalálni a számot, amire a gép gondolt?

Megoldás

A feladat megoldása nagyon jó példa a hátultesztelő ciklus alkalmazására. Minimum egy tippet kérnünk kell – a ciklusmag, amely a tippet kéri, és a beírt számot ellenőrzi, egyszer legalább lefut. Illetve a gép minimum egy számot kitalál, és utána várja a felhasználótól a megfejtést.

A belső ciklusmagban az egyenlőséget nem is kell ellenőrizni, mert azt a ciklus feltétele megteszi. Ha egyenlő a tipp a gondolt számmal, akkor kijövünk a ciklusból, és ott viszont gondolkodás nélkül ki lehet írni, hogy talált.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void) {
  char meg;

  /* Generator inicializalasa. */
  srand(time(0));

  do {
    int gondolt, tipp;

    gondolt = rand()%1000+1;
    printf("Gondoltam egy szamot 1 es 1000 kozott. Talald ki!\n");
    do {
      printf("Mi a tipped? ");
      scanf("%d", &tipp);
      if (gondolt > tipp)
        printf("Nagyobbra gondoltam!\n");
      if (gondolt < tipp)
        printf("Kisebbre gondoltam!\n");
    } while (tipp != gondolt);
    printf("Gratulalok, kitalaltad! A gondolt szam %d.\n", gondolt);

    printf("Akarsz meg jatszani (i/n)? ");
    scanf(" %c", &meg);
  } while (meg=='i' || meg=='I');

  return 0;
}

A feladat megoldása nagyon jó példa a hátultesztelő ciklus alkalmazására. Minimum egy tippet kérnünk kell – a ciklusmag, amely a tippet kéri, és a beírt számot ellenőrzi, egyszer legalább lefut. Illetve a gép minimum egy számot kitalál, és utána várja a felhasználótól a megfejtést.

A belső ciklusmagban az egyenlőséget nem is ellenőrzöm, mert azt a ciklus feltétele megteszi. Ha egyenlő a tipp a gondolt számmal, akkor kijövünk a ciklusból, és ott viszont gondolkodás nélkül ki lehet írni, hogy talált.

A véletlenszám-generátor használata: program elején inicializálni kell (srand) egyszer, és utána a rand() ad egy számot. A %100 hatására 0..99 között lesz; ehhez 1-et adva kapjuk az 1..100 tartományt.

scanf()-guruknak: a %c előtti szóköz azt jelenti, hogy a bemeneten eldobjuk a whitespace karaktereket. A %c beolvassa azt is, egyébként semmi más nem. Erre azért van szükség, mert a legutolsó tipp utáni entert az előző scanf még a bemeneten hagyta.

Számkitaláló fordítva

A felhasználó gondol egy számra 1 és 100 között, a gép pedig megpróbálja kitalálni. Például: „kisebb a szám, mint 25?”, erre a felhasználó „i”gen vagy „n”em választ ad. Mi a nyerő stratégia a gép részéről, hogy tudja a legkevesebb kérdésből kitalálni? Valósítsa meg a programot!

Gondolkodtató: ha a gép a nyerő stratégiát alkalmazza, meg tudja-e mondani, ha a felhasználó következetlen választ ad, csalni próbál? Miért?

Nincsenek egyformák

Készíts programot, amely N (maximum 100) darab véletlen számot állít elő, amelyek között nincsenek egyformák!

Lottószámok

Az előadás lottószámos programja úgy generált öt különböző számot az 1…90 intervallumból, hogy a már meglévőket egy tömbbe tette, és abban a tömbben ellenőrizte minden új véletlenszámra, hogy egyedi-e.

Írj programot, amely eltérő logikával generál öt különböző számot! Egy 90 elemű tömbbe írd bele a számokat 1-től 90-ig, és utána tömbindexet generálj véletlenszerűen! Miután egy számot már kisorsoltál, vedd ki a tömbből!

Ötvenhét

Készíts programot, mely egy, a felhasználó által megadott 1 és 99 közötti természetes számot képes kiírni betűvel! Pl.:

5: ot
44: negyvennegy
16: tizenhat

Ezerkilencázhetvenöt

A feladat ugyanaz, mint fent, csak a tartomány legyen 1 és 999999 között. 2000-ig minden számot egybeírunk, 2000 fölött az ezres és ezer alatti rész közé kötőjelet kell tenni. Példák:

625: hatszazhuszonot
1975: ezerkilencszazhetvenot
8000: nyolcezer
23870: huszonharomezer-nyolcszazhetven

2. Egyszerű függvények

Előjelek

Készíts függvényt, amelyik megadja két számról, hogy egyezik-e az előjelük!

Szökőév

Készíts függvényt, amelyik adott évszámról eldönti, hogy az szökőév-e. (Szökőév minden negyedik, nem szökőév minden századik, mégis az minden 400-adik. A 2000. évben ezért volt szökőév.)

e: a természetes logaritmus alapszáma I.

Az e=2,7182818… matematikai konstans előállítható az alábbi képlettel:

  1  1  1  1  1
e = ── + ── + ── + ── + ── + …
  0!  1!  2!  3!  4!

Írj programot, amely kiszámolja ezt az első n taggal! A faktoriális nagy szám lehet. Tárold azt double típusú változóban!

Megoldás

Tipp: ha ciklusban ciklust alkalmaztál, próbáld meg egyszerűsíteni a megoldásodat. Elég egyetlen egy ciklus!

double e_szamol(int k) {
  double e = 0;
  double fact = 1;
  for (int i = 1; i < k; i = i+1) {
    e += 1/fact; /* Hozzáadjuk e-hez */
    fact *= i;  /* Faktoriális közben itt keletkezik */
  }
  return e;
}

3. Függvények top-down tervezéssel

Armstrong-számok

Írj függvényt, amely megmondja egy számról, hogy hány számjegyű!

Írj függvényt, amely hatványozást végez egész számokon!

Készíts programot, mely Armstrong-számokat keres, és a találatkat megjeleníti a képernyőn! N-jegyű Armstrong számoknak nevezzük azokat a számokat, melyek számjegyei N-dik hatványainak összege éppen a számot adja. Például: egy négyjegyű Armstrong-szám a 1634, mivel: 1634=14+64+34+44. Használd az előbb megírt függvényeket!

Megoldás
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int hany_szamjegy(int szam) {
  int db = 0;
  while (szam > 0) {
    szam /= 10;
    ++db;
  }
  return db;
}

int hatvany(int alap, int kitevo) {
  int hatvany = 1;
  while (kitevo > 0) {
    hatvany *= alap;
    --kitevo;
  }
  return hatvany;
}

bool armstrong(int szam) {
  int szj = hany_szamjegy(szam);
  int osszeg = 0;
  int temp = szam;
  while (temp > 0) {
    osszeg += hatvany(temp % 10, szj);
    temp /= 10;
  }
  return osszeg == szam;
}

int main(void) { 
  for (int i = 10; i <= 99999; ++i) {
    if (armstrong(i))
      printf("%d\n", i);
  }

  return 0;
}

A kapitány

NZH-n volt

A kapitány abban az évben született, amely 2016-hoz alulról a legközelebbi olyan szám, melynek osztói száma 8, és van benne 7-es számjegy. Hány éves a kapitány? Határozzuk meg algoritmikus módszerrel egy teljes C programban az évszámot! Írjuk ki ezt is, és azt is, hogy most hány éves!

Használjunk top-down tervezést! Ha jól csináljuk, a main() kb. 5 soros, és azt mondja: Az év változóban legyen 2016, és amíg nem igaz a vizsgált számra, hogy az osztóinak száma 8, és van benne 7-es számjegy, addig csökkentjük az év változó értékét.

(1978 a megoldás.)

Megoldás
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
 
int osztokszama(int szam) {
  int db = 0;
  for (int i = 1; i <= szam; ++i)
    if (szam % i == 0)
      ++db;
  return db;
}
 
bool vanbenne(int szam, int mi) {
  while (szam > 0) {
    if (szam % 10 == mi)
      return true;
    szam /= 10;
  }
  return false;
}
 
int main(void) {
  int ev = 2016;
  while (!(osztokszama(ev) == 8 && vanbenne(ev, 7)))
    --ev;
  printf("%d-ben született, %d éves", ev, 2016-ev);
 
  return 0;
}

Sakktábla

Írj függvényeket, amelyek paraméterei két koordinátapár, amelyek egy mezőre hivatkoznak a sakktáblán! (Ez lehet négy karakter is, pl. d6 és e8.) Az egyes függvények mondják meg a logikai típusú visszatérési értékükben, hogy az adott mezőpár helyes lépés-e egy királynak, bástyának, futónak, huszárnak vagy vezérnek!

Írj programot, amely megkérdezi egy kiinduló mezőnek a koordinátáit a felhasználótól, és aztán kilistázza az egyes figurák által elérhető mezőket!

A függvények segítségével „sormintamentessé” tehető a program. Hasonlítsd össze az így kapott programot a régebbi gyakorlófeladat anyagában található megoldással. Miben segítenek még a függvények?

Megoldás
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

/* a betűkre karakterként (számként) tekintek.
 * mivel ábécé sorban vannak, a számjegyek pedig növekvő
 * sorrendben, ezért kisebb/nagyobb összehasonlítást
 * végezhetek, és kivonhatom őket egymásból. */


/* igazat ad vissza, ha a megadott koordinatak nem
 * egy helyes mezot adnak (a1->h8). */
bool helytelen_mezo(char o, char s) {
  return o<'a' || o>'h' || s<'0' || s>'8';
}


/* kivételes eset mindegyik figuránál, ha nem lépett
 * sehova (o1==o2 és s1==s2), hiszen az nem is lépés.
 * ha a két kapott koordinátapár ilyen, a függvény
 * igazzal tér vissza. */
bool mozdulatlan(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return o1==o2 && s1==s2;
}


/* a király egyet léphet valamelyik irányba. ez
 * azt jelenti, hogy a sor- és az oszlopugrás
 * távolságának abszolút értéke maximum egy, de
 * az nem helyes lépés számára, ha mozdulatlan marad. */
bool kiralynak(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return abs(o1-o2)<=1 && abs(s1-s2)<=1 && !mozdulatlan(o1, o2, s1, s2);
}


/* a ló nehéznek tűnik, de nem az. az L alak
 * azt jelenti, hogy a vízszintes elmozdulás 1,
 * a függőleges 2, vagy fordítva. itt a képlet
 * kizárja a mozdulatlanságot. */
bool huszarnak(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return (abs(o1-o2)==2 && abs(s1-s2)==1) || (abs(o1-o2)==1 && abs(s1-s2)==2);
}


/* a bástyánál az oszlop- vagy a sor változatlan.
 * de mindkettő nem lehet ugyanaz, azaz nem lehet
 * mozdulatlan a figura, mert az nem lépés. */
bool bastyanak(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return (o1==o2 || s1==s2) && !mozdulatlan(o1, s1, o2, s2);
}


/* a futónál mindkét irányba ugyanannyit kell
 * mozdulni, úgy jön ki az átlós lépés. */
bool futonak(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return abs(o1-o2)==abs(s1-s2) && !mozdulatlan(o1, s1, o2, s2);
}


/* a királynő mint a bástya és a futó együtt. */
bool vezernek(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return bastyanak(o1, s1, o2, s2) || futonak(o1, s1, o2, s2);
}


int main(void) {
  /* a kapott mezők koordinátái */
  char o1, s1, o2, s2;

  /* megkérdezzük a felhasználót. */
  /* a scanf-nél a szóközök elnyelik a whitespace karaktereket. */
  printf("Írd be az első mezőt, pl. d6!\n? ");
  scanf(" %c %c", &o1, &s1);
  printf("Írd be a második mezőt, pl. f8!\n? ");
  scanf(" %c %c", &o2, &s2);

  if (helytelen_mezo(o1, s1) || helytelen_mezo(o2, s2)) {
    printf("Hibás sor- vagy oszlopmegadás!\n");
  } else {
    if (kiralynak(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("Ez szabályos a király számára.\n");
    }
    if (huszarnak(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("Huszár számára szabályos.\n");
    }
    if (bastyanak(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("Egy bástya léphet így.\n");
    }
    if (futonak(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("Egy futó számára ez helyes lépés lehet.\n");
    }
    if (vezernek(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("A vezér léphet ilyet.\n");
    }
  }

  return 0;
}

Minimum, maximum, határ

Írj olyan függvényeket, amelyek:

 • Visszaadja két egész szám közül a nagyobbikat: max(a, b).
 • Visszaadja két egész szám közül a kisebbiket: min(a, b).

Teszteld ezeket a függvényeket! Utána írj olyan függvényt is a fentiek használatával, amely:

 • Két oldalról korlátoz egy értéket: korlatoz(szam, min, max) adja vissza a számot, ha min és max közé esik, amúgy pedig min-t vagy max-ot attól függően, hogy merre haladta meg a tartományt.
Megoldás
#include <stdio.h>

/* Visszaadja a két egész szám közül a kisebbiket. A ?: operátoros megoldás is jó. */
int min(int a, int b) {
  if (a < b)    /* ha "a" kisebb */
    return a;
  else       /* amugy "b" kisebb, vagy egyenloek */
    return b;
}

/* Visszaadja a két egész szám közül a nagyobbikat. Az if-else megoldás is jó.*/
int max(int a, int b) {
  return a > b ? a : b;
}

/* A [min;max] intervallumba szorítja a megadott számot, és
 * azzal tér vissza. Csak akkor működik helyesen, ha min<=max. */
int korlatoz(int szam, int also, int felso) {
  return min(max(szam, also), felso);
}

int main(void) {
  printf("min(5, 7)=%d\n", min(5, 7));
  printf("max(5, 7)=%d\n", max(5, 7));
  printf("-5..10 számok [0;5] közé korlátozva:\n");
  for (int i = -5; i <= 10; i += 1)
    printf("%d ", korlatoz(i, 0, 5));
  printf("\n");

  return 0;
}

1. beugrató: a korlátozásnál figyelni kell arra, hogy az alulról limitáláshoz a max() függvényt kell használni, a felülről limitáláshoz pedig a min() függvényt.

2. beugrató: vigyázni kell arra is, hogy a korlatoz() formális paramétereit nem szabad min-nek és max-nak elnevezni, hiszen akkor nem lehetne belőle meghívni a min() és max() függvényeket:

int korlatoz(int szam, int min, int max) {
  return min(max(szam, min), max);    // HIBÁS!
}

A formális paraméter neve elfedi a függvényen kívül megadott másik függvény nevét. Érdemes ezt átgondolni a fent helyesen megírt alulrol() és felulrol() esetén is! Ott is megtörténik ez, csak nem probléma, mert mindkettőnél pont a másik függvényre van szükség.

Bitbabrálás

Adott az alábbi függvény prototípus:

unsigned bitset(unsigned eredeti, unsigned bit);
 • Valósítsd meg a függvényt, amely az eredeti paraméterben kapott szám bit sorszámú bitjét 1-re állítja, és visszatér az így kapott számmal! A többi bit maradjon változatlanul! A legkisebb helyiértékű bit száma 0.
 • Készíts bitreset függvényt is, melynek paraméterezése megegyezik a bitset-ével, és a megadott sorszámú bitet 0-ra állítja!
 • Végül pedig bitnegal függvényt, amely a megadott sorszámú bitet negálja.

Legyen unsigned c=51! Végezd el a következő műveleteket, és írd ki egymás alá az egyes lépések eredményét! Figyeld meg, hogyan változnak a bitek!

c = bitset(c, 5);
c = bitreset(c, 7);
c = bitnegal(c, 3);
Megoldás
#include <stdio.h>

unsigned bitset(unsigned eredeti, unsigned bit) {
   /* Veszünk egy 1-est (00...01) amit elshiftelünk az adott helyre */
   /* majd a kapott értéket VAGY kapcsolatba hozzuk az eredetivel */
   /* így az eredetinek az adott értékén biztos 1-es lesz */
   /* a többi pedig nem változik */
  return eredeti | (1<<bit);
}

unsigned bitreset(unsigned eredeti, unsigned bit) {
   /* Veszünk egy 1-est (00...01) amit elshiftelünk az adott helyre */
   /* a kapott értéket negáljuk, így az adott helyiérték 0 lesz */
   /* a többi pedig 1 (pl. 11110111) */
   /* Ezt ÉS kapcsolatba hozzuk az eredetivel, így az eredeti adott bitje */
   /* biztos 0 lesz, a többi pedig nem változik */
  return eredeti & (~(1<<bit));
}

unsigned bitnegal(unsigned eredeti, unsigned bit) {
   /* Veszünk egy 1-est (00...01) amit elshiftelünk az adott helyre */
   /* majd a kapott értéket XOR kapcsolatba hozzuk az eredetivel */
   /* így az eredetinek az adott értéke invertálódik */
   /* a többi pedig nem változik */
  return eredeti ^ (1<<bit);
}

 /* Bitmintát kiíró függvény (az előző feladatból) */
void bitminta(unsigned c) {
  for (int i = 31; i >= 0; i--)
    printf("%c", ((c>>i)&1) ? '1' : '0');
}

int main(void) {
  unsigned c = 51;
  bitminta(c); printf("\n");
  c = bitset(c, 5);
  bitminta(c); printf("\n");
  c = bitreset(c, 7);
  bitminta(c); printf("\n");
  c = bitnegal(c, 3);
  bitminta(c); printf("\n");
  return 0;
}

4. Struktúrák

Elmozdulás egy adott ponttól

Készíts függvényt, mely egy pont x és y koordinátáival tér vissza. A függvény paraméterként kapja egy pont x és y koordinátáját (egy pontot), valamint egy szöget és egy távolságértéket. Számítsd ki a visszatérési értékként szereplő pont x és y koordinátáit, hogy az a megadott ponttól meghatározott szögben és távolságban legyen.

Elforgatás egy pont körül

Készíts függvényt, amely egy x és y koordinátával rendelkező pontot elforgat egy másik adott pont körül, adott szöggel! A függvény visszatérési értéke az elforgatott pont legyen. (A forgatáshoz való képletet megtalálod a függvénytáblában is.)

Kártyapakli I.

Kártyás játékot írunk. Definiálj egy olyan C-s típust, amely tárolhatja egy kártya adatait (szín: pikk, treff, … és szám: A, 2, 3, … J, Q, K). Tölts fel egy tömböt egy pakli kártyáival. Utána keverd meg a tömböt. A keverő algoritmus ne cserélje feleslegesen sokszor a tömb elemeit! Végül írd ki, milyen sorrendben szerepelnek a kártyák a megkevert pakliban.

Kártyapakli II.

Definiálj egy olyan C-s típust, amely tárolhatja egy kártya adatait (szín: pikk, treff, … és szám: A, 2, 3, … J, Q, K)!

Írj függvényt, amely megmondja egy pakli kártyáról (kártyák tömbjéről), hogy:

 • Hiányos-e a pakli,
 • Van-e benne dupla lap (kétszer ugyanaz)!

Rudak hossza

Kis ZH volt

Egy gyárban fémrudakat gyártanak. A megmunkálás pontatlansága miatt azonban ezek hossza kicsit eltérő: pl. egy 1 méteresnek szánt rúd 999 mm és 1001 mm között bármekkorára sikerülhet. Ha két ilyen rudat egymás mögé teszünk, akkor az összegzett hosszuk valahol 1998 és 2002 mm között lesz.

 • Definiálj típust, amely egy rúd minimális és maximális hosszát tárolja!
 • Írj egy függvényt, amely paraméterként kapja két rúd adatait, és visszatérési értéke egy rúd, amely ezek összege (egymás mögé tett rudak hossztartománya).
 • Írj függvényt, amely visszaadja egy paraméterként kapott rúd átlagos hosszát!
 • Egészítsd ki ezt teljes programmá, amelyben létrehozol egy 999-1001 mm-es, és egy 498-502 mm-es rudat. Számolja ki a program a függvényekkel, hogy mekkora ezek összege minimálisan, maximálisan és átlagosan!
Megoldás
#include <stdio.h>

typedef struct Rud {
  double min, max;
} Rud;

Rud osszeg(Rud r1, Rud r2) {
  Rud uj;
  uj.min=r1.min+r2.min;
  uj.max=r1.max+r2.max;
  return uj;
}

double atlagos(Rud r) {
  return (r.min+r.max)/2;
}

int main(void) {
  Rud a = { 999, 1001 }, b = { 498, 502 }, o;

  o = osszeg(a, b);
  printf("min: %f, max: %f, atlag: %f\n",
    o.min, o.max, atlagos(o));

  return 0;
}

Vektorok

Kis ZH volt

Egy programban kétdimenziós vektorok adatait kell tárolni. Ilyenek lehetnek a sebességek: vx vízszintes irányú, vy függőleges irányú sebességek adják a v sebességvektort.

 • Definiálj típust, amely egy sebességvektort tárol!
 • Írj függvényt, amely paraméterként egy sebességvektort kap, és visszatérési értéke a vektor hossza (Pitagorasz-tétel)!
 • Írj függvényt, amely paraméterként két sebességvektort kap, és visszatérési értéke az összeg vektor (komponensenként)!
 • Egészítsd ki mindezt főprogrammá, amelyben egy (1 m/s, 2 m/s) és egy (-0,5 m/s, 3 m/s) sebességvektort összegzel, és utána kiszámolod, az eredő vektornak mekkora a hossza! Írd ki az összes kiszámolt adatot!
Megoldás
#include <stdio.h>
#include <math.h>

typedef struct Vektor {
  double x, y;
} Vektor;

Vektor osszeg(Vektor v1, Vektor v2) {
  Vektor uj;
  uj.x = v1.x+v2.x;
  uj.y = v1.y+v2.y;
  return uj;
}

double hossz(Vektor v) {
  return sqrt(pow(v.x, 2)+pow(v.y, 2));
}

int main(void) {
  Vektor v1 = { 1, 2 }, v2 = { -0.5, 3 }, vo;

  vo = osszeg(v1, v2);
  printf("vx: %f, vy: %f\n", vo.x, vo.y);
  printf("hossz: %f\n", hossz(vo));
  return 0;
}

Dátumok, öröknaptár

Írjunk programot, amely egy struktúrában dátumot tárol: év, hónap, nap. Kezeljék ezeket függvények:

 • datum_kiir(d): kiírja a dátumot év.hónap.nap formában.
 • datum_ev_napja(d): megmondja, az év hányadik napja. Vegye figyelembe a szökőéveket! (Ehhez csak elő kell szedni a 4. gyakorlat feladatát – tekinthetjük azt akár kidolgozottnak is.)
 • datum_kivon(d1, d2): megmondja, hány nap telt el d2-től d1-ig, ahol d1 a kisebbítendő, d2 a kivonandó.
 • milyen_nap(d): megmondja, milyen napra esik az adott dátum. 1=hétfő, 7=vasárnap. 1900. január 1. hétfőre esett.
Megoldás
#include <stdio.h>

/* a dátum típusunk */
typedef struct Datum {
  int ev, honap, nap;
} Datum;

/*kiírja a dátumot éééé.hh.nn formában */
void datum_kiir(Datum d) {
  printf("%4d.%02d.%02d", d.ev, d.honap, d.nap);
}

/* segédfüggvény: szökőév-e? */
bool szokoev(int ev) {
  return ev%400==0 || (ev%100!=0 && ev%4==0);
}

/* megmondja, hogy az év hányadik napja */
int datum_hanyadik(Datum d) {
  /* hány egész hónapból adódó nap telt el eddig */
  int honapok[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  int hanyadik, h;
 
  hanyadik = 0;
  for (int h = 1; h < d.honap; ++h)
    hanyadik += honapok[h-1];
  hanyadik += d.nap;
  if (szokoev(d.ev) && d.honap>2)
    hanyadik += 1;
 
  return hanyadik;
}

/* hány nap telt el d1-től d2-ig?
 * csak akkor működik helyesen, ha d2>d1. */
int datum_kivon(Datum d2, Datum d1) {
  /* a különbség: amennyi különbség van a napok között */
  int kulonbseg = datum_hanyadik(d2)-datum_hanyadik(d1);
  /* plusz amennyi különbség van az évek között. a d1 a kisebb! */
  for (int ev = d1.ev; ev < d2.ev; ev += 1)
    kulonbseg += szokoev(ev) ? 366:365;
  return kulonbseg;
}

/* megmondja, milyen napra esett az adott nap.
 * 1=hétfő, 2=kedd, 7=vasárnap. */
int milyen_nap(Datum d) {
  Datum viszonyitas = { 1900, 1, 1 }; /* hétfő */

  /* megnézzük, hány nap telt el. modulo 7 miatt 0..6
   * lesz az eredmény (7 nap egy héten), ahol 0 lesz
   * a hétfő, mert a fenti dátumhoz képest. */
  return datum_kivon(d, viszonyitas)%7 + 1;
}

int main(void) {
  Datum ma = { 2014, 10, 14 }, eleje = { 2014, 9, 8 };

  printf("Ma: ");
  datum_kiir(ma);
  printf(", a hét %d. napja.\n", milyen_nap(ma));

  printf("A szorgalmi időszak kezdete: ");
  datum_kiir(eleje);
  printf(", ennyi nap telt el: %d.\n", datum_kivon(ma, eleje));
  printf("%d. oktatási hét van.\n", datum_kivon(ma, eleje)/7+1);

  return 0;
}

A datum_kivon() függvény végzi a dátumok kivonását. A működésének az a lényege, hogy kivonja egymásból azt a két számot, amely a két dátum év kezdete óta teltelt napjainak száma; és ehhez adja hozzá az egész eltelt évekből adódó 365 vagy 366 napokat. Ez egy példán jól látszik. Ha a 2012.09.03→2013.10.06 eltelt napokat kell kiszámolni, akkor a 10.06-ból 279, a 09.03-ból 247 adódik. Azaz 279-247=32 nap telik el szept. 3 és okt. 6 között. Ehhez kell hozzáadni még egy évnyit. Ha a hónapok szerint visszafelé megyünk (pl. 2012.09.03→ 2013.02.25, szeptember→február), akkor az összeg első tagja negatív, de ez utána korrigálódik a hozzáadott teljes év által. (Mintha ugranánk egy évet előre, aztán visszajönnénk a megadott dátumig.)

Megfigyelhetjük, hogy a honapok[] tömbnek mindig az első honap-1 elemét összegezzük. Megírhatnánk úgy is a programot, hogy nem a hónapok napjainak számát, hanem ezeket az összegeket tartalmazza a tömb: 0 (január), 31 (február), 59=31+28 (március) stb. Így az összegző ciklust meg lehetne spórolni, de kicsit nehezebben lenne követhető a forráskód.

Átfedő körök

Kis ZH volt

Egy geometriai programban körök adatait kell tárolni: középpont (x, y koordináta) és sugár. Ezek valós számok.

 • Definiálj típust, amelyben egy kör adatai eltárolhatóak!
 • Írj függvényt, amely paraméterként kap két kört, és megmondja, hogy azok átfedik-e egymást! (Ez akkor van, ha a középpontjaik Pitagorasz-tétellel számolható távolsága kisebb, mint a sugaraik összege.)
 • Írj függvényt, amely beolvassa a billentyűzetről a középpontot és a sugarat, és visszatérési értéke egy ilyen tulajdonságú kör.
 • Egészítsd ki ezt teljes programmá, amelyben beolvasod két kör adatait, és megmondod, hogy azok átfedik-e egymást!
Megoldás
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

typedef struct Kor {
  double x, y, r;
} Kor;

Kor beolvas(void) {
  Kor k;
  scanf("%lf %lf %lf", &k.x, &k.y, &k.r);
  return k;
}

bool atfed(Kor k1, Kor k2) {
  return sqrt(pow(k1.x-k2.x, 2)+pow(k1.y-k2.y, 2)) < k1.r+k2.r;
}

int main(void) {
  Kor a, b;
  a = beolvas();
  b = beolvas();
  printf("%s\n", atfed(a, b) ? "Atfedik egymast" : "Nem fedik at egymast.");
  return 0;
}

3D vektorok

Az előadáson bemutatott törtes példa alapján írj egy programot, amelyik háromdimenziós vektor típust képes kezelni! Tudjon vektorokat kiírni, összeadni, kivonni; számítsa ki két vektor skaláris szorzatát! A program kerete az alábbi legyen:

#include <stdio.h>

/* ... a megírt programrészek ... */

int main(void) {
  Vektor a = {3, 2, 1}, b = {4, 6, 8}, c;
  
  c = osszead(a, b);
  kiir(c); printf("\n");

  c = kivon(a, b);
  kiir(c); printf("\n");
  
  printf("Skalárszorzat: %g\n", skalarszorzat(a, b));
  
  return 0;
}
Megoldás

Egy háromdimenziós vektor x, y, és z komponensekből áll. Ezeket egy struktúrába tehetjük, mivel összetartozó értékek, elválaszthatatlanok egymástól, és együtt adnak ki egy vektort.

typedef struct Vektor {
  double x, y, z;
} Vektor;

/* kiirja egy vektor komponenseit */
void kiir(Vektor v) {
  printf("(%g;%g;%g)", v.x, v.y, v.z);
}

/* osszead ket vektort, visszater az osszeggel */
Vektor osszead(Vektor a, Vektor b) {
  Vektor ossz;
  
  /* a kivon()-hoz hasonlóan is lehetne */
  ossz.x = a.x+b.x;
  ossz.y = a.y+b.y;
  ossz.z = a.z+b.z;
  
  return ossz;
}

/* kivon ket vektort, visszater a kulonbseggel */
Vektor kivon(Vektor a, Vektor b) {
  /* az osszead()-hoz hasonloan is lehetne */
  Vektor eredm = {a.x-b.x, a.y-b.y, a.z-b.z};
  return eredm;
}

/* visszater a ket vektor skalarszorzataval */
double skalarszorzat(Vektor a, Vektor b) {
  return a.x*b.x + a.y*b.y + a.z*b.z;
}

Bankautomata II.

Idézd föl az órai bankautomatás feladatot! A feladatkiírás azt kérte, hogy írj egy programot, amely egy adott pénzösszeget a megadott névértékű bankjegyekre és érmékre bont le. Pl. 4200 Ft = 2×2000 Ft + 1×200 Ft.

Ez a feladat annak a folytatása. Most az automata rekeszei végesek. Tárold el azt is, hogy melyik bankjegyből és érméből épp mennyi van! Írj programot mohó algoritmussal, amelyik úgy ad pénzt, hogy ezt figyelembe veszi!

Megoldás

Ez is egy kiváló példa a struktúra használatára. Összetartozó adat a rekeszben található címlet és a hozzá tartozó darabszám, pl. hogy 20000 forintosból 20 darab van. Hogy mindkettő egész szám (a forint és a darab), senkit ne tévesszen meg, ez nem tömb! Minden rekeszhez egy struktúra tartozik. A rekeszekből viszont sok van, és egyformák: ezért a rekeszeknek egy tömbje lesz. A használt adatszerkezet struktúrák tömbje: struct Rekesz penzek[].

A ciklusban először egy osztással kiszámoljuk, hogy mennyi kellene az adott címletből. Utána pedig megnézzük, van-e annyi egyáltalán. Ha nincs, akkor csak kevesebbet adunk ki.

A mohó algoritmus amúgy nem tökéletes megoldása a feladatnak. Pl. ha 6000-t kérünk, és van 5000-es és 2000-es, de nincs 1000-es, akkor ki akar adni egy 5000-est, és utána megáll. Nem veszi észre, hogy 3 darab 2000-essel megoldható lenne a kérés. A tökéletes megoldáshoz az ún. visszalépéses keresést kellene alkalmazni, amelyhez a tudnivalók majd később szerepelnek az előadáson.

#include <stdio.h>

int main(void) {
  typedef struct Rekesz {
    int ertek;
    int darab;
  } Rekesz;
  Rekesz penzek[]={
    {20000, 20},  /* huszezresbol 20 db */
    {10000, 0},   /* tizezres kifogyott */
    {1000, 10},
    {500, 50},
    {20, 197},
    {10, 123},
    {5, 19},
    {0, 0}     /* nullaval jelzem a tomb veget */
  };

  int mennyit;
  printf("Mennyit kene adni? ");
  scanf("%d", &mennyit);

  printf("Az automata kiadja:\n");
  for (int i = 0; penzek[i].ertek != 0; i++) {
    int hany_db = mennyit/penzek[i].ertek; /* ennyit kene */
    if (penzek[i].darab < hany_db)     /* nincs ennyi? */
      hany_db = penzek[i].darab;     /* jobb hijan... */

    if (hany_db > 0) { /* ha adunk ebbol (mert kell es mert van) */
     printf("%d db %d Ft-os.\n", hany_db, penzek[i].ertek);
     mennyit -= hany_db*penzek[i].ertek;
     penzek[i].darab -= hany_db;  /* innen kivesszuk. */
    }
  }
  if (mennyit != 0)
    printf("Nem tudok rendesen adni! Kene meg: %d Ft\n", mennyit);

  return 0;
}