1. Haladási napló és ellenőrző feladat

Frissítsd a haladási naplót! Az utóbbi hetekben több számonkérés is volt (kis ZH-k, nagy ZH). Ezek eredménye, és a saját véleményed alapján a régebbi kérdésekre adott válaszokat is módosítsd! Sokat segítesz ezzel az oktatóidnak is.

Rögzítsd az eheti gyakorlat ellenőrző feladatának eredményét, ha még nem tetted meg!

Minden elérhető az admin portálon.

2. Nagy házi feladat

A mai labor a dinamikus memóriakezeléssel kapcsolatos feladatokat tartalmaz. Ha úgy érzed, ez már jól megy, helyette dolgozhatsz a nagy házidon is.

3. Sztring dinamikus másolata

Gyakran látni nagyobb programokban az strdup() nevű függvényt. Ez nem szabványos, de szinte mindenki megírja magának, mert nagyon hasznos. A feladata az, hogy a paraméterként kapott sztringről készítsen egy másolatot, amelyiket dinamikusan foglalt területre tesz. A másolat helyét, azaz a dinamikusan foglalt karaktertömb címét visszatérési értékként adja, és természetesen később fel kell szabadítani azt.

 • Írj masolat() nevű függvényt, amelyik ugyanígy működik! Például az str = masolat("alma") sor hatására jöjjön létre a kért másolat, és kerüljön be annak címe az str pointerbe.
 • Írj megjegyzést a függvény fölé, amelyben pár mondatban leírod, hogyan kell azt használni! (A nagy házi feladatban is minden függvényt dokumentálnod kell majd.)

 • Mutass példát a függvény használatára! Ne feledkezz meg benne a tömb felszabadításáról!
Tipp

Figyeld meg jól a feladatkiírás str = masolat("alma") kifejezését! Ebben a függvényhívás után egy értékadás történik: az str = ... kifejezésrészlet egy pointert tárol el. Ez az a pointer, amelyik a függvény által lefoglalt területre mutat. Fontos, hogy itt nem sztring értékadás történik, azaz nem tömbök közötti értékadás; egyszerűen csak egy pointert ráállítunk a létrejött tömbre.

Megoldás
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/* Dinamikusan foglalt területre másolja a paraméterként kapott
 * sztringet. A másolat címével tér vissza. A kapott területet
 * a hívónak fel kell szabadítania a free() függvénnyel. */
char *masolat(char const *str) {
  /* milyen hosszú a sztring? */
  int hossz = strlen(str);
  
  /* dinamikus tömb foglalása, +1 a lezáró nullának */
  char *uj;
  uj = (char*) malloc((hossz + 1) * sizeof(char));
  if (uj == NULL)
    return NULL;  /* :( */
  
  /* sztring másolása, biztosan elfér a tömbbe */
  strcpy(uj, str);
  return uj;
}


int main(void) {
  char *x;
  
  x = masolat("hello, dinamikus vilag!");
  if (x != NULL) {
    printf("%s\n", x);
    free(x);
  }
  return 0;
}

4. Dinamikus sztring nyújtása

A string.h fájl strcat() függvénye sztringek összefűzésére való: az strcat(x, y) hívás az x pointer által mutatott sztring végéhez fűzi az y sztringet. Ehhez az x által mutatott tömbben elegendő helynek kell lennie, különben a függvény túlindexel. A helyet a hívónak kell biztosítania, ami azért is kényelmetlen, mert neki is bajlódnia kell a sztringek hosszával, karaktertömbök méretével.

A mostani feladatod egy okosabb függvényt írni. Ezt x = hozzafuz(x, y) formában kell majd használni. A dolga az, hogy egy meglévő, dinamikusan foglalt x sztringet nyújtsa meg akkorára, hogy az y is hozzáfűzhető legyen, és tegye is meg a hozzáfűzést. Például:

char *x;
x = masolat("alma"); /* az előző feladatból */

x = hozzafuz(x, "fa");
printf("%s\n", x);  // almafa

free(x);

Írd meg a függvényt! Tegyél megjegyzést fölé, amelyben leírod, mire való, és hogyan kell használni! Ügyel arra, hogy ez a függvény első paramétereként csak dinamikusan foglalt sztringet kaphat – ezt megemlítheted a megjegyzésben is.

Tipp

Vajon miért kell a függvénynek visszatérnie a dinamikusan terület címével? Azért, mert az átméretezés során megváltozhat a memóriaterület helye a memóriában. Lehet, hogy az eredeti helyen nem fér el a nagyobb tömb, és új jön létre, nagyobb mérettel. Az eredeti tömb pedig eltűnik, felszabadítja azt a függvény! Az előadáson már találkoztál ezzel a realloc() függvény kapcsán.

Megoldás
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/* az előző feladatból */
char *masolat(char const *str) {
  char *uj = (char*) malloc((strlen(str) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(uj, str);
  return uj;
}


/*
 * Hozzáfűzi a 'mihez' pointer által mutatott
 * dinamikusan foglalt sztringhez a 'mit' sztringet.
 * Visszatér a dinamikusan foglalt terület címével,
 * ami megváltozhatott, ezért a hívó be kell másolja
 * azt az eredeti változóba: x = hozzafuz(x, ...).
 * A hívó feladata a free()-t hívni a kapott tömbre.
 */
char *hozzafuz(char *mihez, char const *mit) {
  int ujhossz = strlen(mihez) + strlen(mit);
  
  char *uj = (char*) malloc((ujhossz + 1) * sizeof(char));
  if (uj == NULL) return NULL;
  
  strcpy(uj, mihez);
  strcat(uj, mit);
  
  free(mihez);
  return uj;
}

int main(void) {
  char *x;
  x = (char*) malloc((strlen("alma")+1) * sizeof(char));
  strcpy(x, "alma");

  x = hozzafuz(x, "fa");
  if (x != NULL) {
    printf("%s\n", x);  // almafa
    free(x);
  }
  return 0;
}

5. Részsztring előállítása

Írj függvényt, amely egy sztringet kap, amelyből kivágja abból a paraméterként kapott két index közötti részt! Az első index az első karakterre mutasson, ami már kell, a második index pedig arra az első karakterre, ami már nem kell. Tehát balról zárt, jobbról nyílt intervallumról van szó. Ha az első index kisebb 0-nál, akkor vegye a függvény 0-nak azt; ha a második nagyobb a sztring hosszánál, akkor pedig azzal megegyezőnek. Térjen vissza a függvény egy dinamikusan foglalt sztringgel, amelyik a kivágott részt tartalmazza!

Írj teszt programrészt is – próbáld ki a függvényt különböző bemenetekre! Pl. így:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
h e l l o ,   v i l a g

Ne feledkezz meg a függvény fölé, megjegyzésben írt dokumentációról! Mire jó a függvény? Milyen paraméterei vannak? Milyen kötelezettségei vannak a hívónak?

Megoldás

Az alábbi megoldás a memcpy() függvényt használja az egyszerűség kedvéért. Ez tetszőleges adatot másol, memcpy(hova, honnan, hány bájtot). Azért volt rá szükség, mert a kivágandó sztringrészlet végén nincs lezáró nulla, tehát a strcpy nem lett volna alkalmas erre a feladatra. Ezért kell a lezáró nullát is az új sztringbe külön betenni.

Ciklussal elvégezve a másolást, ugyanolyan jó megoldáshoz lehet jutni.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/*
 * Előállít egy új sztringet, amely az 'eredeti' nevű sztring
 * közepéből van kivágva, [mettol, meddig) balról zárt, jobbról
 * nyílt intervallumban. A hívó a free() függvénnyel fel kell
 * szabadítsa a kapott tömböt.
 */
char *reszsztring(char const *eredeti, int mettol, int meddig) {
  int regihossz = strlen(eredeti);
  if (mettol < 0)
    mettol = 0;
  if (meddig > regihossz)
    meddig = regihossz;
  
  int ujhossz = meddig - mettol;
  char *ujsztring = (char*) malloc((ujhossz + 1) * sizeof(char));
  if (ujsztring == NULL)
    return NULL;
  
  memcpy(ujsztring, eredeti + mettol, ujhossz * sizeof(char));
  ujsztring[ujhossz] = '\0';
  return ujsztring;
}

int main(void) {
  char *uj = reszsztring("hello, vilag", 3, 9);
  if (uj != NULL) {
    printf("[%s]\n", uj);
    free(uj);
  }
  return 0;
}

6. Sztring darabjának elhagyása

Írd meg az előző feladat függvényét fordítva: az indexekkel jelzett részt a függvény hagyja el, csak a többi maradjon! Az eredeti sztring itt is legyen változatlan, a függvénynek egy új sztringet kell előállítania.

A visszatérési érték ugyanúgy legyen egy dinamikusan foglalt sztring. Mutass példát a függvény használatára! Ne felejtsd el a kapott dinamikus tömböt felszabadítani!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
h e l l o ,   v i l a g

Írd meg a szokásos megjegyzést a függvény fölé! Mire való? Hogyan kell paraméterezni? Kell a hívónak is emlékeznie valamire?

Megoldás

A memcpy() függvénnyel kapcsolatban lásd az előző feladat mintamegoldását.

Itt a működés a következő:

 • Átmásoljuk az új helyre a sztring elejét a memcpy() függvénnyel. Ennek a végén egyelőre nincs lezáró nulla.
 • Ezek után folytatólagosan (mettol karakterrel arrébb kezdődően) átmásoljuk az eredeti sztring végét. Az eredetinek a végén van lezáró nulla, és odáig kell menni, ezért ehhez a strcpy() is jó. Sőt ez lezáró nullát is tesz, úgyhogy készen is vagyunk.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/*
 * Előállít egy új sztringet, amely az 'eredeti' nevű sztring
 * eleje és vége kerül bele; a közepén lévő részt, a [mettol, meddig)
 * tartó karaktersorozatot elhagyva belőle. A hívó a kapott
 * dinamikus tömbre meg kell majd hívja a free() függvényt.
 */
char *kivag(char const *eredeti, int mettol, int meddig) {
  int regihossz = strlen(eredeti);
  if (mettol < 0)
    mettol = 0;
  if (meddig > regihossz)
    meddig = regihossz;
  
  int ujhossz = regihossz - (meddig - mettol);
  char *ujsztring = (char*) malloc((ujhossz + 1) * sizeof(char));
  if (ujsztring == NULL)
    return NULL;
  
  memcpy(ujsztring, eredeti, mettol * sizeof(char));
  strcpy(ujsztring + mettol, eredeti + meddig);
  return ujsztring;
}

int main(void) {
  char *uj = kivag("hello, vilag", 4, 8);
  if (uj != NULL) {
    printf("[%s]\n", uj);
    free(uj);
  }
  return 0;
}

7. Sztring beszúrása

A feladat az eddigiekhez hasonló: a függvény sztringeket kap, és egy új sztringet kell előállítania.

Most azonban nem kivágni kell egy darabot a sztringből, hanem beszúrni valahova egy új részletet. Például a beszur("hello!", 5, ", vilag") hívás eredménye a hello, vilag! sztring kell legyen: az o betű és a felkiáltójel közé lett beszúrva a másik sztring.

Megoldás

Itt is lehetne a memcpy()-t használni; lásd az előző feladatokat.

Ez a mintamegoldás egy másik ötletet mutat. A strncat(mihez, mit, n) függvény a mihez sztringhez fűzi a mit sztring elején lévő, legfeljebb n darab karaktert. Utána pedig mindig tesz lezáró nullát. A lépések ezzel a következők:

 • A karaktertömb elejére lezáró nullát teszünk, így az üres sztringgé válik.
 • Az strncat() függvénnyel átmásoljuk az eredeti sztring elejét, abból hova darab karaktert. Utána lezáró nulla kerül, mert az strncat mindig tesz olyat.
 • Az így kapott sztringhez fűzzük a mit sztringet; lezáró nulla itt is lesz.
 • Az utolsó strcat() hívás az eredeti sztring végét fűzi az új sztringhez, megint lezárva azt a szükséges '\0'-val.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/*
 * Beszúrja az 'eredeti' sztring belsejébe, a 'hova'
 * pozícióba, a 'mit' sztringet. Az így kapott,
 * dinamikusan foglalt sztringgel tér vissza, amelyre
 * a hívónak a free() függvényt meg kell majd hívnia.
 */
char *beszur(char const *eredeti, int hova, char const *mit) {
  int ujhossz = strlen(eredeti) + strlen(mit);
  
  char *ujsztring = (char*) malloc((ujhossz + 1) * sizeof(char));
  if (ujsztring == NULL)
    return NULL;
  
  ujsztring[0] = '\0';
  strncat(ujsztring, eredeti, hova);
  strcat(ujsztring, mit);
  strcat(ujsztring, eredeti + hova);
  return ujsztring;
}

int main(void) {
  char *uj = beszur("hello!", 5, ", vilag");
  if (uj != NULL) {
    printf("[%s]\n", uj);
    free(uj);
  }
  return 0;
}

8. További feladatok

Ha elkészültél, folytasd a feladatgyűjtemény ehhez a témakörhöz kapcsolódó feladataival!