Labor, 8. hét: dinamikus tömbök II.

Czirkos Zoltán, Pohl László · 2023.08.27.

Dinamikus tömbök kezelése, sztringek dinamikus tömbökben.

Felkészülés a laborra:

A debugmalloc használata a házi feladatnál követelmény, ezért szokj hozzá laboron is, hogy minden dinamikus memóriakezelést igénylő feladatnál használd a továbbiakban! Sok, másként nehezen fellelhető hiba megtalálásában segít.

1. Sztring dinamikus másolata

Gyakran látni nagyobb programokban az strdup() nevű függvényt. Ez nem szabványos, de szinte mindenki megírja magának, mert nagyon hasznos. A feladata az, hogy a paraméterként kapott sztringről készítsen egy másolatot, amelyiket dinamikusan foglalt területre tesz. A másolat helyét, azaz a dinamikusan foglalt karaktertömb címét visszatérési értékként adja, és természetesen később fel kell szabadítani azt.

 • Írj masolat() nevű függvényt, amelyik ugyanígy működik! Például az str = masolat("alma") sor hatására jöjjön létre a kért másolat, és kerüljön be annak címe az str pointerbe.
 • Írj megjegyzést a függvény fölé, amelyben pár mondatban leírod, hogyan kell azt használni! (A nagy házi feladatban is minden függvényt dokumentálnod kell majd.)

 • Mutass példát a függvény használatára! Ne feledkezz meg benne a tömb felszabadításáról!
Tipp

Figyeld meg jól a feladatkiírás str = masolat("alma") kifejezését! Ebben a függvényhívás után egy értékadás történik: az str = ... kifejezésrészlet egy pointert tárol el. Ez az a pointer, amelyik a függvény által lefoglalt területre mutat. Fontos, hogy itt nem sztring értékadás történik, azaz nem tömbök közötti értékadás; egyszerűen csak egy pointert ráállítunk a létrejött tömbre.

Megoldás
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/* Dinamikusan foglalt területre másolja a paraméterként kapott
 * sztringet. A másolat címével tér vissza. A kapott területet
 * a hívónak fel kell szabadítania a free() függvénnyel. */
char *masolat(char const *str) {
  /* milyen hosszú a sztring? */
  int hossz = strlen(str);
  
  /* dinamikus tömb foglalása, +1 a lezáró nullának */
  char *uj = (char*) malloc((hossz + 1) * sizeof(char));
  if (uj == NULL)
    return NULL;  /* :( */
  
  /* sztring másolása, biztosan elfér a tömbbe */
  strcpy(uj, str);
  return uj;
}


int main(void) {
  char *x = masolat("hello, dinamikus vilag!");
  if (x != NULL) {
    printf("%s\n", x);
    free(x);
  }
  return 0;
}

2. Dinamikus sztring nyújtása

A string.h fájl strcat() függvénye sztringek összefűzésére való: az strcat(x, y) hívás az x pointer által mutatott sztring végéhez fűzi az y sztringet. Ehhez az x által mutatott tömbben elegendő helynek kell lennie, különben a függvény túlindexel. A helyet a hívónak kell biztosítania, ami azért is kényelmetlen, mert neki is bajlódnia kell a sztringek hosszával, karaktertömbök méretével.

A mostani feladatod egy okosabb függvényt írni. Ezt x = hozzafuz(x, y) formában kell majd használni. A dolga az, hogy egy meglévő, dinamikusan foglalt x sztringet nyújtsa meg akkorára, hogy az y is hozzáfűzhető legyen, és tegye is meg a hozzáfűzést. Például:

char *x = masolat("alma"); /* az előző feladatból */

x = hozzafuz(x, "fa");
printf("%s\n", x);  // almafa

free(x);

Írd meg a függvényt! Tegyél megjegyzést fölé, amelyben leírod, mire való, és hogyan kell használni! Ügyelj arra, hogy ez a függvény első paramétereként csak dinamikusan foglalt sztringet kaphat – ezt megemlítheted a megjegyzésben is.

Tipp

Vajon miért kell a függvénynek visszatérnie a dinamikusan foglalt terület címével? Azért, mert az átméretezés során megváltozhat a memóriaterület helye a memóriában. Lehet, hogy az eredeti helyen nem fér el a nagyobb tömb, és új jön létre, nagyobb mérettel. Az eredeti tömb pedig eltűnik, felszabadítja azt a függvény! Az előadáson már találkoztál ezzel a realloc() függvény kapcsán.

Megoldás
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/* az előző feladatból */
char *masolat(char const *str) {
  char *uj = (char*) malloc((strlen(str) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(uj, str);
  return uj;
}


/*
 * Hozzáfűzi a 'mihez' pointer által mutatott
 * dinamikusan foglalt sztringhez a 'mit' sztringet.
 * Visszatér a dinamikusan foglalt terület címével,
 * ami megváltozhatott, ezért a hívó be kell másolja
 * azt az eredeti változóba: x = hozzafuz(x, ...).
 * A hívó feladata a free()-t hívni a kapott tömbre.
 */
char *hozzafuz(char *mihez, char const *mit) {
  int ujhossz = strlen(mihez) + strlen(mit);
  
  char *uj = (char*) malloc((ujhossz + 1) * sizeof(char));
  if (uj == NULL) return NULL;
  
  strcpy(uj, mihez);
  strcat(uj, mit);
  
  free(mihez);
  return uj;
}

int main(void) {
  char *x;
  x = masolat("korte");
  x = hozzafuz(x, "fa");
  if (x != NULL) {
    printf("%s\n", x);  // kortefa
    free(x);
  }
  return 0;
}

3. Részsztring előállítása

Írj függvényt, amely egy sztringet kap, és kivágja abból a paraméterként kapott két index közötti részt! Az első index az első olyan karakterre mutat, ami már kell, a második index pedig az első olyanra, ami már nem. Tehát balról zárt, jobbról nyílt intervallumról van szó. Ha az első index kisebb 0-nál, akkor vegye a függvény 0-nak azt; ha a második nagyobb a sztring hosszánál, akkor pedig azzal megegyezőnek. Térjen vissza a függvény egy dinamikusan foglalt sztringgel, amelyik a kivágott részt tartalmazza!

Írj teszt programrészt is – próbáld ki a függvényt különböző bemenetekre! Pl. így:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
h e l l o ,   v i l a g

Ne feledkezz meg a függvény fölé, megjegyzésben írt dokumentációról! Mire jó a függvény? Milyen paraméterei vannak? Milyen kötelezettségei vannak a hívónak?

Megoldás

Az alábbi megoldás a memcpy() függvényt használja az egyszerűség kedvéért. Ez tetszőleges adatot másol, memcpy(hova, honnan, hány bájtot). Azért volt rá szükség, mert a kivágandó sztringrészlet végén nincs lezáró nulla, tehát a strcpy nem lett volna alkalmas erre a feladatra. Ezért kell a lezáró nullát is az új sztringbe külön betenni.

Ciklussal elvégezve a másolást, ugyanolyan jó megoldáshoz lehet jutni.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/*
 * Előállít egy új sztringet, amely az 'eredeti' nevű sztring
 * közepéből van kivágva, [mettol, meddig) balról zárt, jobbról
 * nyílt intervallumban. A hívó a free() függvénnyel fel kell
 * szabadítsa a kapott tömböt.
 */
char *reszsztring(char const *eredeti, int mettol, int meddig) {
  int regihossz = strlen(eredeti);
  if (mettol < 0)
    mettol = 0;
  if (meddig > regihossz)
    meddig = regihossz;
  
  int ujhossz = meddig - mettol;
  char *ujsztring = (char*) malloc((ujhossz + 1) * sizeof(char));
  if (ujsztring == NULL)
    return NULL;
  
  memcpy(ujsztring, eredeti + mettol, ujhossz * sizeof(char));
  ujsztring[ujhossz] = '\0';
  return ujsztring;
}

int main(void) {
  char *uj = reszsztring("hello reszsztring", 3, 9);
  if (uj != NULL) {
    printf("[%s]\n", uj);
    free(uj);
  }
  return 0;
}

4. Sztring darabjának elhagyása

Írd meg az előző feladat függvényét fordítva: az indexekkel jelzett részt a függvény hagyja el, csak a többi maradjon! Az eredeti sztring itt is legyen változatlan, a függvénynek egy új sztringet kell előállítania.

A visszatérési érték ugyanúgy legyen egy dinamikusan foglalt sztring. Mutass példát a függvény használatára! Ne felejtsd el a kapott dinamikus tömböt felszabadítani!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
h e l l o ,   v i l a g

Írd meg a szokásos megjegyzést a függvény fölé! Mire való? Hogyan kell paraméterezni? Kell a hívónak is emlékeznie valamire?

Megoldás

A memcpy() függvénnyel kapcsolatban lásd az előző feladat mintamegoldását.

Itt a működés a következő:

 • Átmásoljuk az új helyre a sztring elejét a memcpy() függvénnyel. Ennek a végén egyelőre nincs lezáró nulla.
 • Ezek után folytatólagosan (mettol karakterrel arrébb kezdődően) átmásoljuk az eredeti sztring végét. Az eredetinek a végén van lezáró nulla, és odáig kell menni, ezért ehhez a strcpy() is jó. Sőt ez lezáró nullát is tesz, úgyhogy készen is vagyunk.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/*
 * Előállít egy új sztringet, amely az 'eredeti' nevű sztring
 * eleje és vége kerül bele; a közepén lévő részt, a [mettol, meddig)
 * tartó karaktersorozatot elhagyva belőle. A hívó a kapott
 * dinamikus tömbre meg kell majd hívja a free() függvényt.
 */
char *kivag(char const *eredeti, int mettol, int meddig) {
  int regihossz = strlen(eredeti);
  if (mettol < 0)
    mettol = 0;
  if (meddig > regihossz)
    meddig = regihossz;
  
  int ujhossz = regihossz - (meddig - mettol);
  char *ujsztring = (char*) malloc((ujhossz + 1) * sizeof(char));
  if (ujsztring == NULL)
    return NULL;
  
  memcpy(ujsztring, eredeti, mettol * sizeof(char));
  strcpy(ujsztring + mettol, eredeti + meddig);
  return ujsztring;
}

int main(void) {
  char *uj = kivag("hello vilag kivagott sztring", 4, 8);
  if (uj != NULL) {
    printf("[%s]\n", uj);
    free(uj);
  }
  return 0;
}

5. Sztring beszúrása

A feladat az eddigiekhez hasonló: a függvény sztringeket kap, és egy új sztringet kell előállítania.

Most azonban nem kivágni kell egy darabot a sztringből, hanem beszúrni valahova egy új részletet. Például a beszur("hello!", 5, ", vilag") hívás eredménye a hello, vilag! sztring kell legyen: az o betű és a felkiáltójel közé lett beszúrva a másik sztring.

Megoldás

Itt is lehetne a memcpy()-t használni; lásd az előző feladatokat.

Ez a mintamegoldás egy másik ötletet mutat. A strncat(mihez, mit, n) függvény a mihez sztringhez fűzi a mit sztring elején lévő, legfeljebb n darab karaktert. Utána pedig mindig tesz lezáró nullát. A lépések ezzel a következők:

 • A karaktertömb elejére lezáró nullát teszünk, így az üres sztringgé válik.
 • Az strncat() függvénnyel átmásoljuk az eredeti sztring elejét, abból hova darab karaktert. Utána lezáró nulla kerül, mert az strncat mindig tesz olyat.
 • Az így kapott sztringhez fűzzük a mit sztringet; lezáró nulla itt is lesz.
 • Az utolsó strcat() hívás az eredeti sztring végét fűzi az új sztringhez, megint lezárva azt a szükséges '\0'-val.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

/*
 * Beszúrja az 'eredeti' sztring belsejébe, a 'hova'
 * pozícióba, a 'mit' sztringet. Az így kapott,
 * dinamikusan foglalt sztringgel tér vissza, amelyre
 * a hívónak a free() függvényt meg kell majd hívnia.
 */
char *beszur(char const *eredeti, int hova, char const *mit) {
  int ujhossz = strlen(eredeti) + strlen(mit);
  
  char *ujsztring = (char*) malloc((ujhossz + 1) * sizeof(char));
  if (ujsztring == NULL)
    return NULL;
  
  ujsztring[0] = '\0';
  strncat(ujsztring, eredeti, hova);
  strcat(ujsztring, mit);
  strcat(ujsztring, eredeti + hova);
  return ujsztring;
}

int main(void) {
  char *uj = beszur("hello!", 5, ", world");
  if (uj != NULL) {
    printf("[%s]\n", uj);
    free(uj);
  }
  return 0;
}

6. További feladatok

Ha elkészültél, folytasd a feladatgyűjtemény kapcsolódó feladataival!