Gyakorlat, 13. hét: állapotgépek

Czirkos Zoltán · 2019.08.24.

Állapotgépek tervezése.

Állapotgépek. A feladatok megoldásának lényege az, hogy az állapotátmeneti táblát és a tevékenyságtáblát megalkotjuk: az állapotgépet megtervezzük. Ha ez megvan, akkor onnantól a kódolás már mechanikus. Egy olyan feladatnál, ahol több állapotátmenet is van, nem lehet csak úgy nekiugrani a kódolásnak! Ha a táblázat megalkotása után fejből írunk valami kódot, nem a tábla alapján, annak sincs semmi értelme. Az is értelmetlen, ha a kettőt fordított sorrendben csináljuk meg…

A tervezés után az állapotgépet mindenképpen le kell tisztázni egy állapottáblával. A gráfot nézve ugyan jobban lehet mélázgatni az állapotátmeneteken, a táblázat sokkal áttekinthetőbb, és biztosítja azt is, hogy semelyik átmenetet sem hagytuk ki. A kódolás során pedig kifejezetten jobb abból dolgozni.

Felkészülés a gyakorlatra:

1. Próba ZH

A feladat segít felmérni, hogy állsz a tanulással. A szövege csak a többi megoldással együtt jelenik meg. Óra után pedig rögzítsd a pontszámod – a dolgozat nálad marad.

Feladat

Válaszolj röviden az alábbi kérdésekre:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main(void) {
  int c;
  while ((c = getchar()) != EOF)
    putchar(tolower(c));
  return 0;
}
 1. Mit csinál a program?
 2. Miért int típusú a változó?
 3. Miért kell a zárójel az értékadásnál? Rajzold fel a kifejezésfát a ciklusfeltételhez!
 4. Miért visszatérési értékben adja a tolower() függvény a karaktert?
 5. Működik a program számok vagy írásjelek esetén is? Miért?
 6. Megírható ez a program a scanfprintf függvénypárral is? Hogyan?
Mintamegoldás és pontozási útmutató

Minden válasz 1 pontos. Ha nem elég rövid, szabatos a válasz, vagyis túl sok a rizsa benne, akkor viszont nem járt a pont. (Pl. ha a felét ki lehet húzni, mégis megmarad a lényegi információ.)

 1. A beírt szöveget kisbetűsítve írja ki.
 2. Mert a getchar() értéke EOF is lehet, amelyik a char típus ábrázolási tartományán kívül esik.
 3. A precedencia miatt; hogy a változóba kerülő értéket (karakterkódot) vizsgáljuk, ne pedig az összehasonlítás eredményét tegyük a változóba.
 4. Átvehetné cím szerint is: tolower(&c), de nem ezt a megoldást választották.
 5. Igen, mert a tolower() függvény ezeket változatlanul adja vissza.
 6. Igen, így:
  char c;
  while (scanf("%c", &c) == 1)
    printf("%c", tolower(c));
  A scanf-es sorban != EOF is lehet, viszont a változó mindenképp char c kell legyen ebben az esetben.

2. Mondatok nagybetűsítője

A feladat az előző műveletet megcsinálni „visszafelé”. Vagyis olyan programot kell írni, amely a beírt, csupa kisbetűkből álló szöveget javítja ki, méghozzá úgy, hogy minden mondat elején álló első betűt nagybetűre cseréli.

Megoldás

Ehhez állapotgép kell. Mondat végét jelző írásjel után a következő betű nagybetű, de csak akkor, ha szóköz is jött. Figyelni kell, hogy az utána lévő szóköztől nem váltunk kisbetűs módra még! A gép alapállapota a nagybetűsítés, hiszen a bejövő szöveg legelső karaktere biztosan mondat elején van.

. ! ?szóköz, \negyéb
nagybetűki: cki: cki: toupper(c)
→kisbetű
kisbetűki: c
→mondatvége?
ki: cki: c
mondatvége?ki: cki: c
→nagybetű
ki: c
→kisbetű
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <ctype.h>

bool mondatvege_jel(int c) {
  return c == '!' || c == '.' || c == '?';
}

int main(void) {
  enum allapot {
    nagybetu,
    kisbetu,
    mondatvege
  } all;
  all = nagybetu;   /* kiindulo allapot */

  int c;
  while ((c = getchar()) != EOF) {
    switch (all) {
    case nagybetu:
      putchar(toupper(c));
      if (!mondatvege_jel(c) && !isspace(c))
        all = kisbetu;
      break;
    case kisbetu:
      putchar(c);
      if (mondatvege_jel(c))
        all = mondatvege;
      break;
    case mondatvege:
      putchar(c);
      if (isspace(c))
        all = nagybetu;
      else if (!mondatvege_jel(c))
        all = kisbetu;
      break;
    }
  }

  return 0;
}

3. C kommentek

Írj programot, amely a szabványos bemenetről olvas karaktereket fájl vége jelig! A szabványos bemeneten keresztül egy C program érkezik. A program szűrje ki a /* és */ közötti megjegyzéseket a szabványos bemeneten érkező szövegből, és a megjegyzések nélküli szöveget írja a szabványos kimenetre!

Megoldás

Az állapotátmeneteket itt is nyilak jelölik, a többi jelzés pedig a kiírandó karaktereket mutatja. A c betű az aktuálisan beolvasott karaktert jelenti. Az állapotgép ezen változata nem vesz tudomást a sztringekről, pl. nem veszi figyelembe azt, hogy "a/*b" nem komment.

/ * egyéb
alap →per '*' c
per '/' →komment
' '
→alap
'/', c
komment →vége
vége →alap →komment
#include <stdio.h>

int main(void) {
  typedef enum Allapot { alap, per, komment, csillag } Allapot;

  int c;
  Allapot all = alap;
  while ((c = getchar()) != EOF) {
    switch (all) {
      case alap:
        if (c == '/') {
          all = per;
        } else {
          putchar(c);
        }
        break;
      case per:
        if (c == '/') {
          putchar('/');
        } else if (c == '*') {
          putchar(' ');
          all = komment;
        } else {            
          putchar('/');
          putchar(c);
          all = alap;
        }
        break;
      case komment:
        if (c == '*') {
          all = csillag;
        }
        break;
      case csillag:
        if (c == '/') {
          all = alap;
        } else if (c == '*') {
          all = csillag;
        }
        else {
          all = komment;
        }
        break;
    }
  }

  /* Ha véget ért a bemenet, elvileg alapállapotban kell lennünk, mert
   * a forráskód nem végződhet bezáratlan kommenttel. Esetleg lehetséges,
   * hogy egy perjel volt a végén, az viszont nem a komment vége, hanem
   * egy osztás: írjuk ki! */
  if (all == per) {
    putchar('/');
  }
  return 0;
}

4. Zárójeles szöveg

Írjunk állapotgépes programot, amelyik egy adott szövegből eltávolítja a (zárójelezett részeket). Előfordulhat, hogy a zárójelek tetszőleges mélységben egymásba vannak ágyazva (például így, mint ez a (zárójeles) szó).

Megoldás

Nem lehet megoldani véges számú állapotot tartalmazó állapotgéppel. Minden bezáró zárójel „)” esetén tudni kellene, hogy hány be nem zárt zárójel van még; ez annyiféle „(” utáni állapotot feltételez. A feladat szövege szerint pedig ezekből tetszőlegesen sok lehetne. Ellenben állapotváltozónak használhatunk egy int-et, amit növelünk és csökkentünk. Feltételezve, hogy az int nem csordul túl, így megoldható a feladat – de ez nem véges automata, nem rajzolható fel egy véges állapotátmeneti gráffal vagy állapottáblával.

5. További feladatok

 • Egészítsük ki úgy a C kommentszűrőt, hogy ismerje a sztringeket is! Például "a/*b" nem komment, hiába van benne per-csillag.
 • Szintén a kommentszűrőhöz: ismerje fel az állapotgép a C++ nyelvből átvett, // stílusú kommentet is! Ezek két perjellel kezdődnek, és a sor végéig tartanak.
 • A forráskód hány százaléka komment? Egészítsük ki a programot úgy, hogy meghatározza ezt!