Matematikai kifejezések tárolása fában

Czirkos Zoltán · 2021.08.24.

Szorzatokat, összegeket tartalmazó kifejezések tárolása bináris fában.

Az előadáson szerepelt egy ötlet, amelyben bináris fában tároltunk műveleteket: összegeket, szorzatokat.

A bináris fás tárolás előnye az, hogy a fában tárolt hierarchia, vagyis a fa felépítése meghatározza a műveletek sorrendjét. Ezért nincsen szükség se precedenciát leíró szabályokra, se zárójelezésre. Példa erre a 4*(5+7) kifejezés, amelyet a rajzon látható fa ábrázol. Ennek szövegként leírásához szükségünk van a zárójelezésre is, hiszen az alacsony precedenciájú összeg kifejezés (5+7) eredményét szorozzuk össze egy számmal – a fában tárolt műveletnél a kétértelműség nem merül fel.

Bár egy szövegesen adott műveletből a fa felépítése nem triviális feladat, a fában tárolt művelet kiírása és elvégzése igen egyszerű. Csak be kell járni a fát, és közben elvégezni a megfelelő feladatot, kiírást vagy számolást. Ezeket az ötleteket dolgozza ki ez az írás.

A teljes program letölthető innen: kifejezesek.c.

1. A fa struktúrája

Ha megvizsgáljuk az előbbi rajzon látható fát, akkor háromféle csomópontot találunk rajta: összeg, szorzat és konstans csomópontot. Az összeg és szorzat csomópontoknak vannak gyerekeik: olyan részfák, amelyek ugyancsak műveleteket tárolnak. Ezek határozzák meg azokat a számokat, amelyeken a műveletet el kell végezni. A konstans típusú csomópontoknak nincsenek már gyerekeik, vagyis azok a fa levelei.

Ezek szerint egy csomópontban egy számot vagy két pointert kell eltárolni. Bár sokáig lehetne szépítgetni, maradjunk most annál a megoldásnál, amelyben mindkét adatot egy struktúrába tesszük, a típust mutató enum-mal együtt. Hogy izgalmasabb legyen a program, vegyünk fel egy új típust is, a változót: így a fában tárolt kifejezés egy függvénnyé válhat, amelyet egy adott x helyen tudunk kiértékelni.

typedef enum {
  Konstans,
  Osszeg,
  Szorzat,
  Valtozo
} KifejezesTipus;

typedef struct Kifejezes {
  KifejezesTipus tipus;
  double szam;          /* csak konstanshoz */
  struct Kifejezes *bal, *jobb; /* csak muvelethez */
} Kifejezes;

2. A fa létrehozása

A fa létrehozását nagyban megkönnyítjük, ha minden csomóponttípus létrehozásához írunk egy függvényt, amely a keletkező csomópont tartalmát paraméterként veszi át. Ilyen függvény a Konstans típusra:

Kifejezes *uj_konstans(double szam) {
  Kifejezes *uj = (Kifejezes *) malloc(sizeof(Kifejezes));
  uj->tipus = Konstans;
  uj->szam = szam;
  return uj;
}

Az összegre:

Kifejezes *uj_osszeg(Kifejezes *bal, Kifejezes *jobb) {
  Kifejezes *uj = (Kifejezes *) malloc(sizeof(Kifejezes));
  uj->tipus = Osszeg;
  uj->bal = bal;
  uj->jobb = jobb;
  return uj;
}

Egy fát így C kódban könnyen, olvashatóan fel tudunk építeni. Például a 2*3*x*x+3*x kifejezés:

/* 2*3*x*x + 3*x */
fa = uj_osszeg(
    uj_szorzat(
      uj_szorzat(uj_konstans(2), uj_konstans(3)),
      uj_szorzat(uj_valtozo(), uj_valtozo())),
    uj_szorzat(
      uj_konstans(3),
      uj_valtozo()));

3. A kifejezés értéke

A fában tárolt műveletsor kiértékeléséhez be kell járnunk a fát. Egy konstans önmagára értékelődik ki, a változó pedig a paraméterként kapott értékre. Összeg és szorzat esetén ki kell értékelnünk a bal és jobb oldali részfában tárolt kifejezéseket, és az így kapott eredményeken elvégezni az összeadást és a szorzást:

double szamol(Kifejezes *gy, double x) {
  switch (gy->tipus) {
   case Konstans:
     return gy->szam;
   case Valtozo:
     return x;
   case Osszeg:
     return szamol(gy->bal, x)+szamol(gy->jobb, x);
   case Szorzat:
     return szamol(gy->bal, x)*szamol(gy->jobb, x);
  }

  /* ide nem lenne szabad eljutni */
  abort();
}

A fenti switch szerkezet felsorolja az összes lehetséges típust, vagyis a négy return közül valamelyik hatására a függvényből vissza kell térnünk. Azonban előfordulhat, hogy nincs így – például ha egy inicializálatlan, memóriaszemetet tartalmazó Kifejezes struktúrára hívtuk meg a függvényt. Ez viszont azt jelenti, hogy a programunk hibásan van megírva. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, hogy megszakítjuk a program futását, lehetővé téve a hiba megkeresését. Ezt teszi az abort() függvény.

4. A fa törlése

A fa törlésekor figyelembe kell vennünk azt, hogy mely csomópontok levelek. Változó és szám típusú csomópont esetén ugyanis nincsenek részfák. Ez az a feltétel, ami megállítja a rekurziót:

void torol(Kifejezes *gy) {
  switch (gy->tipus) {
    case Valtozo:
    case Konstans:
      break;
    case Szorzat:
    case Osszeg:
      torol(gy->bal);
      torol(gy->jobb);
      break;
  }
  free(gy);
}

5. A kifejezés kiírása szövegként

A művelet kiírása már bonyolultabb. Elvileg ugyanúgy, rekurzívan kell csinálni, mint a többi fabejárást:

 • Konstans esetén kiírjuk a számot,
 • Változó esetén kiírunk egy x-et,
 • Összeg és szorzat esetén kiírjuk a bal oldali részfát, utána egy +-t vagy egy *-ot, végül a jobb oldali részfát.

Így azonban rossz eredményt kaphatunk. A jobb oldalt látható fa esetén például a képernyőn 4*5+x jelenne meg, ami hibás, mivel nem a 4-et kell az 5-tel szorozni, hanem az összeget.

A naív megoldás a problémára az, hogy az összegeket bezárójelezzük. Tehát egy összeg esetén a kiírandó dolgok: (, bal részfa, +, jobb részfa, ). Ez sem teljesen jó, mivel ilyenkor ((1+2)+3)-at és ehhez hasonló kimeneteket fogunk kapni.

Ennél okosabban kell figyelembe vennünk a precedenciaszabályokat. Tudjuk, hogy akkor kell zárójelezni, ha egymás mellett szerepel egy szorzat és egy összeg – vagyis ha egy szorzat valamelyik tagja egy összeg. Mert ebben az esetben „enné meg” a szorzásjel a mellette álló összeg valamelyik tagját a magasabb precedencia miatt. Ezért az összegeket minden gondolkodás (és zárójel) nélkül kiírhatjuk, a szorzásnak azonban figyelnie kell arra, hogy milyen a részfáinak típusa. Ha azt látja, hogy a bal vagy a jobb oldali részfája egy összeg, akkor zárójelezve kell kiírnia azt:

void kiir(Kifejezes *gy) {
  switch (gy->tipus) {
   …
   …
   case Szorzat:   /* ha a gyerek osszeg, be kell zarojelezni (a gyereket) */
     if (gy->bal->tipus==Osszeg) {
      printf("("); kiir(gy->bal); printf(")");
     }
     else
      kiir(gy->bal);
     printf("*");
     if (gy->jobb->tipus==Osszeg) {
      printf("("); kiir(gy->jobb); printf(")");
     }
     else
      kiir(gy->jobb);
     break;
   …
  }
}

És így már jó. Ha még többféle operátorunk és precedenciánk lenne, meg tudnánk ezt fogalmazni általánosságban is: az erős operátor részfáit, ha azok gyengébb operátorok, zárójelezni kell. A hatványozás így bezárójelezné a szorzatot, a szorzat pedig bezárójelezi az összeget.