Labor, 2. hét: egyszerű programok

Pohl László, Czirkos Zoltán · 2019.09.22.

Egyszerű C programok lefordítása, futtatása. Bemenet és kimenet kezelése, egyszerű számítások és vezérlési szerkezetek.

Ezen az első laboron a Code::Blocks fejlesztőkörnyezet használatának alapjait ismerjük meg. Felkészülés a laborra:

1. Próba ZH

Ha még nem vitted föl a gyakorlaton írt próba ZH pontszámát, tedd meg!

2. Megoldások feltöltése

Az egész félév során feladat lesz az a laborban, hogy az elkészített megoldásokat a labor végén csomagold össze egy ZIP fájlba (nem 7ZIP, nem RAR!), és töltsd azt fel a portálra. Így neked is meglesz.

Ahogy fent már láttad, az adminisztrációs oldalon elérhető a feladatbeadó felület is. A kiírt feladatok közt fogod látni minden héten a laborfeladatoknak való helyet. Itt több fájlt kijelölve is megadhatod a .c programjaidat, vagy csomagolva egyszerre feltöltheted az egészet.

Arra ügyelj, hogy a becsomagolt ZIP-ben az EXE fájlok (azaz a projekthez tartozó bin mappa) ne legyenek benne! Ezeket a portál nem fogja engedni feltölteni. Legegyszerűbb ZIP-be csomagolás előtt törölni ezeket.

3. A tartály

Tartály

Írj programot, amely segít kiszámítani a felhasználónak, hogy hány doboz festéket kell vennie a lábakon álló tartály festéséhez! Ehhez használnod kell majd az első előadásokon tanultakat. Indulj ki az előadáson bemutatott kör kerülete és területe programból!

A tartálynak ismerjük a magasságát és az átmérőjét. Mindenhol le kell festeni, az oldalát, a tetejét és az alját is. Tudjuk azt is, hogy egy doboz festék 2 m2 felület lefestéséhez elegendő.

Tartaly festese

Milyen magas? 2
Mennyi az atmeroje? 1.2

4.900885 doboz festek kell.

Figyelj arra, hogy a program kódjában tizedesvessző helyett tizedespontot kell használni (pl. 3.14), ugyanígy a bemenet megadásánál is. Ha nem jön ki a fenti eredmény, gondold át, helyes-e a képlet, amit használsz.

Megoldás
#include <stdio.h>

int main(void) {
  double atmero, magas;
  printf("Tartaly festese\n\n");
  printf("Milyen magas? ");
  scanf("%lf", &magas);
  printf("Mennyi az atmeroje? ");
  scanf("%lf", &atmero);

  double sugar = atmero/2;
  double doboz = (2*sugar*sugar*3.14159265 + magas*2*sugar*3.14159265) / 2;

  printf("\n%f doboz festek kell.\n", doboz);

  return 0;
}

Hasonló feladatok

Ha ez a feladat nehezen ment, megoldhatsz pár hasonló feladatot a példatárból, mielőtt a következő feladatra rátérsz.

Vigyázz, a laborfeladatokat erősen ajánlott az utolsó feladatig megoldani, hogy a jövő hétre felkészült legyél. Ha nem sikerül, fejezd be őket otthon!

4. Másodfokú egyenlet

Írj programot, amely az ax2+bx+c=0 másodfokú egyenlet együtthatóit kérdezi a felhasználótól, és kiírja az egyenlet x1 és x2 megoldását! A megoldóképlet:

Próbáld ki a bal oldalt látható egyenletekre! Ezekkel ellenőrizni tudod a megoldásod. Próbáld ki aztán a jobb oldali egyenletekre is. Mit tapasztalsz? Miért?

egyenletmegoldás
2x2-x-6=0x1=2, x2=-1.5
x2-12x+35=0x1=5, x2=7
egyenletmegoldás
2x2-4x+2=0?
x2+2x+10=0?

Írd át úgy a programot, hogy figyelembe vegye azokat az eseteket, amikor nincs, vagy csak egy valós gyök van, és eszerint végezd a kiírást! Ehhez használnod kell az elágazásról tanultakat: lásd az előadást!

Megoldás

Arra kell figyelni, hogy ne vonj negatív számból négyzetgyököt. A gyökvonás előtt a diszkrimináns vizsgálatával meg kell nézni, hány valós megoldás lesz.

Itt egy nagyobb C kifejezést kapsz, amiben többféle operátor (összeadás, kivonás, szorzás stb.) szerepel. Ezeknek a műveleteknek C-ben ugyanúgy van precedenciája, mint a matematikában. A szorzás pl. magasabb rendű művelet, mint az összeadás. A C nyelv precedencia szabályai összetettebbek; erről majd előadáson lesz szó.

Az if (diszkr==0) vizsgálat elméletben helyes, gyakorlatban azonban nem előnyös ilyet írni. A kerekítési hibák miatt előfordulhat az, hogy 0-hoz olyan közeli szám adódik, amit már 0-ra kerekít a számítógép. Erről is később lesz szó előadáson.

#include <math.h >
#include <stdio.h>

int main(void) {
  double a, b, c;
  printf("a=");
  scanf("%lf", &a);
  printf("b=");
  scanf("%lf", &b);
  printf("c=");
  scanf("%lf", &c);

  /* a diszkriminans: b² - 4ac */
  double diszkr;
  diszkr = b * b - 4 * a * c;

  /* ha <0, 2 komplex gyok lenne */
  if (diszkr < 0) {
    printf("Nincs valos gyok!\n");
  }
  /* ha pont 0, akkor 1 megoldas van */
  if (diszkr == 0) {
    printf("Egy valos gyok: %f\n", -b / (2 * a));
  }
  /* >0, akkor 2 megoldas */
  if (diszkr > 0) {
    printf("Ket gyok: %f, %f\n",
        (-b + sqrt(diszkr)) / (2 * a),
        (-b - sqrt(diszkr)) / (2 * a));
  }

  return 0;
}

Hasonló feladatok

Ha ez a feladat nehezen ment, megoldhatsz pár hasonló feladatot a példatárból, mielőtt a következő feladatra rátérsz.

Vigyázz, a laborfeladatokat erősen ajánlott az utolsó feladatig megoldani, hogy a jövő hétre felkészült legyél. Ha nem sikerül, fejezd be őket otthon!

5. Számok kiírása

Az ábrán egy program pszeudokódja látható, amely kiírja a számokat 1-től 20-ig.

Gondolok egy számra, legyen ez 1.
Ismétlés, amíg a szám ≤ 20
  Leírom a számot.
  Új sort kezdek.
  Növelem a számot 1-gyel.
Ismétlés eddig

Írd meg ezt a programot C-ben az előadáson tanult while ciklussal!

Figyeld meg: ahogy gépeled be a while utáni { kapcsos zárójelet, az Enter billentyű hatására a gép egyből néhány szóközzel beljebb kezdi a sorokat. A bezáró } kapcsos után pedig újra kintebb. Használd ezt ki! Így áttekinthetőbb lesz a programod, jobban látszik a ciklus belseje. Ha elrontottad a formázást, a Code::Blocks automatikusan, utólag is képes rendbe tenni a kódot: ehhez kattints jobb gombbal a forráskódra, és válaszd az előugró menüből a „Format use Astyle” menüpontot.

Írd át a while ciklust for ciklusra!

Hasonló feladatok

Ha ez a feladat nehezen ment, megoldhatsz pár hasonló feladatot a példatárból, mielőtt a következő feladatra rátérsz.

6. Adott hosszúságú vonal

Írj egy programot, amely kér a felhasználótól egy számot, és kirajzol egy + és jelekből álló szakaszt. Pl. ha a szám 4, akkor a képernyőn a lenti ábra jelenjen meg, vagyis a belsejében 4 db legyen:

Mekkora legyen a szakasz? 4
+----+

Írd meg a program pszeudokódját, utána pedig gépen a C forráskódot! A pszeudokódot írhatod a fejlesztőkörnyezetbe megjegyzésként is, az egyes sorok alá odaírva a C nyelvű megfelelőjüket.

Tipp: ehhez a programhoz nem kell if elágazás. Ha olyan változatot írtál, amiben van, akkor próbáld meg anélkül is! Gondolj arra, hogy a szakasz elején és végén biztosan van +.

Megoldás
#include <stdio.h>

int main(void){
  int hossz;
  printf("Mekkora legyen a szakasz?\n");
  scanf("%d", &hossz); /* Hossz beolvasása */

  printf("+"); /* A vonal elejére kell egy + jel */
  for (int i = 0; i < hossz; i = i+1) /* Ciklus, ami kiír adott - jelet */
    printf("-");
  printf("+"); /* A vonal végére is kell egy + jel */

  return 0;
}

7. További feladatok

Ha elkészültél, folytasd a feladatgyűjtemény ehhez a témakörhöz kapcsolódó feladataival!