1. Miről lesz szó a félévben?

A számítási folyamatok

 • A számítógépben: számítási folyamatok
 • Ezek adatokat manipulálnak
 • A működésüket programok vezérlik
Varázsló

Milyenek?

 • Nem láthatóak, nem foghatóak meg – de igaziak
 • Értelmes munkát végeznek, kérdésekre válaszolnak, pénzt mozgatnak bankok között, járműveket vezetnek

2. A félév végére…


Telefonkönyv

Kit keresünk? Tapsi Hapsi

Száma: 555-125687

Új keresés (i/n)? n_

Hogyan lehet olyan programot írni, amely sok adatot tárol és dolgoz fel?

Táblázatkezelő

Megváltoztatunk egy cellát a táblázatkezelőben, és újraszámolódik minden, ami kell. Hogyan lehet ezt megcsinálni?


Kukacos játék

Egyszerű játékok: hogyan működik például egy kukacos játék? Hogyan jegyzi meg, merre halad a kukac?

Amőba játék

Amőba játék: mitől tűnik úgy a gép, mintha intelligens lenne? Meg tudod verni a saját amőba játékodat? Meg tudja verni a szobatársad? Meg tudod úgy erősíteni, hogy már ne tudja?! :)

3. Tudnivalók I.

Honlap, adminisztrációs portál

Az információ hiteles forrása: https://infoc.eet.bme.hu/


Konzultáció: kérdések, nagy házi stb.

Saját labor- és gyakorlatvezető! A portálon lehet üzenetet írni.


Oktatás: a háromféle óra

 • Előadás: ez most itt
 • Labor: géptermi órák – önálló munka, programozás
 • Gyakorlat: kis tantermi – táblán-papíron, gondolkodtató feladatok
 • Lab, gyak átjelentkezés: első két héten, fogadó oktató beleegyezésével

Az előadásokra épülnek a laborok, a laborokra épülnek a gyakorlatok. A legtöbb helyen ezt figyelembe véve készült a tematika is – ahol nem borítja föl a sorrendet elmaradó óra. Ezért lesz az jellemző a félévben, hogy a gyakorlatokon vett feladatok régebbi, egy-két héttel előbbi előadásanyaghoz kötődnek. A laborokra és gyakorlatokra készülve, az előadásanyagot megértve érdemes menni, különben haszontalan az ott töltött idő.

4. Tudnivalók II.

Számonkérések jellege

 • Részvétel: jelenlét előadáson, gyakorlaton és laboron
 • KZH: kisebb feladatok, 20-25 soros programok írása papíron
 • NZH: kb. 4-5× KZH
 • NHF: többmodulos, egyénileg írt C program dokumentációval
 • Jegy: KZH + NZH + NHF + szorgalmi pontszámokból
 • Szorgalmik: jegybe beszámítanak, versenyben önkéntes részvétel!

0. ZH

 • Önkéntes, teljes félév anyagából
 • Jelenlét és kis ZH-k kiválthatók vele, ha jól sikerül
 • Előfeladat, jelentkezés és minta: lásd a követelmények oldalát
 • Egyszeri alkalom, semelyik részének nincs pótlása

Algoritmusok

6. A tudás fajtái

Amikor a tudást, ismeretanyagokat szeretnénk csoportosítani, azt megtehetjük annak „deklaratív” vagy „imperatív” jellege szerint.

Deklaratív tudás

 • „Mi az, ami igaz?”
 • Állításokat tesz

Imperatív tudás

 • „Hogyan kell csinálni?”
 • Módszereket ad

Példa: egy szám négyzetgyöke

x gyöke egy olyan y,
amire y2=x,
és y≥0

Deklaratív tudás: egy számról meg tudjuk mondani, hogy egy másik négyzetgyöke-e.

Tippeljük meg, mennyi: y'.
A tipp javítható: (y'+x/y')/2
Javítgassuk, amíg nem elég jó.

Imperatív tudás: meg tudjuk vele határozni egy tetszőleges szám gyökét.

Az imperatív tudás sokszor hasznosabb. A deklaratív tudás alapján, ha adott egy y, akkor meg tudjuk mondani, hogy az egy szintén adott x-nek gyöke-e. De többet nem tudunk mondani. Ennél sokkal jobb az, ha kapunk egy x-et, és meg tudjuk határozni a hozzá tartozó y-t!

Az imperatív programozási paradigma lényege: olyan programot kell írnunk, amelyben lépésről lépésre megmondjuk a számítógépnek, hogy mikor mi a teendő. A hangsúly az imperatív nyelvekben a megoldás módján van. A C ilyen, és ebben a félévben ezt a gondolkodásmódot kell megtanulni.

Léteznek deklaratív programozási nyelvek is, amelynél megadjuk, milyenek a helyes megoldások, és a számítógép találja ki a megoldás módját. Ezekkel könnyebb lehet programozni, de a megoldható problémák köre sokkal szűkebb, mint az imperatív nyelvek esetében. Deklaratív programozási nyelv például az adatbázisoknál használt SQL: ebben megadhatjuk, mely adatokra van szükségünk, és a program találja ki, hogyan kell kikeresni azokat az adatbázisból.

7. Specifikáció és algoritmus

A programozásban általában kapunk egy feladatot – egy feladatot pontosan leíró specifikációt. Ez legtöbbször deklaratívan adott. Nekünk kell kitalálni a hozzá tartozó imperatív megoldást, azaz egy módszert, amellyel a bemenetből a kimenet előállítható.

Specifikáció: mit kell csináljon

 • Mi lesz a bemenete, mi a kimenete, mi ezek között az összefüggés
 • Ez általában deklaratívan adott

Különféle gépek
Gépek bemenettel
és kimenettel

Algoritmus: hogyan csinálja

 • A megoldás „lépésről lépésre” leírása: imperatív módon
 • Ezt nekünk kell kitalálni.
  Nincs rá általános módszer.

Művészet? Tudomány? Mérnöki feladat?

Nincs olyan általános módszer, amely segítségével egy algoritmus szisztematikusan kidolgozható lenne. Vagyis amellyel egy deklaratívan („mi igaz”) adott problémára imperatív („hogyan kell csinálni”) megoldás lenne adható. Hogy ez vajon művészet, tudomány vagy mérnöki feladat, azt nem lehet 100%-osan eldönteni:

 • Egyrészről tudomány, ahogyan azt az angol neve is mutatja: computer science. Az algoritmusok kezelhetőek matematikailag. Helyességük bizonyítható, tulajdonságaik (pl. időigény) számszerűsíthetőek.
 • Másrészről művészet, hiszen a kidolgozásuk gyakran ötletelésen, felismeréseken múlik. Az egyik leghíresebb programozásról szóló könyv „A számítógépprogramozás művészete” című sorozat (Donald Knuth: The Art of Computer Programming). A címe mindent elmond.
 • Harmadrészt mérnöki feladat, éppen annyira, mint egy autót megtervezni. Figyelni kell arra, hogy a részegységek ne zavarják egymást. Irányítani kell a csapatok munkáját, méghozzá úgy, hogy egymástól függetlenül is tudjanak dolgozni. Vannak szabványok, amelyeket követni kell.

A programozás során rengeteg olyan problémával találkozunk, amelyek rendszeresen felmerülnek. Vannak jól bevált megoldások, amelyeket érdemes újra és újra felhasználni. Egy jó programozó bármikor tud mondani többféle módszert is arra, hogyan lehet egy névsort ábécébe rendezni, sőt azt is tudja, mikor melyik módszer a gyorsabb. Ezért sokszor, amikor programozunk, már megtanult algoritmusokat kódolunk csak le.

8. Egy gép belülről: faktoriális számítása

Hogy néz ki egy ilyen gép belülről? Az alábbi géppel egy szám faktoriálisát lehet kiszámítani. Próbáld ki a gépet: kövesd a használati utasítást!

Faktoriális gép
L
1. Írd be a számot N-be.
2. Nyomd meg az A↓1 gombot.
3. Nézd meg, világít-e a lámpa.
    Ha igen, ugorj a 7. pontra.

4. Nyomd meg az S↑A gombot.
5. Nyomd meg az N→ gombot.
6. Ugorj a 3. pontra.
7. Kész, az eredmény A-ban.
faktoriális gép
használati utasítás

A gép alkatrészei:

 • Nyilak: ezeken mozog az adat.
 • Trapéz: a ráírt műveletet végzi. Ha megváltozik a bemenete, akkor a kimenete is rögtön követi.
 • Háromszög: konstans számot állít elő.
 • Téglalap (regiszter): ez egy számot tárol. Az elé kötött gomb hatására vesz fel új értéket.
 • Gomb: beírja a számot abba a regiszterbe, amely felé tőle mutat a nyíl.
 • Kör: a belekötött számot vizsgálja, összehasonlítja a beleírt konstans számmal.
 • Lámpa: világít, ha az elé kötött feltétel teljesül.

Vegyük észre, hogy nem csak az alkatrészek határozzák meg a működést, hanem a használati utasítás is. Ha nem tartjuk be pontosan, hanem össze-vissza nyomkodjuk a gombokat, akkor a gép értelmetlen dolgot csinál.

9. Pszeudokód: a gép szöveges leírása

A programozásban ilyen gépek szöveges leírását adjuk meg.

Ez egy
algoritmus

Megjegyzett számok: A és N.
Kérj egy számot a felhasználótól: N.
A értéke legyen 1.
Ellenőrzés: Ha N=1, ugorj előre a „vége” címkéhez.
A értéke legyen A·N.
N értékét csökkentsd 1-gyel.
Ugorj vissza az „ellenőrzés” címkéhez.
Vége: Írd ki A értékét.


A szöveges leírás (pszeudokód) tartalmazza:

 • A megjegyzett számok listáját: ezek a változók.
 • Az elvégzett műveleteket: szorzás, csökkentés.
 • A lépések sorrendjét meghatározó utasításokat és döntési pontokat: a vezérlést.

Vagyis mindent, ami az előző dián is volt. Ezzel megadjuk az algoritmust. Vegyük észre, hogy teljesen mechanikusan végrehajtható lépésekről van szó: egyszerű, matematikai jellegű lépéseket végzünk. Szorzást kell elvégezni, egyenlőséget vizsgálni stb.

10. Algoritmus – definíció

Algoritmus

Módszer a feladat megoldására.

 • Utasítássorozat megengedett lépésekből
 • Mechanikusan végrehajtható
 • Véges sok lépésből áll
 • Mindig egyértelműen adott a következő lépés
 • Minden időpontban véges sok memória kell

A papíron összeadás és a prímtényezős felbontás olyan algoritmusok, amelyeket általános iskolában tanítanak. Vegyük észre, hogy mind kimerítik a fenti feltételeket: mechanikusan végrehajthatóak, mindig pontosan definiálják a következő lépést – és valamilyen bonyolult probléma megoldását adják meg úgy, hogy közben egyszerű lépéseket használnak.

 175
+343
────
 518
összeadás
 • „az összes számjegyet”
 • „add össze”
 • ha eléri a 10-et, van átvitel”
20│2
10│2
 5│5
 1│ 
prímtényezős felbontás
 • amíg nagyobb, mint 1”
 • ha osztható”
 • „írd le az osztót”

11. A programok

/* legnagyobb közös osztó */
int a, b, t;

scanf("%d %d", &a, &b);

while (b != 0) {
  t = b; 
  b = a % b; 
  a = t; 
}

printf("%d", a);

A programkódok

 • Számítógép által érthető programozási nyelveken
 • A nyelv elemeit meg kell tanulni: szótár: szavak, amelyekkel fogalmazunk, szintaxis: a nyelvtani szabályok

Mint mikor angolul vagy németül tanulunk: a számítógép nyelvének elemeit meg kell tanulni.


Programozási nyelv

 • A C nyelvet fogjuk használni (Dennis Ritchie, 1972. – ISO C 2011.)
 • Ez emberközeli: összetett feladatok oldhatók meg röviden
 • De gépközeli is: lehet tudni, „mi van a motorháztető alatt”

A C nyelvet eredetileg Dennis Ritchie fejlesztette ki, 1969 és 1973 között. Azóta több szabványosított változata lett. A jelenlegi változata 2011-ben jelent meg, de az alapjai a kidolgozása óta változatlanok.

A programozás alapjai

13. Helló, világ

A tradicionális első program forráskódja:

első C
program
#include <stdio.h>

int main(void) {
  /* üdvözlet */
  printf("Helló, világ!\n");

  return 0;
}

Helló, világ!

printf() – kiírás

\
visszaper
(backslash)
 • printf(): kiír valamit
 • "szöveg": a szöveg (karaktersorozat) idézőjelben. A gép nem keres benne értelmet
 • Vagy mégis? \n: új sort kezd (ha idézőjelet szeretnénk kiírni, az \" lenne, hogy meg tudja a gép különböztetni a szöveg végét jelző idézőjeltől)
 • A printf()-nek adott szöveget, ún. paramétert zárójelbe (parenthesis) kell tenni
 • ; pontosvessző: utasítás vége

/* üdvözlet */ – megjegyzések

 • /* */: megjegyzés (comment)
 • A gép nem foglalkozik vele, magunknak írjuk
 • Olvashatóvá, követhetővé tehetjük a programot

return 0; – programrész vége

 • return: vége ennek a programrésznek
 • 0 itt azt jelenti, hogy rendben, hiba nélkül
 • később részletesen beszélünk majd erről

{ } – utasításblokk

 • { }: kapcsos zárójel (curly bracket, brace) utasításblokk eleje és vége
 • ezzel jelezzük, mettől meddig tart
 • jellegzetes C-s, rengeteg nyelv átvette

int main(void) – főprogram

 • main: a főprogram neve
 • később a programjainkat kisebb részekre bontjuk, most csak a főprogram van
 • int és (void): ezekről is később lesz majd szó

#include <stdio.h> – előre megírt programrészek

#
kettőskereszt
hash mark
 • #include: beillesztjük
 • kacsacsőrök között
 • stdio.h: helyettünk megírt programrészek, amelyeket a C tartalmaz. Jelen esetben a kiírás: printf().

Előre megírt programrészek: nekünk nem kell vele foglalkozni, hogy mi lesz a kiírt betűkkel. Számunkra ez a program kimenete; hogy az hogyan jut el a képernyőig, az már nem a mi dolgunk.

14. Számológép

#include <stdio.h>

int main(void) {
  printf("Eredmény: %d.\n", 2*3);

  return 0;
}

A printf() nem csak egy egyszerű szöveget tud kiírni, hanem akár egy matematikai kifejezés értékét is. A szövegben elhelyezett %d helyére behelyettesíti a kiírásban a megadott műveletsor értékét. Jelen esetben ez egy egész számokkal végzett művelet. A program egy nagyon egyszerű számológép C-ben: a 2*3 helyére bármilyen matematikai kifejezést beírhatunk (persze a C nyelvtani szabályainak megfelelően), és a program futtatása után megkapjuk az eredményt.

15. A változók és használatuk

Mi az a változó?

Egy eltárolt, megjegyzett érték, amelynek nevet adunk.

 • Másképpen: egy hely neve, ahol egy értéket tárolunk.
 • Egy változó egy dolgot jegyez meg, ezért minden megjegyzett dologhoz külön változó kell.
 • A programnak időbeliséget adnak: miattuk számít a műveletek sorrendje!

X értéke legyen 5.   értékadás (írás)

Leírom X-et.      kiértékelés (olvasás): „5”

X értéke legyen X+1.  kifejezés kiértékelése, aztán értékadás

Leírom X-et.      ez „6” lesz (időbeliség!)

Mit lehet csinálni egy változóval?

A változókban tároljuk a programunk által megjegyzett adatokat, részeredményeket.

Kiértékelés
Egy változóban tárolt adatot előveszünk, „olvassuk”.
Értékadás
Egy változóban új adatot jegyzünk meg, „írjuk”. A régi értéke ilyenkor elveszik!

A program futása során, egyes időpontokban más lehet az értékük: ugyanaz a művelet más eredményt adhat egy másik pillanatban. Emiatt fontossá válik a műveletek sorrendje. Fontos gondolat, hogy ez az értékadás miatt van. Ha nem létezne értékadás, akkor ez nem lenne így. Például az alábbi képletben teljesen mindegy, hogy melyik tényező értékét számítjuk ki előbb: (3+4)×(6-9)×(12-4-6+5). Haladhatunk balról jobbra, jobbról balra, vagy akár kezdhetjük a középső 6-9-cel is. Ezzel szemben a fenti programkódban láthatóan számít az, hogy a növelés előtt vagy után írjuk le az X változó értékét. A faktoriálist számító gépnél is számított az, hogy milyen sorrendben nyomjuk meg a gombokat.

16. A típusok fogalma

Típus

Az értékkészlet és a műveletek együttese.

 • A változóknak is van típusa – ez adja meg az értékkészletet és a végezhető műveleteket is.
 • A típusok szinte minden programozási nyelvben megtalálhatóak.

Típusok: példák
típusértékkészletműveletek
egész-1, 2, 5, …összeadás, kivonás, összehasonlítás
valós1.5, 7, 3.14, …összeadás, kivonás, összehasonlítás
logikaiigaz, hamisés, vagy, tagadás
karakterbetűk, írásjelek, …összehasonlítás, következő, előző
szövegkaraktersorozatokösszefűzés, keresés

17. Kifejezések

Kifejezések és típusok

műveletek
kifejezésérték
1+23
5+2*311
6*(3+4)42
vegyes kifejezések
kifejezésérték
1<2igaz
2≥3hamis
'a' < 'b'igaz
hibás kifejezések
kifejezéshiba
3*(1+vége?
1-HAMIStípus!
1<X<5típus!

A műveletek adott típusokon végezhetőek el, és az eredménynek is van valamilyen típusa. Ezek azonban nem feltétlenül ugyanazok. Például egy szám+szám művelet eredménye is szám, de egy szám<szám összehasonlítás logikai, igaz/hamis típusú eredményt ad. Lehetséges az is, hogy egy művelet két operandusának típusa sem egyezik meg: időpont+időtartam→időpont. Pl. 12:15+30 perc=12:45.

A kifejezésekről

 • Tartalmazhatnak változókat és konstansokat (állandókat) is
 • Meg kell feleljenek a nyelvtani szabályoknak
 • Fontos a típus, hogy értelme legyen egy kifejezésnek!
  • Ha X egy szám, X+3 értelmes.
  • Ha X szöveg, X+3 értelmetlen.

A kifejezés értelmességéhez, helyességéhez szükséges az is, hogy az egyes műveleti jelek (operátorok) mellett megfelelő típusú operandusok legyenek. Az 1-HAMIS kifejezés hiába tűnik helyesnek nyelvtanilag (a mínusz jel mindkét oldalán egy érték van), mégis értelmetlen, mert egy egész számból nem lehet kivonni egy logikai értéket. Ugyanígy, bár matematikában gyakran rövidítjük az „X 1-nél nagyobb, és X 5-nél kisebb” gondolatot az 1<X<5 kifejezéssel, a legtöbb programozási nyelvben ez nem működik. Gondoljunk csak bele, mi történik akkor, ha a két „kisebb, mint” < operátort megpróbáljuk szigorúan két operandusú műveletekként, külön-külön értelmezni: (1<X)<5 értelmetlen, mert logikai<egész kifejezéshez vezet; a 1<(X<5) pedig értelmetlen, mert egész<logikai kifejezéshez vezet.

18. Változók a C nyelvben

Definíció (létrehozás)

int x = 2;  // x egész

int a, b;
int kerulet, terulet;

Létrehozás: x egy egész szám.

 • A változóinknak nevet adunk, ezeknek betűvel kell kezdődniük, és nem lehet bennük ékezetes betű
 • Megmondjuk a gépnek a változó típusát és nevét, innen tudja a gép, hogy van egy új név, és hogy az mit jelent
 • int: egész szám neve C-ben (integer)

Használat

x = 3;  // x legyen 3
x = 2+3;

x = x+1; // x nőjön eggyel

Értékadás: x elfelejti régi értékét, és mostantól ezt tárolja.

x=5

x=x+1
x=5+1
x=6
 • = az értékadás művelet jele C-ben
 • x=x+1: nem egyenlet, hanem értékadás
 • „x legyen egyenlő x pillanatnyi értéke +1-gyel”

Egy változónak adhatunk kezdeti értéket (rögtön a definíciójakor). Ezt inicializálásnak is hívjuk. A változókat nem kötelező inicializálni, azonban figyelni kell arra, hogy ne használjuk az értéküket addig, amíg nem adtunk nekik először.


Kiírás

*
csillag
(asterisk)
int x;

x = 2*3;

printf("Értéke: %d.\n", x);
Értéke: 6.
 • a szorzás jele a *, nem a ·
 • %d: egy egész számot szeretnénk kiírni
 • d, mert „decimális”, tízes számrendszerben
 • a %d helyére a változó értéke kerül, és úgy jelenik meg

Beolvasás

&
„et” vagy „és”
(ampersand)
int szam;

printf("Mennyi? ");

scanf("%d", &szam);
Mennyi? _
 • scanf(): beolvasás
 • "%d": egy egész számot
 • & kell a változó neve elé, ennek okáról majd részletesen lesz szó

Bár a printf() és a scanf() használata formailag szinte megegyezik, fontos észben tartani, hogy a printf() csak kiírni, a scanf() pedig csak beolvasni tud! Emiatt ez helytelen:

scanf("Mennyi? %d", &x);

19. A C nyelv statikusan típusos

Vannak statikusan és dinamikusan típusos programozási nyelvek. A C nyelv statikusan típusos: minden változót definiálnunk kell, előre meg kell mondanunk a típusát.

A definíción kívül sok más helyen is figyelnünk kellhet a változók típusára. Pl. a kiírásnál és a beolvasásnál is: a printf() a valós, vagyis double típusú számhoz %f-et vár, míg a scanf() %lf-et. Vigyázni kell: nem biztos, hogy a gép figyelmeztet minket, ha ezeket rosszul használjuk!


változók használata
műveletegészvalós
létrehozásint n;double x;
kiírásprintf("%d", n);printf("%f", x);
beolvasásscanf("%d", &n);scanf("%lf", &x);

A dinamikusan típusos nyelvekben a változóknak nem kell előre megadni a típusát, sőt egy adott nevű változó típusa is változhat a program futása közben. Az ilyen nyelveknek persze nem az a célja, mint a C-nek, hogy számítógépközeli, gyors, jól optimalizálható programokat lehessen írni velük.

20. A kör kerülete és területe

Feladat: írjunk programot, amely megkérdezi a felhasználót, mekkora egy kör sugara, majd kiírja a kör kerületét és területét!

Ez az első interaktív programunk, amely nem csak kiír valamit, hanem kérdez is a felhasználótól – sőt az eredmény a felhasználó által adott bemenő adattól függ.

A megoldás algoritmusa: követjük az események sorrendjét:

 • Megkérdezzük a felhasználót, mekkora a kör.
 • Megvárjuk, amíg válaszol (és megjegyezzük a választ).
 • Kiírjuk a kerületet és a területet.

(Vagy épp másképp is megközelíthetjük: ahhoz, hogy kiírjuk az eredményt, előbb a bemenő adatokra van szükségünk. Anélkül úgysem menne. Az adatok beolvasása előtt pedig feltesszük a kérdést, mert később már nem lenne értelme.)

A kör sugarát a sugar nevű változóban tároljuk. Azért kell eltárolni, mert a billentyűzetről beolvasott értékre a programban több helyen is hivatkozunk: egyrészt akkor, amikor jelezzük, hogy hova kell beolvasni; másrészt a kerület kiszámításakor; harmadrészt a terület kiszámításakor.

pi=3.14;
a programban
tizedespont,
nem vessző!
#include <stdio.h>

int main(void) {
  double sugar;

  printf("Mennyi a kör sugara? ");
  scanf("%lf", &sugar);

  printf("Kerülete: %f, területe: %f.\n",
      2*sugar*3.1416, sugar*sugar*3.1416);

  return 0;
}

Mennyi a kör sugara? 4.5
Kerülete: 28.274400, területe: 63.617400.

A változóra azért is szükségünk van, mert a scanf() csak egy változóba tudja tenni az eredményt. A kiszámolt kerületet és területet is tehettük volna egy másodikba és egy harmadikba (pl. double kerulet, terulet;), de azokat nem akartuk többször használni, és a printf() pedig nem csak egy változó, hanem egy kifejezés értékét is át tudja venni kiírásra.

Fontos, hogy mindig értelmes nevet adjunk a változónak, amely utal a szerepére. Ez megkönnyíti a programkód olvasását. Itt jó lenne még az r név is, de az xx vagy az a1 már nem igazán.

A vezérlési szerkezetek

22. A(z imperatív) programok működése

Elemi lépések, műveletek a számítógépen

 • Kiírunk valamit a képernyőre
 • Adatot kérünk a felhasználótól
 • Kiszámolunk valamit
 • Értéket adunk egy változónak
PROGRAM
  KIÍR: "Helló, világ!" egyetlen elemi lépés
PROGRAM VÉGE

A legegyszerűbb program egyetlen elemi lépésből áll, egyetlen tevékenységből. Az egy lépésből megoldható feladatoknál persze szinte mindegyik bonyolultabb. Ha több lépésünk van, meg kell mondanunk, milyen sorrendben szeretnénk azokat a lépéseket elvégezni.

Mit csinál a program?

 • A program kifejezésekkel kiszámol értékeket.
 • Ezeket eltárolhatja változókba vagy kiírhatja a kimenetére.
 • A számítások sorrendjét a vezérlési szerkezetek adják meg.
3211│13
 247│13
  19│19
   1│  

Például egy prímtényezős felbontás algoritmusában nem mondhatjuk azt, hogy „oszd el a számot a legkisebb prímszámmal”. Legalábbis amíg nem mondtuk meg azt, nem raktuk össze kiértékelésekből és értékadásokból, hogy hogyan lehet megkeresni a legkisebb prímszámot, ami osztja a bal oldalit.

23. Szekvencia: egymás utáni lépések

Folyamatábra

Szekvencia folyamatábrán
folyamatábra (flow chart)

Program

PROGRAM
  KIÍR: "Kérem a számot!"  
  BEOLVAS: a  
  a = a·a  
  KIÍR: a  
PROGRAM VÉGE

Működés

a: Mire használjuk itt a változót? Arra, hogy megjegyezzük a felhasználótól származó értéket – és később a négyzetét.

A programok vezérlési szerkezetét grafikusan is megadhatjuk. A folyamatábra és a struktogram ennek két elterjedt módja. A folyamatábrán a nyilak mutatják a lépések sorrendjét.

24. Elágazás: feltételes végrehajtás

Feladat: Írjunk programot, amely kér egy számot a felhasználótól.
Mondja meg, hogy páros-e vagy nem.

A programsorok végrehajtása feltételhez (igazságértékhez) köthető.

Folyamatábra

Elágazás folyamatábrán
elágazás

Program

PROGRAM
  BEOLVAS: szam 
  HA szam/2 maradéka 0, 
   KIÍR: "páros"    ha igen
  EGYÉBKÉNT
   KIÍR: "páratlan"  ha nem
  ELÁGAZÁS VÉGE
PROGRAM VÉGE

Működés

szam: A szám/2 maradékának vizsgálata után a program végrehajtása az elágazás igaz vagy hamis ágában folytatódik. Így a kettő közül mindig csak az egyik felirat íródik ki.

Elágazás (conditional)
Az egész vezérlési szerkezet, amelyben egy bizonyos programrészlet végrehajtását feltételhez köthetjük.
Feltétel (condition, predicate)
A logikai kifejezés, amelynek igaz/hamis voltától függ, hogy végrehajtódik-e az adott programrészlet. Ez egy ún. igazságértékre alapozott választás.
Igaz ág, következmény (consequent)
Az a programrészlet, amely akkor hajtódik végre, ha a feltétel igaz volt.
Hamis ág, „else” ág (alternative)
Ez akkor hajtódik végre, ha a feltétel hamis volt.

25. Elágazások a C nyelvben

if (feltétel)  feltétel: zárójelben
  utasítás;
[ else
  utasítás; ]
==
egyenlő-e
%
maradék
#include <stdio.h>

int main(void) {
  int szam;
  
  printf("Írd be a számot!\n");
  scanf("%d", &szam);
  
  if (szam % 2 == 0)
    printf("Páros.\n");
  else
    printf("Páratlan.\n");
  
  return 0;
}

Figyeljünk meg két dolgot a fenti kód szintaktikáján, azaz a C nyelvtani szabályain! Egyik az, hogy az elágazás feltételét zárójelbe kell tenni. Erre azért van szükség, mert az igaz ágban lévő utasítást nem vezeti be semmilyen kulcsszó: a bezáró zárójel után rögtön a végrehajtandó művelet jön. Másik pedig, hogy ezen a helyen nincsen pontosvessző sem: a „ha ... akkor ...” egyetlen mondatnak számít.

26. Számok 1-től 10-ig

Feladat: írjunk programot, amelyik kiírja a számokat 1-től 10-ig.

sorminta
:-(
KIÍR: 1
KIÍR: 2
KIÍR: 3
…
KIÍR: 8
KIÍR: 9
KIÍR: 10

Problémák

 • Kipontozás? Ez nem szép megoldás.
 • Mi van akkor, ha a felhasználó kell megmondja pl. a felső határt? A program forráskódja nem függhet a bemenetétől!

Sorminták – máshol tök jó, programozásban ne
A programozásban inkább ne!

27. Ciklus: működés

Ciklus (loop): programrész ismétlése, amíg egy feltétel fennáll.

Folyamatábra

Ciklus folyamatábrán
Ciklus folyamatábrán

Program

PROGRAM
  KIÍR: "Meddig írjam ki?"  
  BEOLVAS: n  

  x = 1  
  CIKLUS AMÍG x ≤ n  
    KIÍR: x  
    x = x+1  
  CIKLUS VÉGE

  KIÍR: "."  
PROGRAM VÉGE


n: 
x: 

Itt mire jó a változó? Azzal tudjuk elérni azt, hogy a ciklus törzsében lévő kiírás utasítás mindig más számot írjon a képernyőre! Azzal számoljuk, hogy éppen hol tartunk.

Ciklusmag, ciklustörzs (loop body)
Az ismételt utasítás(ok). Itt a KI: X és az X=X+1.
Ciklusfeltétel (loop condition)
A kifejezés igaz/hamis értéke alapján eldől, hogy végrehajtódik-e a ciklus törzse. Itt az X≤10.
Elöltesztelő ciklus (pre-test loop)
A feltételt a ciklustörzsbe lépés előtt ellenőrizzük.
Iteráció (iteration)
A ciklustörzs egy végrehajtása a program futása közben.
Ciklusváltozó, iterátor (iterator)
A ciklust vezérlő változó, ha van ilyen (ebben a példában az X).

28. Ciklusok a C nyelvben

elöltesztelő
ciklus
while (feltétel)
  utasítás;
#include <stdio.h>

int main(void) {
  int n;
  printf("Meddig írjam ki?\n");
  scanf("%d", &n);
  
  int x = 1;
  while (x <= n) {    // több utasítás: { } között
    printf("%d ", x);
    x = x+1;
  }
  printf(".\n");
  
  return 0;
}

Ha a ciklustörzsben több utasítás is van, az egy szekvencia, ami C-ben utasításblokként jelenik meg. Ezért kellenek a kapcsos zárójelek. Ha csak egyetlen utasítás van, akkor nincsen rájuk szükség, de nem is hiba kiírni őket.

29. Ciklusok: további tudnivalók

Egy ciklus folyamatábrája

Ciklusfeltételek

 • A ciklus bennmaradási feltétele logikai kifejezés
 • Újra és újra kiértékelődik minden iterációban
 • Ha teljesül, végrehajtódik a törzs, ha nem, a ciklus után folytatódik a program

Hányszor hajtódnak végre?

 • Ahányszor a feltétel teljesül.
 • Ez lehet 0 is: a törzs egyszer sem hajtódik végre
 • A feltétel előbb-utóbb hamissá kell váljon, különben végtelen ciklus (infinite loop) keletkezik

A feltétel hamissá kell váljon előbb-utóbb: praktikusan ez azt is jelenti, hogy a ciklusváltozónak, ha van, az egyes iterációk között változnia kell. Különben ugyanaz marad az értéke, és a ciklus feltételének igazságértéke sem fog változni! Ha nincs olyan utasítás a ciklusban, amely a ciklusváltozó értékét változtatja, az gyanús.

30. Ciklusszervezés: olvashatóság!

Feladat: számok kiírása 1-től 10-ig.


int i = 1;
while (i <= 10) {
  printf("%d\n", i);
  i = i+1;
}
jól megírt
int i = 0; // :(
while (i <= 9) { // :(
  i = i+1;
  printf("%d\n", i); // :(
}
rossz, követhetetlen

Ha áttekinthetően szeretnénk ciklust írni, akkor érdemes a bal oldalt látható sémát megtartani. Az ismérvek:

 • A ciklus előtt közvetlenül a ciklusváltozó inicializálása szerepel. Ez lesz az első iterációban az értéke, tehát ez az első feldolgozott elem.
 • A ciklustörzsben elöl a teendők szerepelnek. Mivel ez elöl van, ezért a ciklusváltozó értéke az első iterációban éppen a cikluson kívül beállított érték, vagyis az első elem! (Különben a ciklusváltozót olyan értékre kellene inicializálni, amit aztán nem dolgozunk fel, ahogyan az a jobb oldalon is látszik.)
 • A ciklustörzs végén az utasítás, amely lép a következő elemre. Ez változtatja a ciklusváltozót. Utána már nem írunk semmit, hiszen akkor egy iteráción belül némely utasítások még a régi, némelyek pedig már az új értékére vonatkoznának.

31. Számlálásos ciklus

„Amíg” (while) ciklus

i = 1
CIKLUS AMÍG i ≤ 10
  KIÍR: i
  i = i+1
CIKLUS VÉGE
int i = 1;
while (i <= 10) {
  printf("%d ", i);
  i = i+1;
}

Számlálásos ciklus


CIKLUS i = 1-től 10-ig +1-esével
  KIÍR: i
CIKLUS VÉGE


for (int i = 1; i <= 10; i = i+1) {
  printf("%d ", i);
}

for every value of x from (x=1; to x<=5; step by x=x+1)

„A programok írásakor mindig figyeljük arra, hogy emberek olvassák majd azt. Az mellékes, hogy gépek hajtják végre.”
– Harold Abelson, Gerald Jay Sussman

Nagyon gyakori ez a fordulat: „i minden értékére… 1-től 10-ig 1-esével… csináljuk ezt…” Ezért erre külön nyelvi eszköz van, a for() ciklus. Működésében a számlálásos ciklus nem különbözik az eddig megismert elöltesztelő ciklustól; minden számlálásos ciklus átírható ilyen formára. Az áttekinthetőség, olvashatóság miatt használjuk a számlálásos ciklust. Rávezet arra, hogy már a ciklusfej leírásakor átgondoljuk: honnan, hova, milyen lépésközzel szeretnénk eljutni.

A for() ciklus fejlécében a kezdeti érték helyén új változót is hozhatunk létre, tehát ott nem csak szimpla értékadás, hanem változódefiníció is szerepelhet. Az így létrehozott változó csak annak a for() ciklusnak a belsejében létezik, amelyben definiálva lett.

Érdekesség: Harold Abelson az MIT egyetem professzora, a Creative Commons és a Free Software Foundation alapítványok egyik alapító tagja. (Az utóbbi alapítványhoz tartozik a GNU projekt, amely keretében a Linux rendszert is fejlesztik. Ez az androidos okostelefonok alapja.) Társszerzője a Structure and Interpretation of Computer Programs könyvnek, amelyből a fenti gondolat is származik.

32. Vezérlési szerkezetek: összefoglalás

Strukturált programok (structured programs)

 • Amelyek szekvenciából, elágazásból és ciklusból épülnek fel
 • Matematikailag bizonyított: minden számítógéppel megoldható feladat megoldható így!

szerkezethasználatpszeudokód
szekvenciaEgymás utáni utasítások.utasítás1
utasítás2
utasítás3
elágazásFeltételhez között végrehajtás.
0-szor vagy 1-szer.
HA feltétel, AKKOR
   utasítás
ELÁGAZÁS VÉGE
ciklusIsmétlés.
0-tól ∞-ig akárhányszor.
CIKLUS AMÍG feltétel
   utasítás
CIKLUS VÉGE

Programvezérlés (control flow)

Az utasítások végrehajtásának sorrendje.

 • Alapvetően egymás után, de ez megváltoztatható vezérlési szerkezetekkel (control structure).
 • Speciális programbeli utasítások tartoznak hozzájuk: ezek a vezérlésátadó utasítások (control flow statement).

A vezérlési szerkezetek lényege az, hogy valamilyen döntés (egy feltétel teljesülése) alapján máshol folyatódik általuk a program végrehajtása – nem a pszeudokódban következő utasításnál.

Spagetti kód

A gyakorlaton spagetti kódot írtunk, ide-oda ugráltunk a kódban. Ettől áttekinthetetlen lett a program!

A spagetti kóddal az a baj, hogy az ugrásoknál sose tudni, mire valók, mi a céljuk. Elágazást szeretnénk, elvégezni egy műveletet vagy átugrani, kihagyni? Vagy azért ugrunk valahova, mert meg szeretnénk ismételni valamit? Folyton keresgélni kell a kódban, hogy előre vagy hátrafelé ugrunk, beleugrunk egy műveletsor belsejébe, kiugrunk belőle, megszakítva azt.

A vezérlési szerkezeteknek az is az értelme, hogy jelezni tudjuk, miért ugrunk, mire használjuk az ugrást. Amikor visszaugrunk egy pontra a programban, általában azért tesszük, hogy megismételjünk egy műveletet, műveletsort. Ha előrefelé, azt pedig azért, hogy kihagyjunk egy műveletet, hogy feltételhez kössük annak végrehajtását. Különböztessük meg ezeket, rendeljünk ezekhez különálló vezérlésátadó utasításokat! Ha így teszünk, sokkal érthetőbb lesz a programunk.

33. Szorzótábla

#include <stdio.h>

int main(void) {
 for (int y = 1; y <= 5; y = y+1) {
  for (int x = 1; x <= 5; x = x+1)
   printf("%3d", x * y);
  printf("\n");
 }
 
 return 0;
}

Példa: a szorzótábla kirajzolása két ciklussal. Kívül a sorok ciklusa (y, öt iteráció), és azon belül soronként öt szám (x, öt iteráció soronként) és egy újsor karakter. Az x változó csak a belső ciklushoz van, így azt érdemes belül definiálni, mert csak ott használjuk.

34. A C nyelv elemei

A lenti szakkifejezéseket nagyon gyakran fogjuk használni, amikor forráskódokról beszélünk.

NévPéldaHasználat
kulcsszó (keyword)int, double, returna nyelv része, valamilyen speciális jelentése van
azonosító (identifier)x, teruletvalami neve, pl. változóé
operátor (operator)* + /számítási művelet
blokk (block){ }több utasítás, csoportosítás
megjegyzés (comment)/*  */programozóknak szóló, megértést könnyítő szöveg
szám (numeric)12, 6.0e23egész és valós számok
sztring (string)"helló, világ\n"szöveg

A nyelvtan leírása

Érdemes tudni róla (a tananyagon ez túlmutat), hogy a programozási nyelvek nyelvtani szabályait formálisan is rögzíteni szokták. Egyik nyelv, amivel nyelvtani szabályok leírhatók, az ún. EBNF, Extended Backus-Naur Form. Ennek jelölései a következők:

JelölésJelentésPélda
=definíciónévelő = 'egy';
;definíció vége
' 'szöveg
|„vagy”számjegy = '0' | '1' | …
,összefűzésnegatív = '-', szám;
[ ]elhagyhatópozitív = ['+'], szám
{ }ismétlésszó = betű, { betű };

Példaként a pozitív egész szám nyelvtani szabályainak leírása EBNF-ben:

szám = nemnulla, { számjegy };
nemnulla = '1'|'2'|'3'|'4'|'5'|'6'|'7'|'8'|'9';
számjegy = '0' | nemnulla;
 • Akárhány számjegyből állhat, nem kezdődhet nullával.
 • Helyes: 98, 54079, 43, 1, 112.
 • Helytelen: 1ax, abcd, s98, 012.

EBNF leírást használnak a programozók is, akik egy nyelvet használnak, és szintaxisát szeretnék megérteni. De ebből dolgoznak azok is, akik a fordítóprogramot írják: ha matematikai precizitással adottak a nyelvtani szabályok, akkor a nyelv minden mondatát könnyű értelmezni. A C nyelv összes nyelvtani szabálya kb. 5 oldalnyi EBNF-fel leírható.

Másik elterjedt jelölés a szintaxisgráf. Ez nagyon szemléletes, azonnal látszik is rajta, hogyan kell értelmezni. A C nyelv változódefinícióinak (egyszerűsített) szintaxisgráfja így néz ki:

int i;
int x = 0, y = 0, z = 0;
double pi = 3.14, r;

35. A kód tördelése – „indentálás”

#include <stdio.h>

int main(void) {
│  for (int y = 1; y <= 5; y = y+1) {
│  │  for (int x = 1; x <= 5; x = x+1)
│  │    printf("%3d", x * y);
│  └─ printf("\n");
│  }
│
└─ return 0;
}

Figyeljük meg:

 1. A kód tördelése. Az egyes vezérlési szerkezetek belsejében lévő utasítások beljebb kezdődnek (indent). A programon belüli utasítások is, ahogyan az if-en belüliek és a cikluson belüliek is. Ez nagyban megkönnyíti a program áttekintését.
 2. A kapcsos zárójelek {} használata. Ha egy vezérlési szerkezeten belül csak egy utasítás van (mint pl. az if igaz ágában vagy a ciklusban), akkor nem szükséges köré kapcsos zárójelet tenni. Azonban nem is lenne hiba sem, sőt talán attól is áttekinthetőbb kicsit a program. (Sokan azt vallják, jobb úgy használni.) A szintaktikai szabályok bemutatása miatt a fenti program a minimális számú kapcsos zárójelet tartalmazza.
Egyiptomi zárójelezés
Klikk a képre!

Hogy ki pontosan hova helyezi el a nyitó és záró kapcsos zárójeleket, hova tesz szóközöket a műveleti jelek köré stb. – ez ízlés kérdése. Rengeteg stílus alakult ki, amelyek közül a tananyagban az ún. K&R stílust fogjuk használni. (Persze itt-ott ettől eltérünk, főleg ha ezt az előadásban a dia szűkös mérete kényszeríti.) Ezt a stílust tréfásan egyiptomi zárójelezésnek is szokták nevezni, a kapcsos zárójelek elhelyezése miatt.