Gyakorlat, 1. hét: tanult algoritmusok

Czirkos Zoltán · 2023.08.30.

Bevezető a programozás és az algoritmusok világába. Hétköznapi és tanult algoritmusok leírása, ábrázolása.

Ez a félév első gyakorlata. A célja a programozás gondolatvilágának bemutatása. Az órán „hétköznapi” algoritmusokról lesz szó, amelyek közül sok általános iskolából is ismert. A feladat ezeket pontosan leírni, jól meghatározott utasítások formájában.

A leírást magyar nyelven tesszük, pszeudokóddal. Ebben az egyes lépéseket beszámozzuk. Ezzel megteremtjük egy műveletsor ismétlésének a lehetőségét is, mert tudunk írni a programjainkban akár ilyet is: „ugorj az n-edik lépésre”. A program leírása lehetséges folyamatábrával is, amelyben nyilak mutatják, milyen sorrendben kell végrehajtani a lépéseket.

1. Házi feladat

A gyakorlatra mindig hozzatok magatokkal piros vagy zöld tollat!

2. Számok sorban

Az első feladat fontos, ugyanakkor nagyon egyszerű. Adjunk instrukciókat ahhoz, hogyan kell leírni a számokat egymás alá, egytől tízig! A megoldás legyen pontos, tartalmazzon minden szükséges lépést!

Hogy tudjuk jelezni az ismétlést? Hogy tudjuk a leírást általánosítani?

Jelöljük a pszeudokódon nyilakkal is a lépések végrehajtásának sorrendjét!

Megoldás

Ehhez a recept a következő:

Leírom, hogy 1.
Leírom, hogy 2.
Leírom, hogy 3.
…
Leírom, hogy 10.

Megfigyelhető, hogy ez még nem túl pontos leírás. Van egy apró lépés, ami annyira magától értetődőnek tűnik, hogy nem szerepel. Pedig a feladat szövegében is benne volt: egymás alá kell írni a számokat. A kiegészített „program” így néz ki:

Leírom, hogy 1. Ebbe a sorba már nem írok többet.
Leírom, hogy 2. Ebbe a sorba sem írok már.
…
Leírom, hogy 10. (És ide sem írok már többet, de ez mindegy.)

Egyszerű, egymás után végrehajtandó lépésekről van itt szó, amiket végrehajtva elvégezhető a feladat. Észrevehetjük, hogy minden sor egyforma, csak a szám változik. Így általánosítható:

Az 1-es számra gondolok.
Leírom, a számot, amire gondolok. Új sort kezdek.
Megnövelem a gondolt számot.
Leírom, a számot, amire gondolok. Új sort kezdek.
Megnövelem a gondolt számot.
Leírom, a számot, amire gondolok. Új sort kezdek.
Megnövelem a gondolt számot.
…

És innen továbbvihető:

  1. Az 1-es számra gondolok.
  ↓
┌> 2. Leírom, a számot, amire gondolok. Új sort kezdek.
│ ↓
│ 3. Megnövelem a gondolt számot.
│ ↓
└─ 4. Ha a gondolt szám ≤ 10, akkor visszaugrok a 2. lépésre.
  ↓
  5. Kész.

Alakítsuk a megoldást strukturált ciklussá, dobjuk el a sorszámokat!

Megoldás
  Az 1-es számra gondolok.
  ↓
┌> Ismétlem a következő műveleteket:
│  ↓
│  Leírom, a számot, amire gondolok. Új sort kezdek.
│  ↓
│  Megnövelem a gondolt számot.
│  ↓
└─── Újra, ha a gondolt szám ≤ 10, amúgy megyek tovább.
  ↓
  Kész.

Vezessünk be változónevet, és alakítsuk elöltesztelő ciklussá a programot!

Megoldás
  X = 1
  ↓
┌> Amíg X ≤ 10, addig ismétlés:
│  ↓
│  Leírom X-et. Új sort kezdek.
│  ↓
│  X = X+1
│  ↓
└─── Ismétlés vége.
  ↓
  Kész.

Írjunk programot, amely 10-ig csak a páros számokat írja ki! Kell ehhez oszthatóságot ellenőriznünk, mint a prímszámos feladat esetében? Hogyan lehet megoldani ezt oszthatóság vizsgálatával, és hogyan anélkül?

Megoldás

Nem kell, csak 2-től indítjuk a ciklust, és kettesével növeljük a változót, mert „szabályos” sorban jönnek egymás után a kiírandó értékek.

Írjunk programot, amelyik kiírja 1-től 100-ig a 3-mal és 5-tel sem osztható számokat!

Megoldás

Ehhez muszáj egyesével mennünk, mert a kiírt és nem kiírt számok között nem szabályos a lépésköz. Bevezetünk egy elágazást:

  X = 1
  ↓
┌> Amíg X < 100, addig ismétlés:
│  ↓
│  Ha X 3-mal és 5-tel sem osztható, akkor:
│    ↓
│    Leírom X-et. Új sort kezdek.
│  ↓
│  X = X+1
│  ↓
└─── Ismétlés vége.
  ↓
  Kész.

3. Számok összeadása

 239
 
+124
────
 363

Két szám összeadása írásban: általános iskolából mindenki számára ismert feladat. Egy összetett dolgot, a sok számjegyű számok összeadását vezetjük itt vissza egy egyszerűbb feladatra, a tíznél kisebb számok összeadására. Vagyis a probléma megoldását kisebb lépésekre bontjuk. Az egy számjegyű számok összeadását elemi lépésnek tekintjük, azt tovább már nem bontjuk, hiszen azok összegeit fejből tudjuk.

Írjuk meg ezt az algoritmust! Jelöljük a pszeudokódon nyilakkal is a lépések végrehajtásának sorrendjét!

Megoldás

Mi itt a teendő? A legkisebb helyiértéktől (az egyesektől) indulunk. Összeadjuk a két számjegyet, és leírjuk a tíznél kisebb részt. Ha az eredmény nagyobb lett 9-nél (10, vagy annál több), akkor az átvitelt feljegyezzük, mert azt majd hozzá kell adni a következő helyiértéknél. Itt 9+4 az 13, vagyis a 3-at írjuk le, az 1-est pedig majd a következő körben a 3+2-höz kell hozzáadni (így lesz ott az összeg 3+2+1=6). Ezt addig kell folytatni, amíg el nem fogynak a számjegyek.

Az összeg soron következő számjegyének előállításához, és az átvitel képzésekor használhatjuk a 10-zel osztást és annak maradékát. Ezzel matematikailag precízen is meg tudjuk fogalmazni a tíz feletti és alatti részt. Például ahol az összeg 13 volt, ott 13/10 lefelé kerekítve 1 (az az átvitel), az osztás maradéka pedig 3 (azt kell leírnunk az egyesek oszlopába). Ezt a program megírásakor kihasználjuk. Írhatnánk azt is az 5. lépésben, hogy „ha összeg≥10, akkor van átvitel”, de a nullás érték, mint az átvitel lehetséges értéke ugyanúgy megfelelő.

  1. Indulunk az egyesektől.
  ↓
┌> 2. Összeadjuk a két egymás alatti számjegyet.
│ ↓
│ 3. Ha van, hozzáadjuk az előző körből hozott átvitelt is.
│ ↓
│ 4. Elosztjuk tízzel, a maradékot leírjuk alájuk.
│ ↓
│ 5. Megjegyezzük az átvitelt, ha van (az osztás eredménye, lefelé kerekítve).
│ ↓
└─ 6. Ha van még további helyiérték (tízes, százas…), ugrás vissza a 2. lépésre.

Számok összeadása – javítás

A fenti program még hiányos. Hol, milyen esetben hibázik?

 999
 
+ 1
────
  ?

Gondoljuk végig, mi történik akkor, ha az előzőleg leírt program utasításait követve megpróbáljuk elvégezni a 999+1 összeadást. Szigorúan pontosan azt, és csak azt szabad csinálni, ami a fenti programban van.

Hogyan kell kiegészíteni a programot, hogy helyesen működjön ebben az esetben is?

4. Prímtényezős felbontás

Írjunk egy programot, amelyik egy szám prímtényezős felbontását határozza meg!

Adjunk meg az előzőekhez hasonlóan pszeudokódot, és jelöljük be azon a lépések végrehajtásának sorrendjét!

Megoldás

Ennek a feladatnak a megoldására általános iskolában is tanítanak már egy módszert. Új dolgot most sem fogunk kitalálni, csak tisztázzuk az eddigieket.

Vegyük példának a 120-et. Mit is csinálunk itt? Van egy számunk, az a 120. Ezt kell osztogatnunk az egyre nagyobb prímszámokkal. 2-től indulunk, mert az a legkisebb prímszám. Ha sikerül elosztani vele (maradék nélkül osztható), akkor leírjuk, hogy osztottunk (120|2 ), és el is osztjuk a számot. Ha nem sikerül, akkor viszont a következő prímszámra van szükségünk, és azzal kell próbálkoznunk. Mindezt addig ismételgetjük, amíg el nem jutunk az 1-ig, mert akkor készen vagyunk.

Két apróság, mielőtt leírjuk a programot. Egyrészt fontos tisztázni, hogy a következő prímszámra csak akkor van szükségünk, ha nem sikerült az osztás; egy adott prímtényezővel lehet, hogy többször is oszthatunk (jelen esetben a 2 ilyen). Másrészt igazából mindig vehetjük az eggyel nagyobb számokat is osztónként, nem kell a következő nagyobb prímszámot megkeresni. (Jelen példában 2-vel, 3-mal osztunk; 4-gyel nem baj, ha megpróbáljuk, úgysem fog sikerülni, mivel annyiszor már leosztottuk 2-vel a számot, ahányszor csak lehetett.) Ez az utóbbi gondolat jelentősen leegyszerűsíti a megoldást, mivel tudjuk, hogy nincsen szükségünk a prímszámok listájára.

  1. Megkérdezzük, melyik számot kell felbontani.
  ↓
  2. A legkisebb szám, amivel osztani próbálunk, a 2.
  ↓
┌> 3. Megvizsgáljuk, hogy a szám osztható-e a vizsgált osztóval.
│   ├─> Ha igen, akkor leírjuk: szám | osztó; és el is osztjuk.
│   └─> Ha nem, akkor a következő, eggyel nagyobb osztóra gondolunk.
│ ↓
└─ 4. Amíg nem érjük el így az 1-et, csináljuk újra a 3. sortól.
  ↓
  5. Leírjuk, hogy 1|.
120│2
 60│2
 30│2
 15│3
 5│5
 1│

A megoldást egy kicsit másképpen is meg lehet adni. Hogy miért, az is jól látszik a 120 példáján. Először 2-vel osztunk, és utána pedig megint 2-vel osztunk. Sőt, egészen addig osztunk újra és újra 2-vel, amíg lehet. Ha nem lehet, akkor pedig az osztót gondolkodás nélkül megnövelhetjük 1-gyel (3 lesz), és ezt folytathatjuk 1-ig.

Ez a megoldás elviekben különbözik az elsőtől, viszont végeredményben teljesen ugyanazt adja. A programozásban nagyon gyakran előfordul, hogy többféle, különböző elvű megoldást lehet adni még a legegyszerűbb problémákra is.

   1. Megkérdezzük, melyik számot kell felbontani.
   ↓
   2. A legkisebb szám, amivel osztani próbálunk, a 2.
   ↓
┌> ┌> 3. Ha a szám osztható, akkor leírjuk: szám | osztó; és el is osztjuk.
│ └──── Újra próbáljuk, vagyis ha osztható volt, ismételjük meg a 3. sort.
│   ↓
│   4. Eggyel nagyobb osztóra gondolunk.
│   ↓
└──── 5. Amíg nem érjük el így az 1-et, csináljuk újra a 3. sortól.
   ↓
   6. Leírjuk, hogy 1|.

5. Folyamatábrák

A folyamatábrákon az egyes műveleteket téglalapokkal és más formákkal jelöljük, a lent látható módon.

Rajzoljuk meg a két prímtényezős program folyamatábráját!

Megoldás

6. További feladatok

 • Döntsük el egy számról, hogy prímszám-e!
 • Döntsük el egy sorozatról, hogy szigorúan monoton növekvő-e!
 • Adjuk meg két szám írásbeli szorzásának programját:
   123×24
   ──────
   492
   
  +246
  ─────
   2952