Gyakorlat, 3. hét: tételek és tömbök

Czirkos Zoltán · 2022.08.29.

Programozási tételek használata az algoritmusokban. Tömbök létrehozása és kezelése.

Ez a gyakorlati óra a sorozatok témaköréhez kapcsolódik. Az egyes feladatoknál gondoljuk át a következőket:

 • Melyik programozási tételt (számlálás, eldöntés stb.) alkalmazzuk és miért?
 • Tömböknél: mit tárolunk és miért? Hogyan szervezzük a tárolást? Mekkora a tömb mérete, mi a legalsó és legfelső tömbindex jelentése?

Felkészülés a gyakorlatra:

1. Első kis ZH

Ezen az órán van az első kis ZH.

2. Az év napja

Írjunk programot, amely megkérdezi a felhasználótól egy hónap számát (pl. 3 = március), és utána kiírja, hány napos az a hónap!

Megoldás

A megoldás terve

 • A gép nem tudja magától, hogy melyik hónap hány napos, ezt nekünk kell megadni.
 • Hozzunk létre egy tömböt, tároljuk el a hosszakat!
#include <stdio.h>

int main(void) {
  /* a program altal hasznalt tablazat */
  int honapok[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
  /* a felhasználó által megadott */
  int melyik;
  
  printf("Melyik hónap?\n");
  scanf("%d", &melyik);
  printf("A(z) %d. hónap %d napos.\n", melyik, honapok[melyik-1]);
  
  return 0;
}

Figyelni kell itt, hogy mindig a hónap-1 indexet használjuk a tömbön, mivel a január, az 1. hónap adata a 0. indexű elemben van, tehát honapok[hónap száma - 1] = hónap hossza módon használhatjuk az adatszerkezetünket.

01234567891011
312831303130313130313031

Ezt úgy is meg lehetne oldani, ha a 0. indexű elembe betennénk egy helytartót, pl. egy 0 értéket. Mert akkor a januárhoz tartozó 31-es szám az 1. indexre kerülne, a február 28-a a 2. indexre stb. A példamegoldás nem ilyen.

int honapok[] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

Írjunk programot, amelyik egy adott dátumról (év, hónap, nap) kiírja, hogy az év hányadik napja! Az év paraméterre a szökőévek miatt van szükség. Szökőév minden negyedik, nem szökőév minden századik, de szökőév minden 400-adik. 2000-ben ezért volt szökőév.

Megoldás

A megoldás terve

 • Össze kell adni az eltelt hónapokat, és az adott napot. Például március 5. = 31 (január) + 28 (február) + 5 (ötödike) = az év 64. napja.
 • A hónapok hosszait az előző programban már eltároltuk egy tömbben. Annak az elejét kell majd összegezni.
 • Szökőéveknél a február 29 napos. Ezt akkor kell figyelembe venni, ha a február eltelt.
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
  /* a program altal hasznalt tablazat */
  int honapok[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
  
  /* ehhez fogja kiszamolni a napot */
  int ev = 2023, honap = 6, nap = 6;

  /* az adott honapnal mar nem kell hozzaadni a napok szamat,
    ezert i<honap. A tomb viszont 0-tol szamozodik, ezert
    kivonok az indexbol mindig 1-et! Ha a januar napjait adom
    hozza epp, akkor a 0-s indexu elem kell. */
  int hanyadik = 0;
  for (int i = 1; i < honap; i += 1)
    hanyadik += honapok[i-1];
  /* akkor szokoev, ha oszthato 400-zal VAGY (oszthato 4-gyel ES
    nem oszthato 100-zal). ha szokoev van, es a februar mar eltelt,
    akkor +1 nap (mert csak 28-at adtunk hozza, de 29-et kellene */
  bool szokoev = ev%400==0 || (ev%100!=0 && ev%4==0);
  if (szokoev && honap > 2)
    hanyadik += 1;
  /* vegul a mostani honapbol eltelt napok */
  hanyadik += nap;

  printf("%4d.%02d.%02d. az ev %d. napja.\n", ev, honap, nap, hanyadik);

  return 0;
}

Hasonló feladatok

Ha ennek a feladatnak a megoldását a gyakorlaton nehezen értetted meg, vagy nem tudnád önállóan megoldani, a példatárban itt találsz hasonlókat, amiken gyakorolhatsz otthon.

3. Statisztika a számokról

1: 5 db
2: 3 db
3: 4 db
...

Írjunk programot, amelyik a szabványos bemenetről olvas számokat, ameddig csak tud. Számolja meg, hogy a beírt számok közül, amelyek 1 és 10 között vannak, melyik hányszor szerepelt! Írja ki ezt a szabványos kimenetre az oldalt látható formában!

Megoldás

A megoldáshoz vezető ötletek

 • Biztosan kell egy ciklus, amelyik a számokat olvassa be.
 • Minden pontszámhoz tartozik egy számláló, amit növelni kell akkor, ha hozzá tartozó számot látunk.
 • A számlálók és a beolvasott számok között egy megfeleltetést kell létrehozni: melyik számhoz melyik számláló tartozik.
SzámSzámlálóÉrték
1t[0]5 db
2t[1]3 db
3t[2]4 db
xt[x-1]...

A sok számlálóhoz létrehozhatunk egy tömböt. Mivel tízféle szám van, azokhoz tíz számláló kell tartozzon, a tömb elemszáma is tíz lesz. A megszámolandó számok egész számok, ezért könnyű egy szám–tömbelem hozzárendelést kitalálni: egy adott számhoz pont az annyiadik tömbelemet használjuk, amennyi a szám értéke. Mivel a beérkező számok az 1…10 tartományban vannak, a tömb viszont 0…9 tartományban indexelődik, ezért az indexeléshez mindig a szám−1 értéket használjuk. (Hogy mindenhol ugyanilyen legyen az indexelés, és jobban érthető legyen a program, a számlálók nullázása és a kiírás is ezt az elvet követi a lenti programban.) A kialakított adatszerkezet a táblázatban látható.

Lényegében a számlálás tételét kell megvalósítani, két különbséggel: 1) nem egy számláló lesz, hanem sok, 2) a számlálás feltétel nélküli.

#include <stdio.h>

int main(void) {
  int t[10];

  for (int i = 1; i <= 10; i += 1)    /* nullazas */
    t[i - 1] = 0;

  printf("Irj be 1 es 10 kozotti szamokat, aztan valamit, ami nem szam!\n");
  /* amig sikerul szamot beolvasni */
  int szam;
  while (scanf("%d", &szam) == 1) {
    if (szam >= 1 && szam <= 10)
      t[szam - 1] += 1;
    else
      printf("1 es 10 kozotti szamokat adj meg!\n");
  }

  for (int i = 1; i <= 10; i += 1)    /* kiiras */
    printf("%d: %d\n", i, t[i - 1]);

  return 0;
}

A scanf() a beolvasott számokon kívül is ad egy számot vissza. Ezt ellenőrizve megtudhatjuk, hogy hány konverzió sikerült. A lenti kódban egy konverzió van (%d, egy szám); ha az sikerül, akkor a scanf() értéke 1 lesz. Vagyis a ciklus addig fut, amíg van beolvasott szám. Ha betűkkel találkozik, ez az érték 0 lesz: így jelzi, hogy bár lenne mit beolvasni, de az nem értelmezhető számként. Fájl vége jelnél a kapott érték az EOF konstanssal egyezik meg, mivel nincs már beolvasott szám. Írhatunk is ilyet: while (scanf("%c", &c) != EOF).

Hasonló feladatok

Ha ennek a feladatnak a megoldását a gyakorlaton nehezen értetted meg, vagy nem tudnád önállóan megoldani, a példatárban itt találsz hasonlókat, amiken gyakorolhatsz otthon.

4. Eratoszthenész szitája

   2 3 4 5
 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25

Eratoszthenész szitája prímszámokat keres. A módszer a következő. Felírjuk a számokat valameddig. 2 prímszám, ezt megjegyezzük. Kihúzzuk a többszöröseit, mivel azok nem prímszámok. Ezután 3 a következő, ami még nincs kihúzva. Az is prímszám, mivel nem találtunk ezidáig osztót hozzá: a nála kisebb összes szám többszöröseit kihúztuk, nála nagyobb osztója pedig nem lehet. A többszörösei viszont nem prímek: kihúzzuk az összes 3-mal oszthatót. 4-et már kihúztuk (2×2). 5 a következő prím, kihúzzuk n×5-öt stb.

 • Írjuk ki ez alapján a prímszámokat 999-ig!
 • Egészítsük ki úgy a programot, hogy az adatszerkezet felépítése után kér egy számot a felhasználótól, és megmondja arról, hogy prím-e!
Megoldás

A megoldás terve

A megoldás menete adja magát: az algoritmus adott, csak le kell kódolni. Az adattárolás módját kell csak meghatároznunk: hogyan tároljuk el azt, hogy ki lett-e húzva már egy szám, vagy nem?

Az adatszerkezetről. A tömb elemei itt logikai értékek. A tömböt pedig mindig magával a számmal indexeljük; prim[2] pl. azt tárolja, hogy a 2 prímszám-e. Az első két elemet így ugyan nem használjuk, de a program egyszerűbb, mert a tömbindex megegyezik magával a számmal. (Lehetne úgy is, mint a statisztikás feladatban.) A prim[1000] méretű tömbben így 999-ig lehet megkeresni a prímeket.

Az algoritmus futása után tehát a tömbünk így néz ki:

01234567891011
iiiihihihhh i

Az első két helyen (0, 1 indexek) az igaz érték változatlan maradt; a 4, 6, 8, 9, … helyekre pedig az algoritmus hamis értékeket tett, mert nem prímszámok.

A kereső ciklust egyébként elég lenne a táblázat méretének gyökéig futtatni, mert az afölötti osztóknak azalatti párja is van (pl. 1000-nél 2×500, 4×250 és így tovább).

Ha megvan az adatszerkezet, egy adott szám vizsgálatához nem kell mást tenni, ki kell csak olvasni az eredményt a táblázatból: prim[x].


#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
  bool prim[1000];

  /* uresen indulunk - mindent primszamnak tekintunk */
  for (int sz = 0; sz < 1000; sz += 1)
    prim[sz] = true;

  /* a szita */
  for (int sz = 2; sz < 1000; sz += 1) {  /* megyunk a szitan */
    if (prim[sz]) {         /* es amit talalunk primet */
      for (int t = sz*2; t < 1000; t += sz)
        prim[t] = false;
    }
  }
  
  /* vegeredmeny kiirasa */
  for (int sz = 2; sz < 1000; sz += 1)
    if (prim[sz])          /* amiknel megmarad a jeloles */
      printf("%d ", sz);
  printf("\n");
  
  /* adott szam vizsgalata */
  printf("Adj egy szamot! ");
  int x;
  scanf("%d", &x);
  if (prim[x])
    printf("%d primszam.\n", x);
  else
    printf("%d nem primszam.\n", x);

  return 0;
}

A többszörösök kihúzására ilyen ciklus is elképzelhető:

for (int szorzo = 2; i * szorzo < 1000; szorzo += 1)
  prim[i * szorzo] = false;  /* a tobbszorosei nem primek. */

Hasonló feladatok

Ha ennek a feladatnak a megoldását a gyakorlaton nehezen értetted meg, vagy nem tudnád önállóan megoldani, a példatárban itt találsz hasonlókat, amiken gyakorolhatsz otthon.

5. Bankautomata

Pénzvisszaadós automatába kell egy olyan programrészt írnunk, amelyik a visszajárót számolja ki. Írjunk egy programrészt, amely egy adott pénzösszegről kiírja, hogy hogyan lehet azt a legkevesebb papírdarabbal/fémkoronggal kiadni!
Például: 1415 Ft = 1000 Ft + 2×200 Ft + 10 Ft + 5 Ft.

Megoldás

A megoldásban csökkenő sorrendben vizsgáljuk a címleteket, és mindegyikből kiadunk annyit, amennyit csak lehet. A csökkenő sorrendet úgy állítjuk elő, hogy a tömböt, amely a címleteket tartalmazza, eleve csökkenő sorrendbe rendezve építjük be a programba. Ez egy ún. mohó algoritmus – mindig a legnagyobbat próbálja lépni a megoldás felé.

#include <stdio.h>

int main(void) {
  /* nullaval jelzem a tomb veget */
  int penzek[] = {20000, 10000, 5000, 2000, 1000, 500,
          200, 100, 50, 20, 10, 5, 0};
  int mennyit;
  printf("Mennyi a visszajaro? ");
  scanf("%d", &mennyit);

  printf("Az automata kiadja:\n");
  /* feltetelezzuk, hogy a tombben csokkeno sorrendben vannak
    benne a bankjegyek. eloszor a legnagyobbol probalunk adni. */
  for (int i = 0; penzek[i] != 0; i += 1) {
    int db = mennyit/penzek[i];
    if (db > 0) {
      printf("%d db %d Ft-os.\n", db, penzek[i]);
      /* a darabot visszaszorozva megvan az osszeg,
        amit kiadtunk ebben a lepesben */
      mennyit -= db*penzek[i];
    }
  }
  if (mennyit != 0)
    printf("Nincs mar ilyen kicsi erme: %d Ft\n", mennyit);
  return 0;
}

Egy tömbről általában nekünk kell megjegyeznünk a méretét, vagyis hogy hány elemet tartalmaz. Itt azonban nincs erre szükség. A tömb utolsó eleme egy nullás szám, az jelöli meg a végét. A ciklus futási feltétele penzek[i] != 0, amelyben nem szerepel a tömb mérete. Azért tudjuk ezt megtenni, mert a nulla ebben a tömbben értelmetlen adat: nincs nulla forintos címlet. Ugyanígy a −1 is jó lenne, vagy bármi, amit az értékes adatoktól meg tudunk különböztetni.

A mennyit/penzek[i] kifejezés értéke egy egész szám, pl. 2100/1000=2. Az egész/egész osztás C-ben egész számot eredményez! Ezt ki is használjuk a programban. Csinálhatnánk úgy is, hogy az adott címletet egyesével vonogatjuk le az összegből, amíg lehet, és számláljuk, hányszor sikerült – de így sokkal egyszerűbb.

6. További feladatok