Gyakorlat, 3. hét: tételek és tömbök

Czirkos Zoltán · 2018.08.22.

Programozási tételek használata az algoritmusokban. Tömbök létrehozása és kezelése.

Ez a gyakorlati óra a sorozatok témaköréhez kapcsolódik. Az egyes feladatoknál gondoljuk át a következőket:

 • Melyik programozási tételt (számlálás, eldöntés stb.) alkalmazzuk és miért?
 • Tömböknél: mit tárolunk és miért? Hogyan szervezzük a tárolást? Mekkora a tömb mérete, mi a legalsó és legfelső tömbindex jelentése?

Felkészülés a gyakorlatra:

1. Első kis ZH

Ezen az órán van az első kis ZH.

2. Statisztika a számokról

1: 5 db
2: 3 db
3: 4 db
...

Írjunk programot, amelyik a szabványos bemenetről olvas számokat, ameddig csak tud. Számolja meg, hogy a beírt számok közül, amelyek 1 és 10 között vannak, melyik hányszor szerepelt! Írja ki ezt a szabványos kimenetre az oldalt látható formában!

3. Eratoszthenész szitája

   2 3 4 5
 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25

Eratoszthenész szitája prímszámokat keres. A módszer a következő. Felírjuk a számokat valameddig. 2 prímszám, ezt megjegyezzük. Kihúzzuk a többszöröseit, mivel azok nem prímszámok. Ezután 3 a következő, ami még nincs kihúzva. Az is prímszám, mivel nem találtunk ezidáig osztót hozzá: a nála kisebb összes szám többszöröseit kihúztuk, nála nagyobb osztója pedig nem lehet. A többszörösei viszont nem prímek: kihúzzuk az összes 3-mal oszthatót. 4-et már kihúztuk (2×2). 5 a következő prím, kihúzzuk n×5-öt stb. Írjuk ki ez alapján a prímszámokat 999-ig!

4. Az év napja

Írjunk programot, amely megkérdezi a felhasználótól egy hónap számát (pl. 3 = március), és utána kiírja, hány napos az a hónap!

Írjunk programot, amelyik egy adott dátumról (év, hónap, nap) kiírja, hogy az év hányadik napja! Az év paraméterre a szökőévek miatt van szükség. Szökőév minden negyedik, nem szökőév minden századik, de szökőév minden 400-adik. 2000-ben ezért volt szökőév.

5. Bankautomata

Pénzvisszaadós automatába kell egy olyan programrészt írnunk, amelyik a visszajárót számolja ki. Írjunk egy programrészt, amely egy adott pénzösszegről kiírja, hogy hogyan lehet azt a legkevesebb papírdarabbal/fémkoronggal kiadni!
Például: 1415 Ft = 1000 Ft + 2×200 Ft + 10 Ft + 5 Ft.

6. További feladatok