Gyakorlat, 3. hét: egyszerű programok

Czirkos Zoltán · 2017.07.13.

Egyszerű C programok és vezérlési szerkezeteik. Számok beolvasása és kiírása.

Ezen a héten már C programokat írunk. Felkészülés a gyakorlatra:

1. Tükörszámok

A feladat a következő: írjuk ki azokat a háromjegyű számokat, amelyek megegyeznek a tükörképükkel. Például a 121 ilyen, a 123 nem. Rajzoljunk struktogramot vagy folyamatábrát a programhoz!

Megoldás

Az okos megoldás itt az, ha rájövünk, hogy végülis ezek a számok úgy alakulnak ki, hogy 10-től 99-ig számolunk, és minden szám mellé odaírjuk még egyszer az első számjegyet (pl. 10 mellé az 1-et, 101, vagy 57 mellé az 5-öt, 575). Érdemes ehhez két egymásba ágyazott ciklust írni. Az első számjegy nem lehet 0-s, a második, középső viszont igen, erre figyelni kell.

Megfigyelhetjük azt, hogy mindkét ciklus számlálásos jellegű: a külső 1-től 9-ig megy, a belső 0-tól 9-ig. Az alsó ábra egy nem szabályos, de nagyon szemléletes rajzot tartalmaz. Hasonlítsuk össze a két megoldást áttekinthetőség szempontjából!

Struktogram a tükörszámok programhoz
#include <stdio.h>

int main(void) {
  int a, b;

  a = 1;
  while (a < 10) {
    b = 0;
    while (b < 10) {
      /* aba: tükörszám! */
      printf("%d%d%d ", a, b, a);
      b = b + 1;
    }
    a = a + 1;
  }

  return 0;
}
Struktogram a tükörszámok programhoz, for ciklussal
#include <stdio.h>

int main(void) {
  int a, b;

  for (a = 1; a <= 9; a = a + 1)
    for (b = 0; b <= 9; b = b + 1)
      printf("%d%d%d ", a, b, a);

  return 0;
}

2. Háromszög golyókból

 o
 ooo
ooooo

Láttuk az eddigiek során, hogy a képernyőre balról jobbra, fentről lefelé haladva tudunk írni, ahogy a kézírással is. Ebből kiindulva írjunk programot, amely kér a felhasználótól egy számot (n), és utána egy akkora háromszöget rajzol a képernyőre „o” betűkből, hogy annak éppen a megadott számú sora van! Például n=3 esetén az oldalt látható ábra keletkezzen.

Megoldás

A feladat megoldásának kulcsa egy rajz készítése… És annak meghatározása, hogy melyik sorban hány golyó és hány szóköz van. Aki ide eljut, annak nyert ügye van.

#include <stdio.h>

int main(void) {
  int magas;
  printf("Milyen magas legyen a kupac? ");
  scanf("%d", &magas);

  /* sorok ciklusa */
  int sor;
  for (sor = 0; sor < magas; sor = sor+1) {
    int x;
    /* a sor elejen kell valamennyi szokoz */
    for (x = 0; x < magas-sor-1; x = x+1)
      printf(" ");
    /* utana valahany darab o */
    for (x = 0; x < sor*2+1; x = x+1)
      printf("o");
    /* sor vege */
    printf("\n");
  }
  
  return 0;
}

3. Prímtényezős felbontás

 75│3
 25│5
 5│5
 1│

Az első gyakorlati órán volt szó az általános iskolában tanult prímtényezős felbontás algoritmusáról. Írjunk egy programot C-ben, amelyik kér egy számot a felhasználótól, és kiírja a prímtényezős felbontását!

Ha kész van, hasonlítsuk össze azzal a pszeudokóddal, amit az első gyakorlaton írtunk!

Megoldás

C-ben a % operátorral jelöljük az osztás maradékát (osztandó%osztó → maradék, pl. 9%7 értéke 2). Ezzel tudunk oszthatóságot vizsgálni.

A lenti megoldás mindig egy egész sort ír ki, pl. 150|2. Egy kiírás akkor történik meg, amikor az oszthatóságot már megvizsgáltuk, és a maradék nullának adódott. A 150|2 azt jelenti, hogy a 150-et osztjuk el 2-vel; ezért a konkrét osztás előtt írjuk ki a sort, hogy még az osztás előtti szám látszódjon. Így aztán az utolsó sort, amelyben az 1-es van, külön utasítással kell kiírni.

#include <stdio.h>

int main(void) {
  int szam;
  printf("Melyik számot? ");
  scanf("%d", &szam);

  int oszto;
  oszto = 2;
  while (szam > 1) {
    if (szam % oszto == 0) { /* ha osztható */
      printf("%5d|%d\n", szam, oszto);
      szam = szam / oszto;
    }
    else
      oszto = oszto + 1; /* ha nem */
  }
  printf("%5d\n", 1);

  return 0;
}

Esetleg logikusabb lehet az, ha mindig kiírjuk előre a számot, osztani fogunk, és az oszthatóság vizsgálata után már csak az osztót. Ez is helyes megoldás. Ilyenkor az eredeti számot ki kell a ciklus előtt külön. A végén viszont az 1-et nem, mert az a legutolsó osztásnál megjelenik:

#include <stdio.h>

int main(void) {
  int szam;
  printf("Melyik számot? ");
  scanf("%d", &szam);

  int oszto;
  oszto = 2;
  printf("%5d|", szam);
  while (szam > 1) {
    if (szam % oszto == 0) { /* ha osztható */
      printf("%d\n", oszto);
      szam = szam / oszto;
      printf("%5d|", szam);
    }
    else
      oszto = oszto + 1; /* ha nem */
  }

  return 0;
}

Érdemes mindkét változat működését végiggondolni, papíron követni vagy nyomkövetővel kipróbálva megvizsgálni!

4. Római számok

Írjunk egy programot, amely kér a felhasználótól egy tízes számrendszerben megadott számot, utána pedig kiírja annak megfelelőjét római számokkal. Pl. 88→LXXXVIII. Elég csak 99-ig; ha 100-at, vagy annál nagyobbat írt be a felhasználó, akkor szóljunk neki, hogy csak 99-ig működik a program.

Megoldás

Rajzoljunk folyamatábrát vagy struktogramot vagy folyamatábrát a programhoz! Először írjunk pár példát római számra, és figyeljük meg, milyen sorrendben kell kiírni az egyes értékeket jelző betűket és betűpárokat! Vegyük észre, hogy az XC (90) csak egyszer szerepelhet, míg pl. az X (10) többször is!

#include <stdio.h>

int main(void) {
  int x;
  
  printf("Mi a szám? ");
  scanf("%d", &x);
  if (x < 1)
    printf("Pozitiv szamot kerek!\n");
  else if (x > 99)
    printf("Csak 99-ig tudom.\n");
  else {
    if (x >= 90) { printf("XC"); x = x-90; }
    if (x >= 50) { printf("L"); x = x-50; }
    if (x >= 40) { printf("XL"); x = x-40; }
    while (x >= 10) { printf("X"); x = x-10; }
    if (x >= 9) { printf("IX"); x = x-9; }
    if (x >= 5) { printf("V"); x = x-5; }
    if (x >= 4) { printf("IV"); x = x-4; }
    while (x >= 1) { printf("I"); x = x-1; }
    printf("\n");
  }
  
  return 0;
}
Struktogram részlet a római számok programhoz

Lehetne máshogy is? Mi történne, ha mindenhol ciklust használnánk? Láthatóan mindegyik számjegynél ugyanazt kell csinálni (kiírni és csökkenteni), ezért aztán a program egy nagy sorminta lett. Egy későbbi gyakorlaton majd javítunk ezen, most egyelőre még hiányzik hozzá a megfelelő C nyelvi eszköz.

5. További feladatok

Gyök kettő

A √2 számjegyei egymás után, sorban meghatározhatóak a következő módszerrel. Induljunk ki abból, hogy a gyöknek 1 és 2 között kell lennie. Az előbbi túl kicsi, az utóbbi már túl nagy, hogy a gyök lehessen, mivel 12=1 és 22=4. Menjünk tovább ugyanezzel a gondolattal, és határozzuk meg a tizedesvessző utáni első számjegyet:

SzámNégyzet
1,01,00
1,11,21
1,21,44
1,31,69
1,41,96
1,52,25

Ebből tudjuk, hogy a gyök 1,4-gyel kezdődik. A következő számjegy:

SzámNégyzet
1,401,9600
1,411,9881
1,422,0164

Vagyis 1,41 a keresett szám eleje, és így meg lehet határozni a többit is. Írjunk programot, amely ezzel a módszerrel meghatározza a √2 első tíz számjegyét!

Megoldás

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  double tipp = 1;
  double delta = 0.1;
  int i;
  for (i = 1; i <= 10; i = i+1) {
    while (tipp*tipp < 2) {
      tipp = tipp + delta;
    }
    tipp = tipp - delta;  /* miért? */
    delta = delta / 10;
  }
  printf("%.10f",tipp);
  
  return 0;
}