Labor, 6. hét: rekurzió

Czirkos Zoltán, Pohl László · 2018.08.22.

Rekurzió vizsgálata nyomkövetővel. Rekurzív algoritmusok írása: báziskritérium és egyszerűsítések..

A feladatok nagy része a rekurzió témakörét dolgozza fel. Itt fontos az, hogy a nyomkövetővel mindenki megvizsgálja a rekurzió működését, különösen a Fibonacci számokat kiszámoló programnál. A tömb előre-hátra feladatokhoz az előadás sztringes példája adhat ötletet. Ennek kidolgozása pedig rávezet a számrendszer váltó feladat megoldására.

Felkészülés a laborra:

1. NZH, haladási napló, nagyházi, ellenőrző feladat

Jelentkeztél NZH-ra? Kitöltötted a haladási naplót? Választottál nagyházit?

Minden elérhető az admin portálon.

2. Fibonacci

A Fibonacci-sorozat elemeit a következő egyszerű algoritmus adja: F0=0, F1=1, Fn=Fn-1+Fn-2. Írj rekurzív függvényt, amely kiszámítja ennek n-edik elemét! Próbáld ki a függvényt n=40-re! Mit tapasztalsz? (Ötlet: figyeld meg az előző előadás ide vonatkozó diáját.)

Kövesd függvény működését a fejlesztőkörnyezet nyomkövetőjében (debugger)! Indítsd el a programot, és figyeld a működést n=5 esetén. Esetleg használhatsz a programba írt nyomkövetést is: pl. minden fib() függvényhívás esetén írja ki a függvény a paraméterként kapott n értéket.

Megoldás
#include <stdio.h>

/* Fibonacci sorozat */
int fib(int n) {
  /* báziskritériumok */
  if (n == 0) return 0; /* 0. elem a 0 */
  if (n == 1) return 1; /* 1. elem az 1 */

  /* egyszerűsítés */
  return fib(n - 1) + fib(n - 2); /* n-edik elem az előző kettő összege */
}

int main(void) {
  for (int i = 0; i < 40; i++)
    printf("%d\n", fib(i));

  return 0;
}

3. Tömb előre és hátra

Írj a) iteratív b) rekurzív függvényt, amely kiírja egy tömb elemeit x) előrefelé y) hátrafelé. Vegye át mindegyik függvény paraméterként a kiírandó tömböt és annak méretét! Hozz létre a főprogramban egy tíz és egy öt elemű, egész értékekkel feltöltött tömböt. Hívd meg a függvényeket a tömbökre!

Megoldás
#include <stdio.h>

void tomb_kiir_elore(int t[], int n) {
  if(n > 0) {          /* Ha van benne elem */
    printf("%d ", t[0]);    /* Kiírjuk az első elemet */
    tomb_kiir_elore(t+1, n-1); /* Meghívjuk ugyanezt a függvényt, csak a tömb következő */
                  /* elemétől kezdve és eggyel kisebb mérettel */
  }
}

void tomb_kiir_hatra(int t[], int n) {
  if(n > 0) {          /* Ha van benne elem */
    tomb_kiir_hatra(t+1, n-1); /* Meghívjuk ezt a függvényt, egyel kisebb méret */
    printf("%d ", t[0]);    /* Kiírjuk az első elemet */
  }
}

int main(void) {
  int t5[] = {1,2,3,4,5}, t10[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
  
  tomb_kiir_elore(t5, 5); printf("\n");
  tomb_kiir_hatra(t5, 5); printf("\n");
  tomb_kiir_elore(t10, 10); printf("\n");
  tomb_kiir_hatra(t10, 10); printf("\n");
  
  return 0;
}

4. Gyors hatványozás

A hatványozás elvégezhető annál gyorsabban is, mintha a kitevőnek megfelelő számú szorzást csinálnánk. Pl. a8=a4·a4, a4=a2·a2 és a2=a·a miatt a nyolcadikra hatványozáshoz mindössze három szorzásra van szükség. A következő megfigyelést tehetjük:

 • ak=(a2)k/2, ha k páros, és
 • ak=a·ak-1, ha k páratlan.

Írj rekurzív függvényt, amely a fentiek alapján végzi el a hatványozást! Paraméterei legyenek az alap és a kitevő, visszatérési értéke pedig a hatvány. Írd ki kettő első tizenhat hatványát!

Megoldás
#include<stdio.h>

double hatvany(double alap, unsigned kitevo) {
  /* barminek a 0. hatvanya 1 */
  if (kitevo == 0)
    return 1;

  if (kitevo % 2 == 0)
    /* ha paros, akkor alap negyzetre, kitevo felezve */
    return hatvany(alap * alap, kitevo / 2);
  else
    /* amugy alap * alap a k-1-ediken */
    return alap * hatvany(alap, kitevo - 1);
}

int main(void) {
  for (int i = 0; i < 16; ++i)
    printf("%d %g\n", i, hatvany(2, i));

  return 0;
}

5. Számrendszer váltó

Írj függvényt, amely paraméterként kap egy pozitív egész számot valamint egy számrendszert, és kiírja a képernyőre a számot a megadott számrendszerben! A megoldáshoz használj rekurziót! Miért sokkal egyszerűbb ez a megoldás, mint az iteratív?

Tipp

Ennek a feladatnak a megoldásához a fordított kiírás ad ötletet. Pl. a 123-at 10-es számrendszerben úgy kell kiírni, hogy előbb kiírjuk a 123/10-et (12), utána pedig a 123%10-et (3). A rekurzióval ez a fordított sorrend könnyen előállítható.

Megoldás
#include <stdio.h >

/* Ez a függvény r<=10 számrendszerekre működik */
void atvalt(int n, int r) {
  /* Ha n nem osztható az alapszámmal, akkor rekurzívan meghívjuk a függvényt */
  if (n / r > 0)
    atvalt(n / r, r);
  /* Majd kiírjuk a maradékot */
  printf("%d", n % r);
}

/* Ez a teljes angol ABC-t fel tudja használni (36os számrendszerig) */
void atvalt2(int n, int r) {
  char *t = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  /* Ha n osztható az alapszámmal, akkor rekurzívan meghívjuk a függvényt */
  if(n / r > 0)
    atvalt2(n / r, r);
  /* Majd kiírjuk a maradékot (a határok ellenőrzésétől most eltekintek) */
  putchar(t[n % r]);
}

int main(void) {
  atvalt(27, 5); /* 102 */
  printf("\n");
  atvalt(13, 2); /* 1101 */
  printf("\n");
  atvalt2(64519, 16); /* FC07 */

  return 0;
}

6. Három számjegyenkénti felosztás

Írj függvényt, amely a paraméterként kapott pozitív egész számot három számjegyenként csoportosított formában írja ki. Pl.: 16 077 216. Próbáld ki más számokra is: 999, 1000, 12, 0, 1000222!

Tipp

Használj rekurziót! Ez olyan, mintha ezres számrendszerben írnál ki.

Megoldás
#include <stdio.h>

void kiir(int n) {
  /* Ha több mint 3 számjegyű */
  if (n / 1000 > 0) {
    /* Levágunk 3 számjegyet (osztás 1000-el), és erre hívjuk a függvényt */
    kiir(n / 1000);
    /* Kiírjuk a levágott 3 számjegyet vezető 0-kkal */
    printf(" %03d", n % 1000);
  }
  else
    printf("%d", n);   /* Különben simán kiírjuk a számot */
}

int main(void) {
  kiir(16077216);

  return 0;
}

7. További feladatok

Írd meg a fenti függvények iteratív párját! Melyik algoritmust könnyű iteratívan megírni? Melyiket nem?

Ha elkészültél, oldd meg az emeletes házas feladatot a feladatgyűjteményből!