Gyakorlat, 8. hét: dinamikus tömbök I.

Czirkos Zoltán · 2018.08.22.

Dinamikus memóriakezelés. Dinamikusan foglalt tömbök.

Felkészülés a gyakorlatra:

1. Negyedik kis ZH

Ezen az órán van a negyedik kis ZH.

2. Hol a hiba?

Az alábbi kódrészletek mindegyike legalább egy, de lehet hogy több helyen is, hibás. Miért? Ne csak a hibára mutassunk rá, hanem magyarázzuk meg a hibát! Miért nem lehetséges, hogy működjenek a programkódok? Mi az elvi akadály? Vagy működnek, csak más baj van? Hogyan lenne javítható?

int *fv(void) {
  int i = 2;
  return &i;
}
Megoldás

A változó meg fog szűnni a függvényből visszatérés után. Hiába adjuk vissza a címét, a hívó már nem használhatja azt semmire – dangling pointer. Ha csak a változó értékére vagyunk kíváncsiak, adjuk vissza azt: int, és return i.

int *fv(void) {
  int tomb[100];
  tomb[0] = 2;
  return tomb;
}
Megoldás

Ugyanaz a hiba, mint az előbb. Nem a tömböt adjuk vissza, csak a tömb kezdőcímét – a visszatérés pillanatában azonban a tömb kitörlődik a memóriából, a helye felszabadul. Ezért a hívó használhatatlan pointer kapna. Javítani kétféleképpen lehet, egyrészt a hívó is lefoglalhatja a tömböt:

void fv(int *tomb) {
  tomb[0] = 2;
}

int tomb[100];
fv(tomb);

Másrészt dinamikus memóriakezeléssel:

int *fv(void) {
  int *tomb;
  tomb = (int*) malloc(sizeof(int) * 100);
  tomb[0] = 2;
  return tomb;
}
/* dinamikusan foglalt tömbbe összefűzi a két sztringet */
char *osszefuz(char const *a, char const *b);

printf("%s", osszefuz("alma", "fa"));
Megoldás

A dinamikusan foglalt területet föl is kell szabadítani. Az összefűz függvény egy pointert ad vissza a foglalt területre, amit emiatt kétszer is fel kell használnunk: először a printf()-nek adva, hogy kiírja a szöveget, utána pedig a free()-nek, hogy felszabadítsa azt. Emiatt egy változóra is szükségünk van:

char *s = osszefuz("alma", "fa");
printf("%s", s);
free(s);

3. Mindentegybevéve

A feladat ismert lehet egy régebbi gyakorlatról: adott egy sztring, amelyből ki kell szűrni a szóközöket. Az előállított sztringben „mindenegybeleszírva”. Oldjuk ezt meg úgy, hogy a függvény visszatérési értéke az új sztring! (Tehát se a meglévő karaktertömb módosításáról, se egy meglévő karaktertömbbe írásról most nem lehet szó.)

Mutassunk példát a függvény használatára!

Megoldás

A dinamikus memóriakezelésnek itt két előnye is jól jön számunkra. Egyik, hogy a függvényből vissza tudunk adni olyan tömböt, amelyet annak belsejében foglaltunk le. Ennek dinamikusnak kell lennie, különben megszűnne visszatéréskor. A másik, hogy a tetszőlegesen nagy tömb méretét futási időben megadhatjuk.

Kétszer megyünk végig a tömbön: egyszer azért, hogy megszámoljuk, hány nem szóköz karakter van, másodszor pedig azért, hogy az addigra lefoglalt tömbbe a karaktereket átmásoljuk.

A szóköztelenítő függvény NULL értéke jelezheti a hibát, a malloc()-hoz hasonlóan.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char *szokoztelenit(char const *mit) {
  int nemszokoz = 0;
  for (int i = 0; mit[i] != '\0'; ++i)
    if (mit[i] != ' ')
      nemszokoz += 1;
  
  char *str = (char*) malloc(sizeof(char) * (nemszokoz+1));
  if (str == NULL)
    return NULL;  /* :( */
  
  int j = 0;
  for (int i = 0; mit[i] != '\0'; ++i)
    if (mit[i] != ' ')
      str[j++] = mit[i];
  str[j] = '\0';
  
  return str;
}

int main(void) {
  char *egybeirva = szokoztelenit("hello vilag alma korte");
  if (egybeirva == NULL) {
    printf("hiba történt, nincs szóköztelenített sztring");
  } else {
    printf("%s", egybeirva);
    free(egybeirva);
  }
  
  return 0;
}

4. Az átlagnál kisebbek

Írjunk függvényt, amelyik egy paraméterben kapott double tömbből kiválogatja az átlagnál kisebb elemeket, és egy újonnan lefoglalt dinamikus tömbbe rakja azokat! Az új tömb címével és méretével térjen vissza cím szerint átadott paraméterben! A visszatérési érték legyen IGAZ, ha sikerült a művelet, és HAMIS, ha nem.

Mutassunk példát a függvény használatára!

Megoldás

A gondolatmenet: double tömböt kell foglalnunk, és abba az elsőből válogatnunk. De mekkorát? Azt a foglalás előtt még meg kell számolni, mint az előző feladatban! Vagyis:

 1. átlag számítása,
 2. keresett elemek számlálása (mert most már tudjuk az átlagot),
 3. foglalás (mert most már tudjuk a méretet),
 4. keresett elemek másolása (mert most már van hova másolni).

Koncentráljunk a nyelvi elemekre! A double **ujtomb ijesztőnek tűnhet. De nincs itt semmi újdonság: a tömböt pointerével és méretével vesszük át, az új tömböt pointerével és méretével adjuk vissza. Mivel a függvény által módosított double* változót cím szerint kell átvenni, az ujtomb paraméter double** típusú. Lásd a hívás helyét a főprogramban.

#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

bool valogat(double *eredeti, int meret, double **ujtomb, int *ujmeret) {
  /* átlag meghatározása */
  double sum = 0;
  for (int i = 0; i < meret; ++i)
    sum += eredeti[i];
  double atlag = sum/meret; 

  /* darabszám (tömbméret) meghatározása */
  int db = 0;
  for (int i = 0; i < meret; ++i)
    if (eredeti[i] < atlag)
      ++db;      

  double *uj = (double *) malloc(sizeof(double)*db);
  if (uj == NULL)
    return false;

  int ide = 0;
  for (int i = 0; i < meret; ++i)
    if (eredeti[i] < atlag) {
      uj[ide] = eredeti[i];
      ++ide;
    }

  *ujtomb = uj;
  *ujmeret = db;
  return true;
}


int main(void) {
  double szamok[5] = {3.4, 8.5, 4.6, 9.1, 1.2};

  double *uj;
  int ujmeret;
  valogat(szamok, 5, &uj, &ujmeret);
  /* itt ellenőrizni kellene, sikerült-e a foglalás... */
  for (int i = 0; i < ujmeret; ++i)
    printf("%f ", uj[i]);
  free(uj);

  return 0;
}