Gyakorlat, 11. hét: láncolt listák I.

Czirkos Zoltán · 2017.07.13.

Láncolt listák építése és kezelése.

Láncolt listák használata. Az óra célja az, hogy mindenki gyakorlatot szerezzen a listák használatában – különösen abban, hogyan kell a pointereket az egyes beszúrás, törlés stb. műveleteknél állítani. Ehhez minden esetben javasolt rajz készítése!

Felkészülés a gyakorlatra:

1. Milyen adatszerkezet?

Gondoljuk végig, az alábbi problémákhoz milyen adatszerkezetet érdemes használni.

Megoldások

 • Egy program számokat olvas be, amelyek közül ki kell írni az átlagnál kisebbeket. Nem tudjuk, hány szám lesz.
  Ehhez a számokat el kell tárolnunk, mivel az összes szám ismeretében tudjuk meg az átlagot, és akkor kezdhetjük csak el a kiírást. Láncolt listát kell alkalmazni, ha nem szeretnénk minden számnál újra és újra nyújtani, lemásolni a tömböt.
 • Egy program számokat olvas be, és a beolvasottak közül csak a prímszámokat írja ki.
  Ehhez nem kell eltárolni a számokat, így a kérdés értelmetlen.
 • Számokat olvasunk be, és visszafelé sorrendben ki kell írni az átlagnál kisebbeket.
  Láncolt lista. Két lehetőségünk van: duplán láncolt listát használunk, mert visszafelé is szeretnénk haladni rajta; vagy egyszeresen láncoltat használunk veremként, hiszen annak eleve adott ez a tulajdonsága, hogy fordított sorrendben látszanak a betett elemek.
 • Számokat olvasunk be, maximum százezret. Ki kell írni az átlagnál kisebbeket.
  Ehhez ugyan jó lenne a tömb, de ha arra számítunk, hogy jóval kevesebb szám lesz csak, akkor pazarlás a 100000 elem, és így jobb a láncolt lista. (Különösen igaz ez akkor, ha nem csak számok tárolandók, hanem valami nagyobb adatok.)
 • „Lemmings” játékot írunk. Egy bejáraton besétálnak a lemingek, akik egy adott időt töltenek a pályán, mindenféle dolgokat csinálva. A sok leming közül némelyek kimennek a kijáraton, mások pedig feláldozzák magukat a többiekért.
  Láncolt lista, mivel folyton változik a számuk. Érdemes duplán láncoltat csinálni, ugyanis gyakori művelet a törlés is, és az egyszerűbb duplán láncolt listán.
 • Be kell olvasnunk egy tetszőlegesen hosszú sort a bemenetről (karakterek enterig).
  Dinamikus tömb, amelyet időnként átméretezünk. A listás megoldás hatalmas pazarlás lenne (minden karakter mellé egy pointer!), és a keletkező adatszerkezetet nem tudnánk sztringként sem használni sehol.
 • A programunk egy közlekedési társaság buszjáratait tárolja. Minden járatnak van egy száma, illetve van két végállomása, és közte tetszőlegesen sok megálló.
  Fésűs lista, azaz listák listája. A „külső” listában a buszjáratok vannak, amelyekhez járatszámok, és darabonként egy megállólista („belső” listák) tartoznak.
 • Amőba játékot írunk. A 13×13-as pályára a játékosok felváltva o és x jeleket tesznek, amelyek száma így változik. Nem tudjuk előre, mennyi lesz, hiszen lehet hogy hamar vége van a játéknak, lehet mindkét játékos ügyes, és szinte megtelik a pálya.
  Átverés, ez 13×13-as tömb. Ha a letett o és x bábukat listában tárolnánk (mindegyik mellé felírva, hogy mely (x;y) koordinátára kerültek), akkor borzasztóan elbonyolódna egy elem „indexelése”, és így pl. a játékállás ellenőrzése.
 • Beolvasunk számokat a billentyűzetről, és meg kell mondanunk, hogy melyik szám hányszor szerepelt.
  Ez egy lista, legalábbis jelenlegi ismereteink szerint. Ha egy új szám jön, és még nincs a listában, akkor felvesszük; ha már benne van, akkor csak növeljük a hozzá tartozó számlálót. Mivel nem tudjuk, hány szám lesz, ezért a tömb itt nem jó.
 • Beolvasunk karaktereket a billentyűzetről, és meg kell mondanunk, hogy melyik kisbetű (abc…z) hányszor szerepelt.
  Ez viszont tömb. Mivel a számolandó elemek száma előre ismert és kicsi (mindössze 'z'-'a'+1=26 darab), nem érdemes a listával bajlódni.

2. Megfordít

Fordítsunk meg egy listát az elemei átláncolása által! Írjunk egy programot, amely beolvas számokat 0-ig, és kiírja a keletkező listát eredeti sorrendjében (és ezáltal a számokat eredeti sorrendjükben), továbbá kiírja a megfordítottat is.

Megoldás

Ez egyszerűbb, mint gondolnánk. Ha mindig a lista elejéről elveszünk egy elemet, és a megfordított lista elejére betesszük azt, akkor a lista éppen megfordul! Az eredeti lista szép lassan elfogy, és mikor ez megtörténik, akkor a keletkező lista kész.

/* Megfordit egy parameterkent kapott listat, es visszater
 * a megforditott valtozattal.
 * Vigyazat, az eredeti lista elveszik! A fuggveny nem uj
 * listat epit, hanem az eredeti lista elemeinek felhasznalasaval
 * epiti az uj listat. Igy a kapott pointert legjobb az eredeti
 * lista eleje pointerbe visszairni:
 *  szamok = lista_megfordit(szamok);
 */
Szam *lista_megfordit(Szam *lista) {
  Szam *eredeti = lista;
  Szam *megforditott = NULL;

  while (eredeti != NULL) {
    Szam *atrakott = eredeti, *kovetkezo = eredeti->kov;
    atrakott->kov = megforditott;  /* uj elejere be */  /* 1 */
    megforditott = atrakott;               /* 2 */
    eredeti = kovetkezo;      /* regibol kihagy */ /* 3 */
  }

  return megforditott;
}

A teljes program letölthető innen: listamegfordit.c.

3. Madárnyelv számokkal és listával

Adott egy egész számokat tartalmazó lista. Írjunk be minden páros szám után egy nullát és a számot magát. Vagyis legyen a 2,3,4,5 listából a 2,0,2,3,4,0,4,5 lista.

Megoldás

Ez könnyű, hiszen beszúrni egy adott elem után könnyen tudunk. Végigmegyünk a listán, ha az páros, akkor beszúrunk utána egy nullát és saját magát. Vigyázat, két buktató is van! Ha ilyen sorrendben tennénk, akkor fordított lenne az eredmény – vagyis előbb saját magát, és utána a nullát kell beszúrni. (Ehhez inkább külön változókat használ a lenti kód.) Figyelni kell arra is, hogy a beszúrás után az iterátort léptessük, nehogy a következő körben megtaláljuk a nullát vagy a beszúrt számot (hiszen ezek is párosak). Kettővel léptetjük előre, ezáltal olyan állapotot előidézve, mintha a ciklusváltozó a beszúrt elemre mutatna.

/* A listában minden páros szám után beszúr egy nullát,
 * és még egyszer magát a számot.
 */
void lista_202(Szam *lista) {
  Szam *iter;

  for (iter = lista; iter != NULL; iter = iter->kov)
    if (iter->szam % 2 == 0) {
      Szam *ujszam, *ujnulla;
      ujszam = (Szam*) malloc(sizeof(Szam));
      ujszam->szam = iter->szam;
      ujszam->kov = iter->kov;
      ujnulla = (Szam*) malloc(sizeof(Szam));
      ujnulla->szam = 0;
      ujnulla->kov = ujszam;
      iter->kov = ujnulla;
      /* 2-t ugrunk, es utana meg jon a 3. ugras */
      iter = iter->kov->kov;
    }
}

Az 1-2. lépést, vagyis a szám és a pointer másolását összevonhatnánk egy lépésbe:

*ujszam = *iter;

Struktúra értékadással, ugyanis mind a számot, mind a pointert, vagyis az egész struktúrát másoljuk ott.

A teljes program letölthető innen: lista202.c.

4. Adott tulajdonságú elemek törlése

Adott egy szavakat tartalmazó lista. Töröljük ki belőle a négybetűseket!

Megoldás

Itt figyelnünk kell arra, hogy előfordulhat, a lista első elemét kell törölni. Ilyenkor pedig a lista eleje mutató is megváltozhat. A következő további esetek lehetségesek:

 • Miután töröltük az első elemet, lehet hogy a második elem is négybetűs. Ekkor azt is törölni kell. Viszont az az első helyre került – vagyis az első elem vizsgálata nem csak egy feltétel, hanem egy ciklus. Amíg a lista elején négybetűs van, addig töröljük azt.
 • Mindeközben elfogyhat a lista – hiszen lehet az is, hogy csak négybetűs szavakat tartalmazott. Sőt az is, hogy eleve üres volt.

Ez a ciklus így néz ki:

while (lista != NULL && strlen(lista->szo) == 4) {
  Szo *torlendo = lista;
  lista = torlendo->kov;
  free(torlendo);
}

Itt kihasználjuk az && operátor rövidzár tulajdonságát. Ha a pointer NULL, akkor már a lista->szo kifejezés ki sem értékelődik, hiszen az egész kifejezés értéke csak HAMIS lehet. Ez fontos, hiszen ez biztosítja azt, hogy ne dereferáljuk a NULL pointert! Emiatt a kifejezés két oldala nem cserélhető meg!

Ezután két eset lehetséges:

 • A lista üressé vált, és nincs további teendőnk.
 • A lista nem lett üres, amely esetben azonban az elején biztosan nem négybetűs szó van. Az már meg fog maradni, így a lista elejét mutató pointer nem módosul tovább.

Mivel minden törlendő elemet megelőző pointerét kell módosítani a törlésnél, így vagy azt keressük meg, hogy mely elemeknél kell törölni a következőt, vagy lemaradó pointert használunk. Alább a lemaradó pointeres megoldás látható. Figyelni kell, ha egy adott elemet törlünk, akkor a lemaradó pointer nem mozdul, hanem csak az iter! Amúgy pedig együtt mozognak. A programrész:

if (lista != NULL) {
  Szo *lemarado = lista;
  Szo *iter = lista->kov;

  while (iter != NULL) {
    Szo *kovetkezo = iter->kov;

    if (strlen(iter->szo) == 4) {
      lemarado->kov = kovetkezo; /* 1 */
      free(iter);        /* 2 */
    } else
      lemarado = iter;
    iter = kovetkezo;       /* 3 */
  }
}

A teljes program letölthető innen: torles11.c.

5. Számok listában

Írjunk programot, amely a billentyűzetről számokat olvas be, egészen 0-ig. Írjuk ki ezután a beolvasott számok közül azokat, amelyek az átlagnál kisebbek! A sorrend nem számít.

Megoldás

Tudjuk, hogy a számokat el kell tárolni, mivel csak a legutolsó szám után derül ki az, hogy melyeket kell kiírni. A „tetszőlegesen sok” miatt listát kell alkalmaznunk. Kérdés, hogy egyszeresen vagy kétszeresen láncolt kell legyen. Mivel a kiírás sorrendje nem kötött, válasszunk egy egyszeresen láncolt listát, annak is a legegyszerűbb beszúró függvényét: a lista elejére beszúrást!

A fentiek alapján a lista:

typedef struct Szam {
  int szam;
  struct Szam *kov;
} Szam;

A főprogram szinte nem különbözik attól, mintha tömbbel csinálnánk:

int main(void){
  Szam *lista = NULL, *iter;
  int beolv;
  double atlag;

  scanf("%d", &beolv);
  while (beolv != 0) {
    lista = elejere(lista, beolv);
    scanf("%d", &beolv);
  }

  atlag = listaatlag(lista);

  for (iter = lista; iter != NULL; iter = iter->kov)
    if (iter->szam < atlag)
      printf("%d ", iter->szam);

  felszabadit(lista);

  return 0;
}

Ha nem használnánk külön változót a beolvasott számnak, hanem egyenesen a listába szeretnénk beolvasni, akkor itt most nagy bajban lennénk. Ugyanis a beolvasás előtt már létre kellene hozni egy listaelemet, amit aztán ki kellene törölni, ha nullát olvastunk be.

A listába beszúrás: mindig az elejére tesszük az új számot (ezért amúgy fordított sorrendben lesznek benne):

/* uj elemet szur be a megadott lista elejere.
 * visszater az uj, megvaltozott lista eleje
 * mutatoval. a hasznalata:
 * l = beszur(l, 5);
 */
Szam *elejere(Szam *lista, int szam) {
  Szam *uj = (Szam*) malloc(sizeof(Szam)); /* 1 */
  uj->szam = szam;
  uj->kov = lista;             /* 2 */
  return uj;               /* 3 */
}

A lista elemeinek átlaga végülis ugyanolyan, mintha tömbünk lenne. Csak itt meg is kell számolnunk az elemeket:

/* a megadott listan levo szamok atlagat adja */
double listaatlag(Szam *lista) {
  double szum = 0;
  int db = 0;
  Szam *iter;
  for (iter = lista; iter != NULL; iter = iter->kov) {
    szum += iter->szam;
    db++;
  }
  return szum / db; /* double/int oke */
}

A teljes program letölthető ide kattitva: szamoklistaban.c.