Minta nagy házi

Czirkos Zoltán · 2021.08.24.

A minta nagy házi, amely egy plágiumkereső program. Pontosított specifikáció, végleges program és dokumentációja.

Ez az oldal egy nagy házi nehézségű feladat megoldását tartalmazza. Ehhez hasonlóan kell kinézzen a nagy házi megoldása és a hozzá tartozó dokumentáció.

1. NHF 1. – Feladatkiírás

Valahogy így nézhet ki az a kezdeti feladatkiírás, amely a honlapról származik vagy egy hozott feladat. Ez az, amit a feladat kiválasztásaként elfogad a laborvezető – ha a listából választott a feladat, elég akár a címe is.

Készíts programot, amely plágium detektálására használható! Olvasson be a program szövegfájlokat, és keresse meg közülük azokat a párokat, amelyek leginkább hasonlítanak egymásra! A programot parancssori felületről lehessen vezérelni, és meg lehessen neki adni azt is, hogy melyik szövegnek ki a szerzője. A kimenetben a hasonlóságok szerzőnév szerint szerepeljenek. Találj ki valamilyen módszert, amellyel a hasonlóság vizsgálható!

2. NHF 2. – Pontosított specifikáció

A pontosított specifikáció részletesen bemutatja azt, hogy mit fog tudni a program: milyen bemenetekkel rendelkezik, milyen kimeneteket állít elő, hogyan kell majd kezelni. Ebbe beletartozik a program által kezelt fájlok leírása is.

A specifikáció egy önálló, önmagában értelmezhető szöveg kell legyen. Ez azt jelenti, hogy a készülő program lényegét, feladatát részletesen el kell magyarázni, akkor is, ha közismert feladatról van szó. Nem elég annyit írni, hogy egy römi kártyajáték lesz, mert mindenki máshogy játssza azt: kell dobni vagy nem? mennyi legyen az elsőként lerakott sorok pontértéke minimálisan? van joker vagy nincs? kell-e dobni vagy nem? és így tovább.

A pontosított specifikáció olyan írásmű, amelyet az iparban a program megrendelője és a programozó közösen állítanak össze. A megrendelőt azonban általában nem érdekli, hogyan működik a program; sőt ha nem ért a programozáshoz, akkor nem is érti a program belső felépítését. A specifikáció ezért semmiképp nem annak leírása, hogy hogyan fog működni a program – az már a megvalósítás része!

Ennek az írásnak nem kell pont ugyanígy kinéznie, ugyanilyen felépítéssel rendelkeznie, mint az itt bemutatottnak. A plágiumkereső egy nem interaktív program (azaz indítása után már nem vezérelhető, hanem kiszámolja, amit kell, és befejeződik), tehát logikus a specifikációban arra helyezni a nagy hangsúlyt, hogy milyen bemenő adatokból milyen kimenő adatokat állít elő. Egy játéknál a pontosított specifikáció inkább a szabályokat rögzítené, és azt mutatná be, nagyjából hogyan fog kinézni a program: miket lehet választani a menüből, hogyan fog kinézni játék közben a pálya, mely gombokkal lehet irányítani a játékost stb.

Beadni egy PDF fájlt kell, amely az alábbihoz hasonló tartalmú.

A program célja

A feladat egy olyan program készítése, amely szövegfájlok (dolgozatok) között hasonlóakat keres. (Az összehasonlítás módszerét a program fejlesztése során ki kell majd találni.) Az összehasonlítás eredménye minden szövegpárra egy százalékos mutató, amelynek annál magasabbnak kell lennie, minél jobban hasonlít egymásra a két szöveg. Az összehasonlított szövegeket hasonlóság szerint sorba rendezve könnyen felfedezhető a plágium.

A program használata

A felhasználónak a program használatához össze kell gyűjtenie az összehasonlítandó szövegeket (.txt fájlok formájában), továbbá írnia kell egy vezérlőfájlt. A vezérlőfájl mutatja meg a program számára, hogy melyik fájlokban találja meg az összehasonlítandó szövegeket, és hogy melyik szövegnek ki a szerzője. Ezeket a vezérlőfájl soronként, szóközzel elválasztva tartalmazza:

fájlnév szerző_neve

A fájlnévben nem lehet szóköz, mert a szerző névtől egy szóköz választja el. Az utóbbi azonban több tagból is állhat. Pl.:

148.txt Csizma Dia
56.txt Olajos Alajos

Az így hivatkozott szövegfájlok tetszőleges folyó szöveget tartalmazhatnak. A program minden indításával egy vezérlőfájlt tud feldolgozni. Indításkor a vezérlőfájlt (és esetleg egy táblázatfájl nevét) parancssori paraméterként kell megadni a programnak:

plagium <vezérlőfájl> [táblázatfájl]

A második paraméter nem kötelező – ha adott, akkor abba kerül az Excel által is olvasható táblázat, amúgy pedig csak a szabványos kimenetre az első húsz hasonlóság adata.

A futás eredménye

A program az összehasonlított dolgozatokat csökkenő hasonlóság szerint listázza a szabványos kimenetére. A hasonlóságot százalékban adja meg, ahol 100% a teljesen egyforma dolgozatokat jelenti, 0% pedig a teljesen különbözőeket. A kimenet két formátumban jelenik meg. A szabványos kimeneten az első húsz legnagyobb hasonlóság adata jelenik meg, gyors áttekintést adva a futási eredményről. A formátum:

név (fájlnév) ↔ név (fájlnév), százalék%
Remek Elek (32.txt) ↔ Csizma Dia (148.txt), 64.58%

A másik kimenet fájlba íródik, és lényegében ugyanezek az adatok szerepelnek, de az összes dolgozatpárra. Az egyes mezőket pontosvessző választja el:

százalék;név1;fájlnév1;név2;fájlnév2
64.58;Remek Elek;32.txt;Csizma Dia;148.txt

Egy ilyen formátumú fájlt bármelyik táblázatkezelő program meg tud nyitni.

3. NHF 4. részfeladat – Programozói dokumentáció

A programozói dokumentáció célja az, hogy a program belső felépítését, működését bemutassa. A jó programozói dokumentáció egyik fő ismérve az, hogy azt elolvasva egy másik programozó hamar képet kap a program felépítéséről, és segítségével könnyen eligazodik az addig számára ismeretlen forráskódban. Ennek megfelelően legalább az alábbi részeket kell tartalmazza:

 • A megvalósított módszerek áttekintő magyarázata. Jelen esetben ez azt a nem triviális eljárást mutatja be, amellyel a program összehasonlít két szöveget.
 • A program adatszerkezeteinek magyarázata: milyen adat hol tárolódik, és miért.
 • A program moduljainak és függvényeinek magyarázata: forrásfájlok, függvények; mi az egyes modulok és függvények feladata, és hogyan kell azokat használni.

Beadni egy PDF fájlt kell, amely az alábbihoz hasonló tartalmú. A felhasználói és a programozó dokumentáció leadható egy közös PDF-ben, de tartalmilag különállóknak kell lenniük.

A dolgozatok összehasonlítása

A plagizált szövegek leggyakrabban úgy keletkeznek, hogy a plágiumot elkövető szerző egy kiinduló szöveget több-kevesebb helyen átfogalmaz. A szöveg értelme meg kell maradjon, ezért a változtatás tagmondatok, szövegrészek cseréjéből, továbbá különböző töltelékszavak és szinonímák beillesztéséből áll.

A szövegek egyes szavait vizsgálva általában nem vonhatunk le automatikusan következtetést a plágiumra. Például bármelyik programozói dokumentáció jogosan tartalmazhatja a „ciklus”, „tömb”, „algoritmus” szavakat, ettől azok még teljesen különböző szövegek lehetnek. Azonban a két-, három- vagy többszavas sorozatok (kifejezések) egyezése plágiumra utalhat.

A program
program módszerének
módszerének lényege
lényege az
az hogy
hogy a
a beolvasott

A megírt program módszerének lényege az, hogy a beolvasott dolgozatokat szavakra bontja, és a szövegek szópárjait próbálja megtalálni a másik szövegekben. A szópárok vizsgálata azért elegendő, mert egy hármas szókapcsolat két egyező szópárként is felfogható, négyes kapcsolatok három párként, és így tovább.

A program számára egy szöveg szópárok halmazaként jelenik meg. Egy összehasonlítás a halmazok metszését jelenti. Minél nagyobb a metszet halmaz a szöveg teljes terjedelméhez képest, annál erősebb a plágium gyanúja.

Az így definiált hasonlóság érdekessége, hogy nem szimmetrikus. Tegyük fel, hogy „A” dolgozat teljes egészében tartalmazza „B” dolgozatot, csak a végén szerepel még egy összefoglaló rész is. Ebben az esetben „B”-re azt mondhatjuk, hogy a benne lévő szöveg 100%-ban megtalálható „A”-ban, az „A” dolgozat szövege viszont nem 100%-ban „B”-ből származik. Ezért két hasonlóságot kell meghatározni minden szövegpárhoz. A program kiszámolja mindkét értéket, és a kettő maximumát veszi figyelembe.

Csak a teljesség kedvéért: ez hasonló az ún. Jaccard-féle hasonlósági mértékhez. Lásd még: átfedési együttható.

Adatszerkezetek választása

A program működésének két fő szereplője van. Egyik szereplő a dolgozat, amelynek tulajdonságai a szerző neve, a szövegfájl neve és a kifejezések halmaza. Másik szereplő pedig a hasonlóság, amely két dolgozatot köt össze: azt tárolja, hogy a két hivatkozott dolgozat milyen arányban hasonlít egymásra. Ezeket az adatokat a programnak tárolnia kell, amihez adatszerkezetet kell választani.

A dolgozatok egy egyszerű, rendezetlen láncolt listában tárolhatóak, amelyben nincsenek strázsa elemek sem. A láncolt lista a vezérlőfájl beolvasásakor könnyen bővíthető. Rendezettséget ebben nem szükséges fenntartani, mert az eredményeket nem a dolgozatok adatai, hanem a hasonlóságok alapján kell megjeleníteni. Egy dolgozat adatait tároló struktúra:

typedef struct Dolgozat {
  char fajlnev[33];
  char nev[45];
  Halmaz *kifejezesek;

  struct Dolgozat *kov;  /* láncolt listához */
} Dolgozat;

A hasonlóságok egy dinamikus tömbben tárolhatóak. A meghatározásuk már azután történik, hogy az összes dolgozatot beolvastuk, és addigra azok száma ismert. N dolgozat esetén N×(N-1)/2 hasonlóságot kell tárolni, mivel mindegyik dolgozatot össze kell hasonlítani minden másikkal. A tömböt végül rendezni kell majd a hasonlóság szerint, de ez is csak akkor fog történni, amikor már az összes párt megvizsgálta a program, vagyis csak egyetlen egyszer, a futás végén. A hasonlóságot tároló struktúra tartalmaz két pointert is, amely alapján visszafelé is követhető, melyik dolgozatokra vonatkozik:

typedef struct Hasonlosag {
  Dolgozat *d1, *d2;
  double has;
} Hasonlosag;

Mivel minden dolgozatot össze kell hasonlítani az összes többivel, és eközben két halmaz metszetét kell képezni, a futás sebességét erősen befolyásolja az, hogy a halmazhoz milyen adatszerkezetet használunk. A halmaz reprezentációja a következő adatszerkezetekkel történhet:

reprezentációbeszúráseleme-e?metszet
rendezetlen listaΘ(n)Θ(n)Θ(n2)
bináris faΘ(log n)Θ(log n)Θ(n×log n)
rendezett listaΘ(n/2)Θ(n/2)Θ(n)

Rendezetlen lista használata esetén a metszet képzésénél az összehasonlítás lépésszáma Θ(n2) (ahol n a listák hossza), mivel az egyik halmaz minden eleménél meg kell vizsgálnunk, szerepel-e az a másik halmazban. A bináris fával reprezentált halmazok esetén ez Θ(n×log n) lépésre redukálódik, mivel egy adott elemről Θ(log n) lépésben meg tudjuk mondani, hogy szerepel-e a fában, de ezt még mindig meg kell tennünk az összes vizsgálandó elem esetén. A rendezett listán mindez Θ(n) lépésből elvégezhető az összefésülés algoritmusát használva. Bár az „eleme-e?” művelet és a beszúrás is lassabb a bináris fáénál, mégis érdemes ezt választani. A beszúrás műveletét csak a dolgozatok beolvasásakor használjuk (dolgozatonként annyiszor, ahány szót tartalmaz a szöveg), a metszet képzését viszont dolgozatpáronként el kell végezni. A konkrét „eleme-e?” műveletre egyáltalán nincs is szükségünk a programban. Ebből következően a szavak halmazához egy rendezett láncolt lista adatszerkezetet kell választani:

typedef struct Halmaz {
  char szo[2*SZOHOSSZ+1];
  struct Halmaz *kov;  /* láncolt listához */
} Halmaz;

A szó hossza, azaz a sztring maximális mérete a programban fix, ahhoz nem használunk dinamikus tömböt.

A program működését vezérlő fő függvények

bool vezerlofajl_beolvas(char *vezerlofajl, Dolgozat **pdolgozatok)
Beolvassa a vezérlőfájlt, és létrehozza a dolgozatok listáját. Első paramétere a vezérlőfájl neve, második paramétere pedig egy pointer cím szerint, amely a lista elejét fogja tartalmazni. Igaz értékkel tér vissza, ha rendben volt a vezérlőfájl, egyébként pedig hamissal. (Hamis visszatérési érték esetén a visszaadott lista hiányos, de nem tartalmaz érvénytelen pointereket.) A dolgozatok szövegét a függvény nem olvassa be.
bool dolgozatok_beolvas(Dolgozat *dolgozatok)
Beolvassa a szövegeket, és felépíti a halmazokat. A paramétere a lista, amely a dolgozatokat tartalmazza, és benne a fájlok neveit is. A függvény a lista láncolását nem módosítja, hanem a halmazok jönnek létre minden listaelemben. Igaz értékkel tér vissza, ha rendben volt az összes fájl beolvasása, amúgy hamissal. (Hamis visszatérési érték esetén csak a dolgozatok egy része tartalmazza a beolvasott szavakat.)

A Dolgozat típus lényeges függvényei és szerepük

A Dolgozat objektumokból láncolt lista építhető. A NULL pointer megfelel egy üres dolgozat listának.

Dolgozat *uj_dolgozat(char *fajlnev, char *nev)
Ez a függvény létrehoz egy dinamikusan foglalt dolgozatot, üres halmazzal.
void dolgozatok_felszabadit(Dolgozat *dolgozatok)
Felszabadítja a dolgozatokból álló listát (és a hozzájuk tartozó halmazokat is).
int dolgozatok_meret(Dolgozat* dolgozatok)
Megszámolja a dolgozatokat tartalmazó lista hosszát, és visszatér vele.

A Halmaz típus függvényei és használatuk

A Halmaz struktúra a láncolt listákhoz hasonlóan használható: egy pointert kell hozzá létrehozni. Az üres halmazt a NULL pointer reprezentálja.

void halmaz_betesz(Halmaz **phalmaz, char *szo)
Betesz egy szót a halmazba (ha nincs még benne). Módosíthatja a mutatót, ezért cím szerint veszi át.
int halmaz_metszet_meret(Halmaz *h1, Halmaz *h2)
Megadja két halmaz metszetének méretét.
int halmaz_meret(Halmaz *h)
Megadja a halmaz méretét.
void halmaz_felszabadit(Halmaz *h)
Felszabadítja a halmazt.

A Hasonlosag típus függvényei

A Hasonlosag típus két dolgozatot hivatkozik meg, és tárolja azok egymáshoz hasonlóságának mértékét is.

Hasonlosag *hasonlit_osszes(Dolgozat *dolgozatok, int *phas_db)
Páronként összehasonlítja az összes szöveget, és előállítja a hasonlóság adatokat. Bemenő adata a dolgozatok listája, a kimenő adat pedig a feltöltött hasonlóság tömb. A visszaadott tömb mérete n×(n-1)/2 lesz, ahol n a dolgozatok lista hossza. Ezt a hívónak majd fel kell szabadítania. A kényelem kedvéért a tömb méretét is visszaadja egy cím szerint átvett változóban.
Hasonlosag hasonlit(Dolgozat *d1, Dolgozat *d2)
Két dolgozatot hasonlít össze (d1, d2). Az ebből keletkező Hasonlosag objektummal tér vissza, amelyben minden mezőt kitölt.
int osszkep_szerint(void const *egyik, void const *masik)
Strcmp-szerű összehasonlító függvény, amely a qsort()-tal használható. Csökkenő hasonlóság szerint rendezhető vele sorba egy hasonlóság adatokat tartalmazó tömb.

A halmazok előállítása, a halmaz metszése és az elemszám használata

A program működésének leglényegesebb részei a kifejezések halmazának előállítása, a halmazok metszése, és az elemszámok viszonyítása a halmazok teljes méretéhez. Ezekhez a program az alábbi algoritmusokat alkalmazza.

/* DOLGOZAT BEOLVASÁSA */
char szo[SZOHOSSZ], elozoszo[SZOHOSSZ] = "";

while (szot_beolvas(fp, szo)) {
  char kifejezes[2 * SZOHOSSZ + 1];

  /* kifejezés = előző szó + mostani szó */
  strcpy(kifejezes, elozoszo);
  strcat(kifejezes, szo);
  halmaz_betesz(&iter->kifejezesek, kifejezes);

  /* következő iterációhoz */
  strcpy(elozoszo, szo);
}

A fenti programrész a dolgozatok_beolvas() függvény része. Ez a beolvasás közben mindig emlékszik az előző beolvasott szóra. Azt és az aktuálisan beolvasott szót összefűzi a kifejezes nevű sztringbe, és az kerül a halmazba. Szóközt nem tesz a szavak közé, hiszen a halmaz nem kell értelmes kifejezéseket tartalmazzon, elég ha egyforma sztringek keletkeznek. Az összefűzés miatt a kifejezés hossza maximum kétszer akkora lehet, mint egy önálló szó hossza – ezért tartalmaz a Halmaz struktúra is a szóhossz duplája méretű sztringet.

/* KÉT HALMAZ METSZETÉNEK ELEMSZÁMA */
int halmaz_metszet_meret(Halmaz *h1, Halmaz *h2) {
  int db = 0;

  /* ha bármelyik null, nincs több összehasonlítandó */
  while (h1 != NULL && h2 != NULL) {
    int er = strcmp(h1->szo, h2->szo);

    if (er < 0)   /* h1 kisebb - az a pointer lép */
      h1 = h1->kov;
    else if (er > 0) /* h2 kisebb - akkor az */
      h2 = h2->kov;
    else {      /* ha az elején egyformák, akkor +1 db */
      db++;
      h1 = h1->kov;
      h2 = h2->kov;
    }
  }
  return db;
}

Ez a függvény adja meg két halmaz metszetének elemszámát. Az algoritmus működése kifejezetten arra épül, hogy a halmazok rendezett listában tárolódnak. A h1 és h2 pointereket (amelyek lokális változói a függvénynek), végiglépteti a listákon:

 • A ciklus addig fut, amíg valamelyik pointer NULL nem lesz. Ha bármelyik NULL lett, akkor nem lesz több egyező elem.
 • h1 → 1 3 4 6 7
  h2 → 3 4 5 6 8
  Ha a h1 lista elején kisebb elem van, mint h2 elején, akkor h1 pointert léptetni lehet. Ilyenkor h2 listában az az elem biztosan nem szerepel. Ha szerepelne, akkor az az éppen látott, nagyobb elem előtt kellene legyen a listában. Jobb oldalt látható erre egy példa. A h1 pointer az 1-esre mutat, h2 a 3-asra. Ha a h2 listában lenne 1-es, akkor az a 3-as előtt kellene legyen – ezért biztos, hogy nem szerepel abban, és az 1-est ki lehet hagyni h1 léptetése által.
 • Ugyanez a helyzet fordított esetben.
 • Végül pedig, ha a listák elején két egyforma elem van, akkor az része a metszetnek is. Ilyenkor a darabszámot növelni kell eggyel, és mindkét pointert léptetni a listák következő elemeire.
/* DOLGOZATOK HASONLÍTÁSA */
static Hasonlosag hasonlit(Dolgozat *d1, Dolgozat *d2)
{
  Hasonlosag h;
  h.d1 = d1;
  h.d2 = d2;
  
  /* két hasonlóság közül a nagyobbik, azaz a kisebbik méretével osztjuk el. */
  int metszet = halmaz_metszet_meret(d1->kifejezesek, d2->kifejezesek);
  int kisebb = min(halmaz_meret(d1->kifejezesek), halmaz_meret(d2->kifejezesek));
  h.has = metszet / (double) kisebb;

  return h;
}

Ez a függvény számítja ki a fentiek alapján a szövegek hasonlóságát. Mivel a halmazműveletek adottak, már csak egy egyszerű osztásról van szó (amelyben figyelni kell, hogy ne egész osztást végezzünk).

4. NHF 4. részfeladat – Felhasználói dokumentáció

A felhasználói dokumentáció, ahogy a neve is mutatja, már nem programozóknak szól, hanem azoknak, akik a programot használni fogják. Itt kell bemutatni azt, hogy mit tud a program, és hogy hogyan kell az egyes funkcióit aktiválni és használni.

Beadni egy PDF fájlt kell, amely az alábbihoz hasonló tartalmú. A felhasználói és a programozó dokumentáció leadható egy közös PDF-ben, de tartalmilag különállóknak kell lenniük.

A plagium program arra való, hogy szöveges fájlok közt megkeressük az egymáshoz hasonlókat. Az összehasonlítás azon alapszik, hogy a beolvasott szövegekben szereplő kétszavas kifejezéseket hasonlítja össze páronként az összes szövegben. Az összehasonlítások után az egyes szövegpárokat a program csökkenő hasonlóság szerinti sorba rendezi, és a szabványos kimeneten megjeleníti a legerősebben hasonlító párokat. Az összes hasonlóság adata egy olyan fájlba is kiíratható, amelyben a mezőket pontosvessző választja el, és így az táblázatkezelővel (pl. Excel) megnyitható.

A program parancsorból indítható:

plagium <vezérlőfájl> [kimenet.csv]

Az első paramétere egy vezérlőfájlt ad meg, amely az összehasonlítandó szövegfájlok neveit, és azok szerzőinek neveit tartalmazza. A második paraméter opcionális; ha az szerepel, akkor a megadott nevű fájlba írja az összehasonlítások adatait.

A vezérlőfájl formátuma a következő kell legyen:

fájlnév szerző neve

A fájlnévben nem lehet szóköz, a névtől viszont egy szóköz választja el. A szerző neve több szóból is állhat. Pl.:

148.txt Csizma Dia
56.txt Olajos Alajos

A képernyőn megjelenő kimenet a legnagyobb hasonlóságokat mutatja az alábbi formátumban:

Remek Elek (32.txt) ↔ Csizma Dia (148.txt), 64.58%

A kiírt eredményfájl formátuma egy példával:

százalék;név1;fájlnév1;név2;fájlnév2
64.58;Remek Elek;32.txt;Csizma Dia;148.txt

5. NHF 4. részfeladat – Forráskód

A program teljes forráskódja és a tesztadatok letölthetőek innen: mintanhf.zip.

A program felépítését mutatja az alábbi ábra. Ilyet nem kell készíteni a háziban. Csak segít eligazodni a programban, ha valaki szeretne elmélyedni ebben a példa kódban. Kattintásra nagyobb rajz jön elő.