6. hét: rendezések, rekurzió

Czirkos Zoltán, Nagy Gergely, Pohl László · 2018.08.22.

Gyakorlófeladatok az előadás anyagához kapcsolódóan.

1. Keresések, rendezések

Javított buborékrendezés

A buborékrendezés egymás melletti elemeket cserél sorban. Egy sor csere hatására a legnagyobb elem a tömb végére vándorol; a következő körben azt már nem kell vizsgálni, hanem a tömb eggyel rövidebb részletét csak. Ezt kell folytatni addig, amíg el nem fogy a tömb.

A buborékrendezés hatékonysága javítható azzal, ha megjegyezzük, hogy a vizsgált tömbrészletnél volt-e csere. Ha nem volt, akkor minden pár jó sorrendben van. Akkor a rövidebb részt vizsgálva is ugyanerre az eredményre jutnánk, vagyis a külső ciklust már nem kell folytatni. Implementáld ezt a változatot!

Megoldás
void buborek(double *t, int db) {
  /* egyre rövidebb tömbrészletek ciklusa */
  for (int i = db - 1; i > 0; --i) {
    bool voltcsere = false;
    /* egymás utáni párok ciklusa */
    for (int j = 0; j < i; ++j) {
      if (t[j + 1] < t[j]) {  /* összehasonlítás */
        double temp = t[j];
        t[j] = t[j + 1];   /* csere */
        t[j + 1] = temp;
        voltcsere = true;
      }
    }
    if (!voltcsere)
      break;
  }
}

Lineáris és bináris keresés

Töltsünk fel egy nagy tömböt véletlenszámokkal. Rendezzük a tömböt. Válasszunk egy elemet a tömb értékkészletéből, és keressük meg, hogy a rendezett tömb mely tartományában szerepel (hányadiktól hányadik indexig). Tegyük ezt a keresést a lehető leggyorsabban!

Megoldás

A rendezett tömbön végezhetünk bináris keresést. A bináris keresés egy indexszel fog visszatérni, amelyik az adott szám EGY találatára fog mutatni. Ettől balra is, és jobbra is lehetnek még elemek, például a tömb részlete lehet: 1 2 2 3 3 [3] 3 4 4 5 6, ahol a jelölt elem a bináris keresés által megtalált. A bináris keresés után a tartomány két szélét lineárisan kell megkeresnünk.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <assert.h>

void rendez(int *tomb, int meret) {
  /* a j. helyre fogunk keresni elemet. */
  /* j 0-tol meret-2-ig megy; j=meret-1 esetben
    mar csak a legutolso elem lenne, az meg addigra
    a helyen van (nincs mivel cserelni.) */
  for (int j = 0; j < meret - 1; j++) {
    /* keressuk a minimumot; meret-1-ig, mert
      ott is lehet. */
    int minindex = j;
    for (int i = j + 1; i < meret; i++)
      if (tomb[i] < tomb[minindex])
        minindex = i;
    int temp = tomb[j];
    tomb[j] = tomb[minindex];
    tomb[minindex] = temp;
  }
}

// A feladat megoldasa, 1. resz.
/* binarisan keres egy tombben egy erteket.
  ha megtalalja, visszater az indexszel (0..meret-1),
  ha nem, -1-gyel. */
int binkeres(int *tomb, int meret, int mit) {
  int min, max, kozep;

  min = 0;
  max = meret - 1;
  kozep = (min + max) / 2; /* egesz osztas! milyen jo, hogy van. */
  while (min < max && tomb[kozep] != mit) {
    /* ha kisebb, mint a kozepso, a tartomany felso hatarat */
    if (mit < tomb[kozep])
      max = kozep - 1;
    else
      /* ha nagyobb, akkor az alsot. */
      min = kozep + 1;
    kozep = (min + max) / 2;
  }
  /* azert jottunk ki, mert megtalaltuk? amugy magikus -1 */
  if (tomb[kozep] == mit)
    return kozep;
  else
    return -1;
}

// A feladat megoldasa, 2. resz.
void szelesit(int *tomb, int meret, int mit, int belul,
       int *pmin, int *pmax) {
  assert(tomb[belul] == mit); /* enelkul nem megy */

  /* ez a tartomanyon belul van. */
  /* ha az elotte levo is, akkor csokkentjuk. */
  /* && rovidzar tulajdonsaga miatt nincs tulindexeles! */
  int min = belul;
  while (min > 0 && tomb[min - 1] == mit)
    --min;
  *pmin = min;

  int max = belul;
  while (max < meret - 1 && tomb[max + 1] == mit)
    ++max;
  *pmax = max;
}

void kiir(int *tomb, int meret) {
  for (int i = 0; i < meret; i++)
    printf("%d", tomb[i]);
  printf("\n");
}

int main(void) {
  int tomb[100];
  int mitkeres = 7;
  int egyiktalalat;
  int min, max;

  srand(time(0));

  for (int i = 0; i < 100; i++)
    tomb[i] = rand() % 10;
  kiir(tomb, 100);

  rendez(tomb, 100);
  kiir(tomb, 100);

  egyiktalalat = binkeres(tomb, 100, mitkeres);
  if (egyiktalalat != -1) {
    printf("A keresett %d szam megtalalhato itt: %d.\n",
        mitkeres, egyiktalalat);

    szelesit(tomb, 100, mitkeres, egyiktalalat, &min, &max);
    printf("A keresett %d szam megtalalhato itt: %d-%d.\n",
        mitkeres, min, max);

    /* kiiras, mindket oldalon +1 */
    if (min > 0) min--;
    if (max < 100 - 1) max++;
    printf("A tartomany, +1 mindket oldalon: ");
    for (int i = min; i <= max; i++)
      printf("%d", tomb[i]);
    printf("\n");
  }
  else
    printf("Egyaltalan nincs a keresett elembol.\n");

  return 0;
}

A három legkisebb

Írjunk programot, amelyik egy tömbből kiírja a három legkisebb elemet.

Megoldás

Ehhez praktikus a közvetlen kiválasztásos rendezést alkalmazni. A közvetlen kiválasztásos eljárás lényege, hogy megkeresi a legkisebb elemet, és azt a tömb elejére rakja; utána a fennmaradó tömbrészletre megcsinálja ugyanezt. Így a második lépésben a tömb második helyére a második legkisebb eleme kerül, a harmadikban a harmadik legkisebb.

Mivel nekünk csak az első három legkisebb kell, itt le is állíthatjuk az algoritmust, nem futtatva azt az egészen tömb végéig. Így mindössze három csere után meg tudjuk adni a választ.

#include <stdio.h>

void harom_legkisebb(int *tomb, int meret) {
  for (int i = 0; i < 3; ++i) {   /* csak 3, nem meret */
    int minindex = i;     /* ez a legkisebb... */
    for (int j = i + 1; j < meret; ++j) /* vagy megis van kisebb? */
      if (tomb[j] < tomb[minindex])
        minindex = j;
    /* csere 3 lepesben */
    int temp = tomb[minindex];
    tomb[minindex] = tomb[i];
    tomb[i] = temp;
  }

  /* veletlen elemek */
  printf("Harom legkisebb: ");
  for (int i = 0; i < 3; ++i)
    printf("%d ", tomb[i]);
  printf("\n");
}

int main(void) {
  int tomb[10] = {9, 4, 4, 6, 9, 1, 3, 9, 7, 4};

  harom_legkisebb(tomb, 10);

  return 0;
}

Medián

Vizsga volt

Írj függvényt, amely átvesz egy double elemekből álló tömböt, és visszaadja a medián elemét! A medián az az elem, amelynél annyi kisebb van a tömbben, ahány nagyobb. Felteheted, hogy a tömbben páratlan sok elem van, és nincs két egyforma. Tetszőlegesen használhatsz segédfüggvényeket, memóriát, de az eredeti tömböt nem változtathatod meg!

Megoldás

A mediánról a gyorsrendezés (qsort) kapcsán volt szó előadáson, de a definíciója kiderül a feladat szövegéből is. Ha egy rendezett tömböt nézünk, annak a medián pont a középső eleme; hiszen a rendezett tömbben pont ugyanannyi van a középsőtől balra (nála kisebbek), mint tőle jobbra (nála nagyobbak.) Vagyis nincs más dolog, mint rendezni a tömböt, és visszatérni a középső elemmel. A probléma már csak annyi, hogy az eredeti tömböt nem változtathatjuk meg. Nem gond, másoljuk le, és rendezzük a másolatot.

A lenti programban a könyvtári qsort() függvényt használjuk. A paraméterei lenézhetőek a C puskáról (tömb, méret, egy elem mérete, összehasonlító függvény.) Írni kell hozzá egy összehasonlító függvényt, ez is alap kérdés szokott lenni. A kiírásokat a feladat nem kérte; csak azért szerepelnek a kódban, hogy látszódjon, mi történik. A qsort() függvény használata csak egy későbbi előadáson szerepel; a feladat természetesen megoldható saját rendezőalgoritmussal is.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* kiir egy double tombot. nem kerte a feladat. */
void kiir(double *tomb, int meret) {
  for (int i = 0; i < meret; i++)
    printf("%6.4lf ", tomb[i]);
  printf("\n");
}

/* qsort()-nak valo osszehasonlito fuggveny. */
int has(void const *pa, void const *pb) {
  if (*(double *)pa < * (double *)pb)
    return -1;
  if (*(double *)pa > *(double *)pb)
    return +1;
  return 0;
}

/* *** ezt a fuggvenyt kerte a feladat! *** */
double median(double const *tomb, int meret) {
  double *masolat = (double *) malloc(sizeof(double) * meret);
  for (int i = 0; i < meret; i++)
    masolat[i] = tomb[i];
  qsort(masolat, meret, sizeof(double), has);

  /* ez a /2 a median, emiatt csinaltuk az egeszet */
  double med = masolat[meret / 2];

  /* csak hogy latszodjon */
  kiir(tomb, meret);     /* nem kell */
  kiir(masolat, meret);    /* nem kell */

  free(masolat);
  return med;
}

int main(void) {
  double t[9];

  /* nem kerte a feladat */
  for (int i = 0; i < 9; i++)
    t[i] = rand() / (double)RAND_MAX;

  printf("Median=%6.4lf\n", median(t, 9));

  return 0;
}

Dicsőséglista

Játékot kell írni, amely egy maximum 20 nevet tároló dicsőséglistát vezet. A maximum 100 karakteres nevek mindegyikéhez egy egész pontszám tartozik. Írd meg a következő függvényeket:
1. függvény: eldönti egy adott pontszámról, hogy felkerül-e a listára. Igaz/hamis értékkel tér vissza.
2. függvény: kiírja a képernyőre a dicsőséglistát.
3. függvény: felvesz egy új bejegyzést (név, pontszám) a listára, és visszatér a helyezéssel. (-1, ha nem került fel a listára.) A legkisebb pontszámú bejegyzés ilyenkor törlődik.

Negatívak indexei

A tanórákon szerepelt egy olyan feladat, amelyben egy tömbből ki kellett válogatni a negatív számokat, és az indexeiket egy másik tömbbe másolni. Az indexek alapján a negatív számok könnyen visszakereshetőek, mert tudni lehet, milyen sorszámokon szerepelnek az eredeti tömbben negatív számok:

Összesen 10 szám van.
[0]=2.5 [1]=-69 [2]=5.4 [3]=-8 [4]=-7.7 [5]=6 [6]=2.9 [7]=-10 [8]=-3 [9]=9.8 

Ebből 5 szám negatív.
[1]=-69 [3]=-8 [4]=-7.7 [7]=-10 [8]=-3 

A feladat most látszólag ugyanez, de fordítva: adott egy tömb, néhány negatív számmal, és adott a másik tömb, amely a negatív elemek indexeit tartalmazza. De nem a negatív számokat kell kilistázni az indextömböt felhasználva, hanem pont azokat, amelyek nem negatívak.

A megoldáshoz ne az eredeti tömbben keress, hanem használd föl a negatívak ismert indexeit! Általánosságban: adott egy tömb, valamilyen adatokkal, és adott mellé egy másik tömb, amely az előzőbe mutató indexeket tartalmaz. Azokat az elemeket kell kilistázni, amelyeket nem hivatkozik meg az indexelő tömb.

Meg lehet ezt a feladatot ϴ(n²) időben oldani? És meg lehet ϴ(n) időben oldani? Ha igen, mi a feltétele?

Megoldás

A triviális megoldás az alábbi. Ez ϴ(n²) időben fut, mivel minden indexre: ϴ(n) elvégez egy keresést: ϴ(n).

for (i = eredeti_tömb indexei)
  if (!benne_van(indexek_tömbje, i))
    print eredeti_tömb[i];

Ha tudjuk, hogy az indexek tömbjében a sorszámok növekvő sorrendben vannak, akkor ϴ(n) időben is megoldható a feladat. Mindig az egymás melletti számokat kell nézni, és a köztük lévő elemeket listázni. Például ha az indexelő tömbben 4 és 7 szerepel egymás mellett, akkor tudni lehet, hogy az 5-ös és 6-os elem volt nemnegatív.

2. Rekurzió

Fibonacci

Írj programot, mely kiírja a képernyőre az első n Fibonacci számot. Az n változó értékét a felhasználó adhassa meg! Írd meg rekurzívan és iteratívan is!

Fibonacci szám-e

Készíts programot, mely a felhasználótól bekér egy természetes számot, majd megállapítja róla, hogy a szám Fibonacci szám-e!

Aknakereső

Írd meg azt az algoritmust, amely az aknakeresőben felfedi a pálya aknák nélküli részét! Egy két dimenziós pályán néhány akna van elszórva. A felhasználó szabadon léphet bármelyik mezőre. Ha aknára lép, veszít; ha nem, akkor megmutatjuk neki, hogy a választott mező mellett hány másik mező tartalmaz aknát (0 és 8 között). Ha 0, akkor a szomszédos mezők egyike sem tartalmaz aknát, vagyis azokra biztonságosan lehet lépni; ha azoknál is valamelyik mezőre 0 adódik, természetesen még tovább, arra is. Készíts függvényt, amely egy összefüggő, akna nélküli területet teljesen felderít!

Tükörszámok

Írj rekurzív programot, amely kilistázza az n számjegyből álló tükörszámokat!

Többféle elvű megoldás is lehetséges. Az egyik érdekes változat az, amikor a sok egymásba ágyazott for ciklust helyettesíti a rekurzió.

Emeletes ház (Dinesman feladata)

Ez a feladat már szerepelt egyszer:

Baker, Cooper, Fletcher, Miller és Smith egy ötemeletes ház különböző emeletein laknak. Baker nem a legfölső emeleten lakik, Cooper pedig nem az alsó szinten. Fletcher lakhelye sem a legalsó szinten van, de nem is a legfölsőn. Miller magasabban lakik, mint Cooper. Smith nem Fletcherrel szomszédos emeleten lakik, ahogy Cooper és Fletcher sem emelet-szomszédok. A kérdés: melyik emelet kié?

Akkor az a tipp szerepelt mellette, hogy az összes lehetőség közül (11111, 11112, 11113 stb.) első körben azokat kell kiszűrni, ahol az öt változó közül van két egyforma.

Oldd meg most másképp a feladatot! Tedd be egy tömbbe az öt különböző számot, amely tömb egyes elemei rendre Baker, Cooper, Fletcher, Miller és Smith emeleteinek számát mutatják. Írj függvényt, amely permutálja a tömböt, és írj olyan függvényt is, amely ellenőrzi a megkötéseket! Írj ezek használatával egy programot, amely megoldja a feladatot!

Bemenet megfordítása

Írj rekurziót használó programot, amely beolvassa a szabványos bemenetén érkező karaktersorozatot, és visszafelé írja ki azt! A program ne használjon tömböket!

Megoldás

A trükk egy olyan rekurzív függvényt írni, amelynek első dolga a karakter beolvasása, utolsó dolga pedig a beolvasott karakter kiírása. A kettő között pedig a függvénynek meg kell hívnia saját magát, hogy beolvassa a második karaktert (és kiírja majd az első előtt) stb. Így a sok karakter beolvasásához ciklus sem kell, mert azt a rekurzió helyettesíti.

#include <stdio.h>

void csinal(void) {
  int c = getchar();
  if (c != EOF) {
    csinal();
    putchar(c);
  }
}

int main(void) {
  csinal();
  return 0;
}

Zárójelek párjai

Írj rekurzív programot, amelyik egy nyitó zárójellel kezdődő sztringben megtalálja a zárójel bezáró párját. (A zárójelek (egymásba () lehetnek)) ágyazva.

Írd meg ugyanezt iteratívan is!

Megoldás

Rekurzív megoldás. Írjunk először egy függvényt, amelyik egy sztringet kap paraméterként, és egy kezdő pozíciót. Térjen vissza a függvény azzal az indexszel, ahol először bezáró zárójelet talál. Ez könnyű, egyszerűen csak egy ciklust kell futtatnunk addig, amíg meg nem lesz a keresett karakter:

FÜGGVÉNY bezárót_keres(sztring, pozíció)
  AMÍG sztring[pozíció] != ')'
    pozíció=pozíció+1
  CIKLUS VÉGE

  VISSZA: pozíció
FÜGGVÉNY VÉGE

De ez még nem tudja a zárójelek egymásba ágyazását. Mit kell tenni, ha a bezárójel keresése közben egy nyitó zárójelet találunk? Akkor a következő bezárójel még nem az lesz, amit keresünk, hanem a mostani nyitónak a párja. Ez a belső zárójelpár közrefog egy sztringrészletet, amit át kéne ugranunk a keresés közben:

eredeti nyitó az elején     ezt a bezárót keressük
↓                ↓
(A zárójelek (egymásba lehetnek) ) ágyazva.
       ↑         ↑
       ezt a részt ki kell hagyni, mintha ott sem lenne

Hogy találjuk meg, hogy hol van ennek a nyitó zárójelnek a párja? Nagyon egyszerűen, hiszen már az előbb megírtuk azt a függvényt, ami ezt tudja! Ott van fent a pszeudokódja. Azt kiegészítve kapjuk a lenti függvényt. Az első utasítás a pozíció növelése; azzal az első nyitó zárójelet egyből átugorja.

FÜGGVÉNY bezárót_keres(sztring, pozíció)
  pozíció=pozíció+1
  CIKLUS AMÍG sztring[pozíció] != ')'
    FELTÉTEL HA sztring[pozíció] == '('
      pozíció = bezárót_keres(sztring, pozíció)
    FELTÉTEL VÉGE

    pozíció=pozíció+1
  CIKLUS VÉGE

  VISSZA: pozíció
FÜGGVÉNY VÉGE
#include <stdio.h>

/* Kap egy sztringet, es azon belul egy poziciot; ott egy nyito
  zarojelnek kell lennie. Annak a nyito zarojelnek megkeresi
  a bezaro parjat, es annak az indexet (poziciojat) adja vissza. */
int bezarot_keres(char *sztring, int pozicio) {
  /* elso nyitot egybol atugorjuk */
  pozicio++;
  /* es keressuk a bezaro parjat */
  while (sztring[pozicio] != ')') {
    /* ha kozben nyitot talalunk, akkor azt a reszt,
      az azutan kovetkezo bezaroig, atugorjuk */
    if (sztring[pozicio] == '(')
      pozicio = bezarot_keres(sztring, pozicio);

    pozicio++;
  }

  return pozicio;
}

int main(void) {
  char szoveg[] = "(Ez egy (zarojeles) () sztring), aminek itt van vege a pontnal.";
  int pozicio = bezarot_keres(szoveg, 0);

  /* kiirjuk a keresett bezarotol kezdve */
  printf("%s\n", szoveg + pozicio);

  return 0;
}

Iteratív megoldás. Minden rekurzív problémának létezik iteratív megoldása. Ennek például nagyon egyszerű. Ha a keresés közben találunk egy nyitó zárójelet, akkor eggyel több bezáró zárójelig kell futtatni a keresést:

A (zárójelek (egymásba () lehetnek) ) ágyazva.
0011111111111222222222233222222222211000000000
#include <stdio.h>

/* Az elozo problema iterativ megoldasat adja ez a fuggveny. */
int bezarot_keres(char *sztring, int pozicio) {
  /* most elvileg egy nyito zarojelen allunk;
   * vagyis egy bezaro zarojelet keresunk. */
  int hany_kell = 1;

  while (hany_kell > 0) {
    /* nezzuk a kovetkezo karaktert */
    pozicio++;
    if (sztring[pozicio]=='(')
      hany_kell++;
    if (sztring[pozicio]==')')
      hany_kell--;
  }

  return pozicio;
}

int main(void) {
  char szoveg[]="(Ez egy (zarojeles) () sztring), aminek itt van vege a pontnal.";
  int pozicio=bezarot_keres(szoveg, 0);

  /* kiirjuk a keresett bezarotol kezdve */
  printf("%s\n", szoveg+pozicio);

  return 0;
}

Rendezés közvetlen kiválasztással

Egy tömb rendezve: a legelejére rakjuk a legkisebb elemet, utána rendezzük a tömb fennmaradó részét. Minden iteráció átírható rekurzióvá: írjuk meg a közvetlen kiválasztásos rendezőt rekurzívan!

Megoldás
#include <stdio.h>

void kozvetlen(double *t, int db) {
  /* ha a tömbben nincs két elem, akkor csak rendezett lehet */
  if (db < 2)
    return;

  int minindex = 0;     /* minimum keresése */
  for (int j = 1; j < db; ++j)
    if (t[j] < t[minindex])
      minindex = j;
  if (minindex != 0) {     /* csere? */
    double temp = t[minindex];
    t[minindex] = t[0];  /* csere. */
    t[0] = temp;
  }

  /* a tömb fennmaradó részének rendezése */
  kozvetlen(t + 1, db - 1);
}


int main(void) {
  double tomb[] = {6, 9, 3, 7, 8, 5, 5.76};

  kozvetlen(tomb, 7);
  for (int i = 0; i < 7; ++i)
    printf("%g ", tomb[i]);

  return 0;
}

Három számjegyenkénti felosztás

Írj függvényt, amely a paraméterként kapott pozitív egész számot három számjegyenként csoportosított formában írja ki. Pl.: 16 077 216. Próbáld ki más számokra is: 999, 1000, 12, 0, 1000222!

Tipp

Használj rekurziót! Ez olyan, mintha ezres számrendszerben írnál ki.

Megoldás
#include <stdio.h>

void kiir(int n) {
  /* Ha több mint 3 számjegyű */
  if (n / 1000 > 0) {
    /* Levágunk 3 számjegyet (osztás 1000-el), és erre hívjuk a függvényt */
    kiir(n / 1000);
    /* Kiírjuk a levágott 3 számjegyet vezető 0-kkal */
    printf(" %03d", n % 1000);
  }
  else
    printf("%d", n);   /* Különben simán kiírjuk a számot */
}

int main(void) {
  kiir(16077216);

  return 0;
}

Gyors hatványozás

A hatványozás elvégezhető annál gyorsabban is, mintha a kitevőnek megfelelő számú szorzást csinálnánk. Pl. a8=a4·a4, a4=a2·a2 és a2=a·a miatt a nyolcadikra hatványozáshoz mindössze három szorzásra van szükség. A következő megfigyelést tehetjük:

 • ak=(a2)k/2, ha k páros, és
 • ak=a·ak-1, ha k páratlan.

Írj rekurzív függvényt, amely a fentiek alapján végzi el a hatványozást! Paraméterei legyenek az alap és a kitevő, visszatérési értéke pedig a hatvány. Írd ki kettő első tizenhat hatványát!

Megoldás
#include <stdio.h>

double hatvany(double alap, unsigned kitevo) {
  /* barminek a 0. hatvanya 1 */
  if (kitevo == 0)
    return 1;

  if (kitevo % 2 == 0)
    /* ha paros, akkor alap negyzetre, kitevo felezve */
    return hatvany(alap * alap, kitevo / 2);
  else
    /* amugy alap * alap a k-1-ediken */
    return alap * hatvany(alap, kitevo - 1);
}

int main(void) {
  for (int i = 0; i < 16; ++i)
    printf("%d %g\n", i, hatvany(2, i));

  return 0;
}

Hanoi tornyai – lépés sorszáma

A rekurziós előadáson volt szó a Hanoi tornyai feladatról. Ott szerepel egy megoldás, amely kiírja, mikor melyik korongot kell áthelyezni. Módosítsd azt a programot úgy, hogy beszámozza a lépéseket! (Ha esetleg globális változóra gondolnál, meg lehet oldani anélkül is!)

Megoldás

Ehhez az kell, hogy akármilyen mélyre megyünk a rekurzióban, mindig ugyanazt a számlálót lássuk; hogy minden lépés kiírásánál ugyanazt a számlálót tudjuk megnövelni. Ezért a számlálót a rekurzív hívásokon kívül, még azok előtt létrehozzuk, és a hanoi() függvény pedig pointert kap rá. Akárhányadik hívásról is van szó, a pointer segítségével ugyanazt a változót fogja elérni.

#include <stdio.h>

void hanoi(int *plepes, int n, char honnan, char seged, char hova) {
  if (n == 0)
   return;
  hanoi(plepes, n-1, honnan, hova, seged);
  printf("%d. lepes: rakj 1-et: %c->%c\n", ++*plepes, honnan, hova);
  hanoi(plepes, n-1, seged, honnan, hova);
}

int main(void) {
  int lepes = 0;
  hanoi(&lepes, 4, 'A', 'B', 'C');

  return 0;
}

Hanoi tornyai – grafikusan

Írd át úgy a Hanoi tornyai programot, hogy valamilyen grafikus könyvtár segítségével (pl. SDL) ki is rajzolja a cseréket!

Járda kövezése

Hányféleppen lehet egy adott hosszúságú járdát kikövezni 1 és 2 méter hosszúságú járdalapokkal? Például ha 3 méteres a járda, a lehetőségek: 1+1+1, 1+2, 2+1, tehát összesen 3. Listázzuk ki az összes megoldási lehetőséget! (A feladat egyszerűbb változata: csak a megoldások darabszámát kell kiírni.)

Pénzváltás

Adott egy zsák 5, 10, 20 és 50 forintos érménk. Hányféleképpen lehet ezekkel kifizetni 100 forintot? Listázzuk ki az összes megoldási lehetőséget! (A feladat egyszerűbb változata: a megoldások darabszámát kell kiírni.)

Megoldás

Ehhez azt kell észrevennünk, hogy a mennyit==0 báziskritérium jelenti azt, hogy megtaláltunk egy megoldást. Mire oda eljutunk a rekurzióban, már valamilyen érmekombinációval megoldottuk a feladatot. Ha útközben feljegyezzük az érmék számát egy segédtömbben, akkor ezen a ponton kiírva a tömb tartalmát, meg tudjuk adni a megoldásokat. (A második, harmadik báziskritérium olyan próbálkozást jelent, ami nem vezetett megoldásra.) A darab[] segédtömbben egy adott indexű elem azt tárolja, hogy az ugyanannyiadik indexű fajtak[] érméből mennyit adunk.

Kérdés még, hogy hol változik a tömb tartalma. A mennyit-fajtak[hanyadiktol] paraméterű rekurzív hívásnál próbálkozunk egy érme kiadásával. Ezért a rekurzív hívás előtt a megfelelő darabszámot megnöveljük eggyel (hogy a hívásban a darabszám tömb már megfelelő tartalmú legyen, és azt írjuk ki), és a hívás után pedig csökkentjük.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void penzvalto(int mennyit, int *fajtak, int hanyadiktol, int *darab) {
  if (mennyit == 0) {
    for (int i = 0; fajtak[i] != -1; ++i)
      if (darab[i] != 0)
        printf("%dx(%d Ft), ", darab[i], fajtak[i]);
    printf("\n");
    return;
  }

  if (mennyit < 0 || fajtak[hanyadiktol] == -1)
    return;

  darab[hanyadiktol]++;
  penzvalto(mennyit-fajtak[hanyadiktol], fajtak, hanyadiktol, darab);
  darab[hanyadiktol]--;
  penzvalto(mennyit, fajtak, hanyadiktol+1, darab);
}

int main(void) {
  int fajtak[] = {5, 10, 20, 50, -1};
  int darab[] = {0, 0, 0, 0};

  penzvalto(100, fajtak, 0, darab);

  return 0;
}

Faktoriális – a kiértékelés megjelenítése

A rekurzív faktoriális függvény (n*(n-1)!) kiértékelését egy ilyen rajzzal lehet szemléltetni:

fakt(3)
 fakt(2)
  fakt(1)
   fakt(0)
   1
  1*1
  1
 2*1
 2
3*2
6

Módosítsd úgy a rekurzív faktoriális függvényt (maradjon is rekurzív), hogy egy ehhez hasonló rajzot készítsen a program kimenetén!