5. hét: függvények, struktúrák

Czirkos Zoltán, Pohl László, Nagy Gergely · 2017.07.13.

Gyakorlófeladatok az 5. előadás anyagához kapcsolódóan.

1. Vezérlési szerkezetek

Számkitaláló

Készíts egy számkitaláló programot! A program kitalál véletlenszerűen egy pozitív egész számot (1 és 1000 között), a felhasználó pedig addig tippel, amíg meg nem találja a keresett számot. A program minden tipp után megmondja, hogy a felhasználó tippje kisebb vagy nagyobb a keresett értéknél. Ha eltalálta, akkor pedig azt. Ilyenkor egyúttal be is fejeződik a program futása.

Vajon mi a nyerő stratégia a gép „ellen”? Hogyan lehet legkevesebb tippből kitalálni a számot, amire a gép gondolt?

Megoldás

A feladat megoldása nagyon jó példa a hátultesztelő ciklus alkalmazására. Minimum egy tippet kérnünk kell – a ciklusmag, amely a tippet kéri, és a beírt számot ellenőrzi, egyszer legalább lefut. Illetve a gép minimum egy számot kitalál, és utána várja a felhasználótól a megfejtést.

A belső ciklusmagban az egyenlőséget nem is kell ellenőrizni, mert azt a ciklus feltétele megteszi. Ha egyenlő a tipp a gondolt számmal, akkor kijövünk a ciklusból, és ott viszont gondolkodás nélkül ki lehet írni, hogy talált.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void) {
  char meg;

  /* Generator inicializalasa. */
  srand(time(0));

  do {
    int gondolt, tipp;

    gondolt = rand()%1000+1;
    printf("Gondoltam egy szamot 1 es 1000 kozott. Talald ki!\n");
    do {
      printf("Mi a tipped? ");
      scanf("%d", &tipp);
      if (gondolt > tipp)
        printf("Nagyobbra gondoltam!\n");
      if (gondolt < tipp)
        printf("Kisebbre gondoltam!\n");
    } while (tipp != gondolt);
    printf("Gratulalok, kitalaltad! A gondolt szam %d.\n", gondolt);

    printf("Akarsz meg jatszani (i/n)? ");
    scanf(" %c", &meg);
  } while (meg=='i' || meg=='I');

  return 0;
}

A feladat megoldása nagyon jó példa a hátultesztelő ciklus alkalmazására. Minimum egy tippet kérnünk kell – a ciklusmag, amely a tippet kéri, és a beírt számot ellenőrzi, egyszer legalább lefut. Illetve a gép minimum egy számot kitalál, és utána várja a felhasználótól a megfejtést.

A belső ciklusmagban az egyenlőséget nem is ellenőrzöm, mert azt a ciklus feltétele megteszi. Ha egyenlő a tipp a gondolt számmal, akkor kijövünk a ciklusból, és ott viszont gondolkodás nélkül ki lehet írni, hogy talált.

A véletlenszám-generátor használata: program elején inicializálni kell (srand) egyszer, és utána a rand() ad egy számot. A %100 hatására 0..99 között lesz; ehhez 1-et adva kapjuk az 1..100 tartományt.

scanf()-guruknak: a %c előtti szóköz azt jelenti, hogy a bemeneten eldobjuk a whitespace karaktereket. A %c beolvassa azt is, egyébként semmi más nem. Erre azért van szükség, mert a legutolsó tipp utáni entert az előző scanf még a bemeneten hagyta.

Számkitaláló fordítva

A felhasználó gondol egy számra 1 és 100 között, a gép pedig megpróbálja kitalálni. Például: „kisebb a szám, mint 25?”, erre a felhasználó „i”gen vagy „n”em választ ad. Mi a nyerő stratégia a gép részéről, hogy tudja a legkevesebb kérdésből kitalálni? Valósítsa meg a programot!

Gondolkodtató: ha a gép a nyerő stratégiát alkalmazza, meg tudja-e mondani, ha a felhasználó következetlen választ ad, csalni próbál? Miért?

Nincsenek egyformák

Készíts programot, amely N (maximum 100) darab véletlen számot állít elő, amelyek között nincsenek egyformák!

Lottószámok

Az előadás lottószámos programja úgy generált öt különböző számot az 1…90 intervallumból, hogy a már meglévőket egy tömbbe tette, és abban a tömbben ellenőrizte minden új véletlenszámra, hogy egyedi-e.

Írj programot, amely eltérő logikával generál öt különböző számot! Egy 90 elemű tömbbe írd bele a számokat 1-től 90-ig, és utána tömbindexet generálj véletlenszerűen! Miután egy számot már kisorsoltál, vedd ki a tömbből. Hogyan kell módosítani a tömböt és a későbbi véletlenszám-generálást, hogy öt különböző számot adjon a program?

Ötvenhét

Készíts programot, mely egy, a felhasználó által megadott 1 és 99 közötti természetes számot képes kiírni betűvel! Pl.:

5: ot
44: negyvennegy
16: tizenhat

Ezerkilencázhetvenöt

A feladat ugyanaz, mint fent, csak a tartomány legyen 1 és 999999 között. 2000-ig minden számot egybeírunk, 2000 fölött az ezres és ezer alatti rész közé kötőjelet kell tenni. Példák:

625: hatszazhuszonot
1975: ezerkilencszazhetvenot
8000: nyolcezer
23870: huszonharomezer-nyolcszazhetven

2. Függvények

Előjelek

Készíts függvényt, amelyik megadja két számról, hogy egyezik-e az előjelük!

Szökőév

Készíts függvényt, amelyik adott évszámról eldönti, hogy az szökőév-e. (Szökőév minden negyedik, nem szökőév minden századik, mégis az minden 400-adik. A 2000. évben ezért volt szökőév.)

Armstrong-számok

Írj függvényt, amely megmondja egy számról, hogy hány számjegyű!

Írj függvényt, amely hatványozást végez egész számokon!

Készíts programot, mely Armstrong-számokat keres, és a találatkat megjeleníti a képernyőn! N-jegyű Armstrong számoknak nevezzük azokat a számokat, melyek számjegyei N-dik hatványainak összege éppen a számot adja. Például: egy négyjegyű Armstrong-szám a 1634, mivel: 1634=14+64+34+44. Használd a megírt függvényeket!

Megoldás

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int hany_szamjegy(int szam) {
  int db = 0;
  while (szam > 0) {
    szam /= 10;
    ++db;
  }
  return db;
}

int hatvany(int alap, int kitevo) {
  int hatvany = 1;
  while (kitevo > 0) {
    hatvany *= alap;
    --kitevo;
  }
  return hatvany;
}

bool armstrong(int szam) {
  int szj = hany_szamjegy(szam);
  int osszeg = 0;
  int temp = szam;
  while (temp > 0) {
    osszeg += hatvany(temp % 10, szj);
    temp /= 10;
  }
  return osszeg == szam;
}

int main(void) { 
  int i;
  for (i = 10; i <= 99999; ++i) {
    if (armstrong(i))
      printf("%d\n", i);
  }

  return 0;
}

Ikerprímek

NZH feladat volt

Ikerprímeknek nevezzük azokat a prímszám együtteseket, amelyeknél n és n+2 is prím. Az első 3 ilyen pár (3, 5), (5, 7) és (11, 13). Melyik a 60-adik? Határozd meg C programban! A két prím közötti egész számnak van 5-ös számjegye? Határozd meg ezt is!

Használj top-down tervezést, ne duplikáld a prímkereső algoritmust!

Megoldás

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
 
bool prim(int szam) {
  int oszto;
 
  for (oszto=2; oszto<szam; ++oszto)
    if (szam%oszto == 0)
      return false;
  return true;
}
 
int main(void) {
  int szam, i;
 
  /* ez a nulladik (ami nincs). az elso, amit megtalalunk, a 3;5 lesz. */
  szam = 1;
  i = 0;
  while (i<60) {
    /* keressük a következőtől (lehetne hátultesztelő is) */
    szam+=2;
    while (!(prim(szam) && prim(szam+2)))
      szam+=2;
    i++;
  }
  printf("%d. ikerprim: %d %d\n", 60, szam, szam+2);
 
  bool vanbenne = false;
  szam += 1; /* ez van kozottuk */
  while (szam>0) {
    if (szam%10 == 5)
      vanbenne = true;
    szam /= 10;
  }
  printf("%s benne 5-os.\n", vanbenne ? "Van":"Nincs");
 
  return 0;
}

Sakktábla

Írj függvényeket, amelyek paraméterei két koordinátapár, amelyek egy mezőre hivatkoznak a sakktáblán! (Ez lehet négy karakter is, pl. d6 és e8.) Az egyes függvények mondják meg a logikai típusú visszatérési értékükben, hogy az adott mezőpár helyes lépés-e egy királynak, bástyának, futónak, huszárnak vagy vezérnek!

Írj programot, amely megkérdezi egy kiinduló mezőnek a koordinátáit a felhasználótól, és aztán kilistázza az egyes figurák által elérhető mezőket!

A függvények segítségével „sormintamentessé” tehető a program. Hasonlítsd össze az így kapott programot a régebbi gyakorlófeladat anyagában található megoldással. Miben segítenek még a függvények?

Megoldás

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

/* a betűkre karakterként (számként) tekintek.
 * mivel ábécé sorban vannak, a számjegyek pedig növekvő
 * sorrendben, ezért kisebb/nagyobb összehasonlítást
 * végezhetek, és kivonhatom őket egymásból. */


/* igazat ad vissza, ha a megadott koordinatak nem
 * egy helyes mezot adnak (a1->h8). */
bool helytelen_mezo(char o, char s) {
  return o<'a' || o>'h' || s<'0' || s>'8';
}


/* kivételes eset mindegyik figuránál, ha nem lépett
 * sehova (o1==o2 és s1==s2), hiszen az nem is lépés.
 * ha a két kapott koordinátapár ilyen, a függvény
 * igazzal tér vissza. */
bool mozdulatlan(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return o1==o2 && s1==s2;
}


/* a király egyet léphet valamelyik irányba. ez
 * azt jelenti, hogy a sor- és az oszlopugrás
 * távolságának abszolút értéke maximum egy, de
 * az nem helyes lépés számára, ha mozdulatlan marad. */
bool kiralynak(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return abs(o1-o2)<=1 && abs(s1-s2)<=1 && !mozdulatlan(o1, o2, s1, s2);
}


/* a ló nehéznek tűnik, de nem az. az L alak
 * azt jelenti, hogy a vízszintes elmozdulás 1,
 * a függőleges 2, vagy fordítva. itt a képlet
 * kizárja a mozdulatlanságot. */
bool huszarnak(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return (abs(o1-o2)==2 && abs(s1-s2)==1) || (abs(o1-o2)==1 && abs(s1-s2)==2);
}


/* a bástyánál az oszlop- vagy a sor változatlan.
 * de mindkettő nem lehet ugyanaz, azaz nem lehet
 * mozdulatlan a figura, mert az nem lépés. */
bool bastyanak(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return (o1==o2 || s1==s2) && !mozdulatlan(o1, s1, o2, s2);
}


/* a futónál mindkét irányba ugyanannyit kell
 * mozdulni, úgy jön ki az átlós lépés. */
bool futonak(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return abs(o1-o2)==abs(s1-s2) && !mozdulatlan(o1, s1, o2, s2);
}


/* a királynő mint a bástya és a futó együtt. */
bool vezernek(char o1, char s1, char o2, char s2) {
  return bastyanak(o1, s1, o2, s2) || futonak(o1, s1, o2, s2);
}


int main(void) {
  /* a kapott mezők koordinátái */
  char o1, s1, o2, s2;

  /* megkérdezzük a felhasználót. */
  /* a scanf-nél a szóközök elnyelik a whitespace karaktereket. */
  printf("Írd be az első mezőt, pl. d6!\n? ");
  scanf(" %c %c", &o1, &s1);
  printf("Írd be a második mezőt, pl. f8!\n? ");
  scanf(" %c %c", &o2, &s2);

  if (helytelen_mezo(o1, s1) || helytelen_mezo(o2, s2)) {
    printf("Hibás sor- vagy oszlopmegadás!\n");
  } else {
    if (kiralynak(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("Ez szabályos a király számára.\n");
    }
    if (huszarnak(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("Huszár számára szabályos.\n");
    }
    if (bastyanak(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("Egy bástya léphet így.\n");
    }
    if (futonak(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("Egy futó számára ez helyes lépés lehet.\n");
    }
    if (vezernek(o1, s1, o2, s2)) {
      printf("A vezér léphet ilyet.\n");
    }
  }

  return 0;
}

Minimum, maximum, határ

Írj olyan függvényeket, amelyek:

 • Visszaadja két egész szám közül a nagyobbikat: max(a, b).
 • Visszaadja két egész szám közül a kisebbiket: min(a, b).

Teszteld ezeket a függvényeket! Utána írj olyan függvényt is a fentiek használatával, amely:

 • Két oldalról korlátoz egy értéket: korlatoz(szam, min, max) adja vissza a számot, ha min és max közé esik, amúgy pedig min-t vagy max-ot attól függően, hogy merre haladta meg a tartományt.

Megoldás

#include <stdio.h>

/* Visszaadja a két egész szám közül a kisebbiket. A ?: operátoros megoldás is jó. */
int min(int a, int b) {
  if (a < b)    /* ha "a" kisebb */
    return a;
  else       /* amugy "b" kisebb, vagy egyenloek */
    return b;
}

/* Visszaadja a két egész szám közül a nagyobbikat. Az if-else megoldás is jó.*/
int max(int a, int b) {
  return a > b ? a : b;
}

/* A [min;max] intervallumba szorítja a megadott számot, és
 * azzal tér vissza. Csak akkor működik helyesen, ha min<=max. */
int korlatoz(int szam, int also, int felso) {
  return min(max(szam, also), felso);
}

int main(void) {
  int i;

  printf("min(5, 7)=%d\n", min(5, 7));
  printf("max(5, 7)=%d\n", max(5, 7));
  printf("-5..10 számok [0;5] közé korlátozva:\n");
  for (i = -5; i <= 10; i += 1)
    printf("%d ", korlatoz(i, 0, 5));
  printf("\n");

  return 0;
}

1. beugrató: a korlátozásnál figyelni kell arra, hogy az alulról limitáláshoz a max() függvényt kell használni, a felülről limitáláshoz pedig a min() függvényt.

2. beugrató: vigyázni kell arra is, hogy a korlatoz() formális paramétereit nem szabad min-nek és max-nak elnevezni, hiszen akkor nem lehetne belőle meghívni a min() és max() függvényeket:

int korlatoz(int szam, int min, int max) {
  return min(max(szam, min), max);    // HIBÁS!
}

A formális paraméter neve elfedi a függvényen kívül megadott másik függvény nevét. Érdemes ezt átgondolni a fent helyesen megírt alulrol() és felulrol() esetén is! Ott is megtörténik ez, csak nem probléma, mert mindkettőnél pont a másik függvényre van szükség.

Bitbabrálás

Adott az alábbi függvény prototípus:

unsigned bitset(unsigned eredeti, unsigned bit);
 • Valósítsd meg a függvényt, amely az eredeti paraméterben kapott szám bit sorszámú bitjét 1-re állítja, és visszatér az így kapott számmal! A többi bit maradjon változatlanul! A legkisebb helyiértékű bit száma 0.
 • Készíts bitreset függvényt is, melynek paraméterezése megegyezik a bitset-ével, és a megadott sorszámú bitet 0-ra állítja!
 • Végül pedig bitnegal függvényt, amely a megadott sorszámú bitet negálja.

Legyen unsigned c=51! Végezd el a következő műveleteket, és írd ki egymás alá az egyes lépések eredményét! Figyeld meg, hogyan változnak a bitek!

c = bitset(c, 5);
c = bitreset(c, 7);
c = bitnegal(c, 3);

Megoldás

#include <stdio.h>

unsigned bitset(unsigned eredeti, unsigned bit) {
   /* Veszünk egy 1-est (00...01) amit elshiftelünk az adott helyre */
   /* majd a kapott értéket VAGY kapcsolatba hozzuk az eredetivel */
   /* így az eredetinek az adott értékén biztos 1-es lesz */
   /* a többi pedig nem változik */
  return eredeti | (1<<bit);
}

unsigned bitreset(unsigned eredeti, unsigned bit) {
   /* Veszünk egy 1-est (00...01) amit elshiftelünk az adott helyre */
   /* a kapott értéket negáljuk, így az adott helyiérték 0 lesz */
   /* a többi pedig 1 (pl. 11110111) */
   /* Ezt ÉS kapcsolatba hozzuk az eredetivel, így az eredeti adott bitje */
   /* biztos 0 lesz, a többi pedig nem változik */
  return eredeti & (~(1<<bit));
}

unsigned bitnegal(unsigned eredeti, unsigned bit) {
   /* Veszünk egy 1-est (00...01) amit elshiftelünk az adott helyre */
   /* majd a kapott értéket XOR kapcsolatba hozzuk az eredetivel */
   /* így az eredetinek az adott értéke invertálódik */
   /* a többi pedig nem változik */
  return eredeti ^ (1<<bit);
}

 /* Bitmintát kiíró függvény (az előző feladatból) */
void bitminta(unsigned c) {
  int i;       /* Adott helyiértékű bit kiírása */
  for (i = 31; i >= 0; i--)
    printf("%c", ((c>>i)&1) ? '1' : '0');
}

int main(void) {
  unsigned c = 51;
  bitminta(c); printf("\n");
  c = bitset(c, 5);
  bitminta(c); printf("\n");
  c = bitreset(c, 7);
  bitminta(c); printf("\n");
  c = bitnegal(c, 3);
  bitminta(c); printf("\n");
  return 0;
}

3. Struktúrák

Elmozdulás egy adott ponttól

Készíts függvényt, mely egy pont x és y koordinátáival tér vissza. A függvény paraméterként kapja egy pont x és y koordinátáját (egy pontot), valamint egy szöget és egy távolságértéket. Számítsd ki a visszatérési értékként szereplő pont x és y koordinátáit, hogy az a megadott ponttól meghatározott szögben és távolságban legyen.

Elforgatás egy pont körül

Készíts függvényt, amely egy x és y koordinátával rendelkező pontot elforgat egy másik adott pont körül, adott szöggel! A függvény visszatérési értéke az elforgatott pont legyen. (A forgatáshoz való képletet megtalálod a függvénytáblában is.)

Kártyapakli I.

Kártyás játékot írunk. Definiálj egy olyan C-s típust, amely tárolhatja egy kártya adatait (szín: pikk, treff, … és szám: A, 2, 3, … J, Q, K). Tölts fel egy tömböt egy pakli kártyáival. Utána keverd meg a tömböt. A keverő algoritmus ne cserélje feleslegesen sokszor a tömb elemeit! Végül írd ki, milyen sorrendben szerepelnek a kártyák a megkevert pakliban.

Kártyapakli II.

Definiálj egy olyan C-s típust, amely tárolhatja egy kártya adatait (szín: pikk, treff, … és szám: A, 2, 3, … J, Q, K)!

Írj függvényt, amely megmondja egy pakli kártyáról (kártyák tömbjéről), hogy:

 • Hiányos-e a pakli,
 • Van-e benne dupla lap (kétszer ugyanaz)!

Rudak hossza

Kis ZH volt

Egy gyárban fémrudakat gyártanak. A megmunkálás pontatlansága miatt azonban ezek hossza kicsit eltérő: pl. egy 1 méteresnek szánt rúd 999 mm és 1001 mm között bármekkorára sikerülhet. Ha két ilyen rudat egymás mögé teszünk, akkor az összegzett hosszuk valahol 1998 és 2002 mm között lesz.

 • Definiálj típust, amely egy rúd minimális és maximális hosszát tárolja!
 • Írj egy függvényt, amely paraméterként kapja két rúd adatait, és visszatérési értéke egy rúd, amely ezek összege (egymás mögé tett rudak hossztartománya).
 • Írj függvényt, amely visszaadja egy paraméterként kapott rúd átlagos hosszát!
 • Egészítsd ki ezt teljes programmá, amelyben létrehozol egy 999-1001 mm-es, és egy 498-502 mm-es rudat. Számolja ki a program a függvényekkel, hogy mekkora ezek összege minimálisan, maximálisan és átlagosan!

Megoldás

#include <stdio.h>

typedef struct Rud {
  double min, max;
} Rud;

Rud osszeg(Rud r1, Rud r2) {
  Rud uj;
  uj.min=r1.min+r2.min;
  uj.max=r1.max+r2.max;
  return uj;
}

double atlagos(Rud r) {
  return (r.min+r.max)/2;
}

int main(void) {
  Rud a = { 999, 1001 }, b = { 498, 502 }, o;

  o = osszeg(a, b);
  printf("min: %f, max: %f, atlag: %f\n",
    o.min, o.max, atlagos(o));

  return 0;
}

Vektorok

Kis ZH volt

Egy programban kétdimenziós vektorok adatait kell tárolni. Ilyenek lehetnek a sebességek: vx vízszintes irányú, vy függőleges irányú sebességek adják a v sebességvektort.

 • Definiálj típust, amely egy sebességvektort tárol!
 • Írj függvényt, amely paraméterként egy sebességvektort kap, és visszatérési értéke a vektor hossza (Pitagorasz-tétel)!
 • Írj függvényt, amely paraméterként két sebességvektort kap, és visszatérési értéke az összeg vektor (komponensenként)!
 • Egészítsd ki mindezt főprogrammá, amelyben egy (1 m/s, 2 m/s) és egy (-0,5 m/s, 3 m/s) sebességvektort összegzel, és utána kiszámolod, az eredő vektornak mekkora a hossza! Írd ki az összes kiszámolt adatot!

Megoldás

#include <stdio.h>
#include <math.h>

typedef struct Vektor {
  double x, y;
} Vektor;

Vektor osszeg(Vektor v1, Vektor v2) {
  Vektor uj;
  uj.x = v1.x+v2.x;
  uj.y = v1.y+v2.y;
  return uj;
}

double hossz(Vektor v) {
  return sqrt(pow(v.x, 2)+pow(v.y, 2));
}

int main(void) {
  Vektor v1 = { 1, 2 }, v2 = { -0.5, 3 }, vo;

  vo = osszeg(v1, v2);
  printf("vx: %f, vy: %f\n", vo.x, vo.y);
  printf("hossz: %f\n", hossz(vo));
  return 0;
}

Dátumok, öröknaptár

Írjunk programot, amely egy struktúrában dátumot tárol: év, hónap, nap. Kezeljék ezeket függvények:

 • datum_kiir(d): kiírja a dátumot év.hónap.nap formában.
 • datum_ev_napja(d): megmondja, az év hányadik napja. Vegye figyelembe a szökőéveket! (Ehhez csak elő kell szedni a 4. gyakorlat feladatát – tekinthetjük azt akár kidolgozottnak is.)
 • datum_kivon(d1, d2): megmondja, hány nap telt el d2-től d1-ig, ahol d1 a kisebbítendő, d2 a kivonandó.
 • milyen_nap(d): megmondja, milyen napra esik az adott dátum. 1=hétfő, 7=vasárnap. 1900. január 1. hétfőre esett.

Megoldás

#include <stdio.h>

/* a dátum típusunk */
typedef struct Datum {
  int ev, honap, nap;
} Datum;

/*kiírja a dátumot éééé.hh.nn formában */
void datum_kiir(Datum d) {
  printf("%4d.%02d.%02d", d.ev, d.honap, d.nap);
}

/* segédfüggvény: szökőév-e? */
bool szokoev(int ev) {
  return ev%400==0 || (ev%100!=0 && ev%4==0);
}

/* megmondja, hogy az év hányadik napja */
int datum_hanyadik(Datum d) {
  /* hány egész hónapból adódó nap telt el eddig */
  int honapok[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  int hanyadik, h;
 
  hanyadik = 0;
  for (h = 1; h < d.honap; ++h)
    hanyadik += honapok[h-1];
  hanyadik += d.nap;
  if (szokoev(d.ev) && d.honap>2)
    hanyadik += 1;
 
  return hanyadik;
}

/* hány nap telt el d1-től d2-ig?
 * csak akkor működik helyesen, ha d2>d1. */
int datum_kivon(Datum d2, Datum d1) {
  int kulonbseg, ev;

  /* a különbség: amennyi különbség van a napok között */
  kulonbseg=datum_hanyadik(d2)-datum_hanyadik(d1);
  /* plusz amennyi különbség van az évek között. a d1 a kisebb! */
  for (ev = d1.ev; ev < d2.ev; ev += 1)
    kulonbseg += szokoev(ev) ? 366:365;
  return kulonbseg;
}

/* megmondja, milyen napra esett az adott nap.
 * 1=hétfő, 2=kedd, 7=vasárnap. */
int milyen_nap(Datum d) {
  Datum viszonyitas = { 1900, 1, 1 }; /* hétfő */

  /* megnézzük, hány nap telt el. modulo 7 miatt 0..6
   * lesz az eredmény (7 nap egy héten), ahol 0 lesz
   * a hétfő, mert a fenti dátumhoz képest. */
  return datum_kivon(d, viszonyitas)%7 + 1;
}

int main(void) {
  Datum ma = { 2014, 10, 14 }, eleje = { 2014, 9, 8 };

  printf("Ma: ");
  datum_kiir(ma);
  printf(", a hét %d. napja.\n", milyen_nap(ma));

  printf("A szorgalmi időszak kezdete: ");
  datum_kiir(eleje);
  printf(", ennyi nap telt el: %d.\n", datum_kivon(ma, eleje));
  printf("%d. oktatási hét van.\n", datum_kivon(ma, eleje)/7+1);

  return 0;
}

A datum_kivon() függvény végzi a dátumok kivonását. A működésének az a lényege, hogy kivonja egymásból azt a két számot, amely a két dátum év kezdete óta teltelt napjainak száma; és ehhez adja hozzá az egész eltelt évekből adódó 365 vagy 366 napokat. Ez egy példán jól látszik. Ha a 2012.09.03→2013.10.06 eltelt napokat kell kiszámolni, akkor a 10.06-ból 279, a 09.03-ból 247 adódik. Azaz 279-247=32 nap telik el szept. 3 és okt. 6 között. Ehhez kell hozzáadni még egy évnyit. Ha a hónapok szerint visszafelé megyünk (pl. 2012.09.03→ 2013.02.25, szeptember→február), akkor az összeg első tagja negatív, de ez utána korrigálódik a hozzáadott teljes év által. (Mintha ugranánk egy évet előre, aztán visszajönnénk a megadott dátumig.)

Megfigyelhetjük, hogy a honapok[] tömbnek mindig az első honap-1 elemét összegezzük. Megírhatnánk úgy is a programot, hogy nem a hónapok napjainak számát, hanem ezeket az összegeket tartalmazza a tömb: 0 (január), 31 (február), 59=31+28 (március) stb. Így az összegző ciklust meg lehetne spórolni, de kicsit nehezebben lenne követhető a forráskód.

Átfedő körök

Kis ZH volt

Egy geometriai programban körök adatait kell tárolni: középpont (x, y koordináta) és sugár. Ezek valós számok.

 • Definiálj típust, amelyben egy kör adatai eltárolhatóak!
 • Írj függvényt, amely paraméterként kap két kört, és megmondja, hogy azok átfedik-e egymást! (Ez akkor van, ha a középpontjaik Pitagorasz-tétellel számolható távolsága kisebb, mint a sugaraik összege.)
 • Írj függvényt, amely beolvassa a billentyűzetről a középpontot és a sugarat, és visszatérési értéke egy ilyen tulajdonságú kör.
 • Egészítsd ki ezt teljes programmá, amelyben beolvasod két kör adatait, és megmondod, hogy azok átfedik-e egymást!

Megoldás

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

typedef struct Kor {
  double x, y, r;
} Kor;

Kor beolvas(void) {
  Kor k;
  scanf("%lf %lf %lf", &k.x, &k.y, &k.r);
  return k;
}

bool atfed(Kor k1, Kor k2) {
  return sqrt(pow(k1.x-k2.x, 2)+pow(k1.y-k2.y, 2)) < k1.r+k2.r;
}

int main(void) {
  Kor a, b;
  a = beolvas();
  b = beolvas();
  printf("%s\n", atfed(a, b) ? "Atfedik egymast" : "Nem fedik at egymast.");
  return 0;
}

3D vektorok

Az előadáson bemutatott törtes példa alapján írj egy programot, amelyik háromdimenziós vektor típust képes kezelni! Tudjon vektorokat kiírni, összeadni, kivonni; számítsa ki két vektor skaláris szorzatát! A program kerete az alábbi legyen:

#include <stdio.h>

/* ... a megírt programrészek ... */

int main(void) {
  Vektor a = {3, 2, 1}, b = {4, 6, 8}, c;
  
  c = osszead(a, b);
  kiir(c); printf("\n");

  c = kivon(a, b);
  kiir(c); printf("\n");
  
  printf("Skalárszorzat: %g\n", skalarszorzat(a, b));
  
  return 0;
}

Megoldás

Egy háromdimenziós vektor x, y, és z komponensekből áll. Ezeket egy struktúrába tehetjük, mivel összetartozó értékek, elválaszthatatlanok egymástól, és együtt adnak ki egy vektort.

typedef struct Vektor {
  double x, y, z;
} Vektor;

/* kiirja egy vektor komponenseit */
void kiir(Vektor v) {
  printf("(%g;%g;%g)", v.x, v.y, v.z);
}

/* osszead ket vektort, visszater az osszeggel */
Vektor osszead(Vektor a, Vektor b) {
  Vektor ossz;
  
  /* a kivon()-hoz hasonlóan is lehetne */
  ossz.x = a.x+b.x;
  ossz.y = a.y+b.y;
  ossz.z = a.z+b.z;
  
  return ossz;
}

/* kivon ket vektort, visszater a kulonbseggel */
Vektor kivon(Vektor a, Vektor b) {
  /* az osszead()-hoz hasonloan is lehetne */
  Vektor eredm = {a.x-b.x, a.y-b.y, a.z-b.z};
  return eredm;
}

/* visszater a ket vektor skalarszorzataval */
double skalarszorzat(Vektor a, Vektor b) {
  return a.x*b.x + a.y*b.y + a.z*b.z;
}