AST: szintaxisfák építése

Nagy Gergely · 2017.07.13.

Az absztrakt szintaxisfák egy kifejezés, vagy akár egy teljes forráskód szintaktikai felépítését tárolják. Ez az írás megmutatja, hogyan lehet felépíteni egy ilyet.

Az nyelvi elemzőkről szóló előadáson áttekintettük, hogy hogyan lehet nyelvi elemzőket készíteni EBNF-ben adott nyelvtanok kiértékelésére. Ott egy olyan programot készítettünk el, amely a négy alapműveletből és zárójelekből felépített tetszőleges bonyolultságú matematikai kifejezéseket elemzett és rögtön ki is számolta az eredményt.

Egy egyszerű probléma esetén, mint amilyen ez is, a helyben történő kiértékelő teljesen megfelelő megoldás, hiszen mind az elemzéshez szükséges, mind a műveleteket elvégző kód egyszerű, így a kettő „összekeverése” nem rontja az áttekinthetőséget.

Nagy nyelvtanok esetén (pl. egy programnyelv elemzésekor) azonban ez a megoldás már járhatatlan: szét kell választani az elemzést és a kiértékelést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elemző a feldolgozott szövegnek egy új reprezentációját állítja elő, amit már sokkal egyszerűbb értelmezni. Így a kiértékelő algoritmusnak már nem kell törődnie a szintaxisből adódó nehézségekkel, csak az előírt műveletsor végrehajtására kell koncentrálnia. Ráadásul a két feladat szétválasztása azt is biztosítja, hogy az értelmező egység csak hibátlan adatokat kap, tehát hibakezeléssel már nem kell foglalkoznia – ez az elemző feladata.

1. Az absztrakt szintaxisfa

Felmerül a kérdés, hogy milyen adatszerkezet lehet alkalmas arra, hogy egy értelmezett szöveget (pl. egy matematikai kifejezést) eltároljunk benne. A válasz természetesen nem egyértelmű, de nagyon gyakran a fákat szokták alkalmazni. A nyelvi elemzés során előálló, a szöveget reprezentáló fákat absztrakt szintaxisfának (abstract syntax tree, AST) hívják.

Ahogy azt már kifejezésekről szóló írásban is elmondtuk, a fa előnye az, hogy az adatokon túl azok hierarchiáját is képes eltárolni. Ott azért jött ez a tulajdonság nagyon jól, mert így képesek voltunk a műveletek precedenciáját is eltárolni, ezáltal biztosítva azt, hogy a kiértékelés mindig helyes sorrendben történjék.

Azoban ennél sokkal összetettebb esetekben is kiválóan alkalmazható ez az adatszerkezet. A Wikipédia erről szóló cikkében egy rövid programkódrészletnek megfelelő fát mutat be.

Itt most az utolsó előadás programját alakítjuk át úgy, hogy az ne számolja ki helyben a kifejezés értékét, hanem építse fel belőle a szintaxisfát.

Figyeljük meg az ábrán látható fát, amely a 4*(5+7) kifejezésnek felel meg. A kifejezésünk azt írja elő, hogy az 5 és 7 összegét előbb kell képezni kell és csak ezután számolhatjuk ki a 4-gyel való szorzatukat. Ezt a fa úgy jelöli, hogy a szorzás jobb oldali operandusa nem egy szám, hanem az összeg.

A fa kiértékelése úgy történik, hogy megkérdezzük a gyökerétől, hogy mennyi a kifejezés értéke. A válasza attól függ, hogy milyen jellegű csomópont. Ha ő egy szám, akkor megmondja az értékét és már kész is vagyunk. Ha viszont egy művelet, akkor megkérdezi az operandusaitól (a gyermekeitől), hogy mennyi az ő értékük, majd a kapott számokon elvégzi az előírt művelet és így vagyunk készen.

Ez tehát egy rekurzív algoritmus, hiszen, amikor egy elem megkérdezi az gyermekeitől az ő értéküket, akkor ugyanazt a kérdést teszi fel, mint amit mi tettünk fel a szintaxisfánk gyökerének, vagyis ugyanazt a függvényt hívja meg.

A példában tehát először a szorzástól kérdezzük meg az értékét, aki pedig tovább kérdezi a gyermekeit. A balgyermek rögtön tud válaszolni, az ő értéke 4. A jobbgyermek egy összeadás, tehát ő megkérdezi a gyermekeit. Azok megmondják az értéküket, így az összeg előáll, amit megkap a szorzás, és ezzel kiszámoltuk a kifejezést.

2. A megoldás alapötlete

Az előadáson szerepelt a matematikai kifejezéseket leíró nyelvtan, amit most ismétlésképpen idemásoltunk:

kifejezés ::= összeg
összeg  ::= szorzat (('+' | '-') szorzat)*
szorzat  ::= tényező (('*' | '/') tényező)*
tényező  ::= szám | zárójeles
zárójeles ::= '(' kifejezés ')'

A nehézséget az fogja jelenteni most a számunkra, hogy a nyelvtanunk rekurzív, tehát az elemzőnk is az lesz. Vagyis a fát egy rekurzív algoritmussal kell majd felépítenünk! Ez elsőre nagyon ijesztőnek tűnhet.

Rekurzív problémák megoldásához azt szokták javasolni, hogy legyünk optimisták és tegyük fel, hogy a függvényünk helyesen működik. A feladatunk ezután kettős. Egyrészt ki kell találnunk, hogy hogyan tudjuk lebontani a megoldást lépésekre, másrészt meg kell megoldást kell adnunk egy lépésre úgy, hogy feltételezhetjük, hogy a probléma maradékát a függvényünk már meg fogja oldani.

Ez így nagyon általánosan hangzik, ezért nézzünk meg egy konkrét példát! Vegyük a fenti nyelvtanunkhoz írt elemző egy részletének egyszerűsített pszeudó-kódját:

logikai összeg(szöveg_mutató, érték_mutató) {
 munka_mutató = szöveg_mutató
 
 if (szorzat(munka_mutató, &érték1)) {
  if (karakter(munka_mutató, "+-", &művelet)) {
   if (szorzat(munka_mutató, &érték2) { 
    érték_mutató = (művelet == '+') ? (érték1 + érték2) : (érték1 - érték2)
    szöveg_mutató = munka_mutató
    return IGAZ
   }
  }
 }
 
 return HAMIS
}

A fenti kód egyelemű összegeket (vagy különbségeket) tud feldolgozni. Ha a szövegben talál egy szorzatot, akkor annak értékét elmenti az érték1 változóba. Ezután ha talál egy + vagy - karaktert, akkor az azt jelenti, hogy lesz még egy tag, tehát újból keres egy szorzatot, aminek az értékét a érték2 változóba helyezi. Ha mindez sikeresen megtörtént, akkor elvégzi az előírt műveleten, az eredményt beleírja az érték_mutatóba, a szövegmutatót az elemzett szöveg végére állítja és IGAZ értékkel tér vissza. Minden hibás esetben HAMIS értéket ad a függvény.

A teljes elemzőnk ehhez hasonló függvényekből áll. A kérdés az, hogy hogyan tudnánk ezekbe az elemi kis algoritmusokba becsempészni a fa felépítésének egy-egy mozzanatát úgy, hogy az előálló kód végül egy teljes fát eredményezzen.

Az egészen biztos, hogy egy-egy függvény csak egy farészletet tud elkészíteni. Azt is tudjuk, hogy a fa kezdetben üres lesz, tehát az első függvényhívás során egy NULL pointert kapunk.

Az lehet a kiinduló ötletünk, hogy ne egy fa gyökerére mutató pointert vegyünk át, hanem egy olyan pointernek a címét, amibe mi írjuk bele az általunk elkészített fa gyökerének a címét. Tehát ha mondjuk a kifejezésünk egy darab számból áll, akkor megkapjuk egy olyan pointernek a címét, aminek az értéke NULL, elkészítünk egy fa-elemet, amit a kettes értéket tárolja és ennek a címét beleírjuk az átvett pointerbe.

Mi történik összetettebb esetben, például a fenti összeg függvény esetén? A függvényünk tehát át fogja venni egy pointer címét, amibe egy „összeg” típusú elemnek a címét kell elhelyeznie. A kérdés az, hogy mi lesz ennek az „összeg” elemnek a két gyermeke? Természetesen két „szorzat”, hiszen ez a szabály szorzatok összegére illeszkedik!

A teendő tehát az, hogy veszünk két lokális mutatót, amelyek a két szorzat által előállított fa gyökerei lesznek. Ezeket a szorzat feltölti tartalommal. Nekünk mindössze annyi a dolgunk, hogy az „összeg” elem gyermekeire mutató pointereket beállítjuk a két visszakapott fa gyökerére.

logikai összeg(szöveg_mutató, gyökér_mutató) {
 munka_mutató = szöveg_mutató
 
 if (szorzat(munka_mutató, &bal_gyermek)) {
  if (karakter(munka_mutató, "+-", &művelet)) {
   if (szorzat(munka_mutató, &jobb_gyermek) { 

    új_elem = új_összeg
    új_elem->bal=bal_gyermek
    új_elem->jobb=jobb_gyermek

    gyökér_mutató = új_elem

    szöveg_mutató = munka_mutató
    return IGAZ
   }
  }
 }
 
 return HAMIS
}

Az történt tehát, hogy feltettük, hogy a függvényeink előállítják a megfelelő fákat, és mi csak azt elemi műveletet adtuk meg, ami két részfából egy összeget képez!

Természetesen a szám szabályunk leveleket fog létrehozni, hiszen egy számnak már nincsenek operandusai. A zárójeles szabály pedig elkéri az összeg szabálytól az általa előállított fa gyökerét és ezt adja meg a zárójel előtt művelet jobb oldali operandusaként. (Valójában persze egyszerűen visszaadja a kapott fa gyökerét, és az ő hívója fogja a pointerek beállítását végezni.)

3. A faépítő program

A szintaxisfát leíró adattípus egészen egyszerű lesz: a fa egy elem vagy szám, vagy művelet. Ez a szimbolum_tipus nevű felsorolt típussal adjuk meg. Egy elemben vagy egy műveleti jelet, vagy egy számértéket tárolunk el – ilyenkor jönnek jól a unionok.

typedef enum {MUVELET, SZAM} szimbolum_tipus;

typedef struct szimbolum {
  szimbolum_tipus tipus;
  union {
    double szam;
    char muveleti_jel;
  } adat;

  struct szimbolum *op1, *op2;
} szimbolum;

Nézzük meg most valójában az osszeg függvény kódját. A dolog annyival bonyolultabb itt, hogy tetszőleges számú tagból álló összeget fel kell tudnunk dolgozni.

Az a feladatunk, hogy előállítsunk egy olyan farészletet, aminek a kiértékelése a helyes eredményre vezet. A megoldás az lehet, ha az első elkészült összegünk (aminek tehát két szorzat operandusa van) lesz a következő összegnek a bal oldali operandusa, a jobb oldali pedig az újonnan beolvasott szorzat lesz. Így tetszőleges számú tagot fel tudunk fűzni egymás után és amikor a legfelsőt megkérjük, hogy adja meg az értékét, akkor sorban meghívja majd a bal oldali irányban lévő összegeket és előáll a helyes érték.

bool osszeg(char **szoveg, szimbolum **ast) {
 char *munka = *szoveg;
 char kar;
 szimbolum *op1, *op2, *uj = NULL;

 szokoz(&munka);
 if (szorzat(&munka, &op1)) {
  while (karakter(&munka, "+-", &kar)) {
   if (szorzat(&munka, &op2)) {
    uj = uj_muvelet(kar);
    uj->op1 = op1;
    uj->op2 = op2;

    op1 = uj;
   }
   else return false;
  }

  if (uj == NULL) *ast = op1;
  else *ast = uj;
  
  *szoveg = munka;
  return true;
 }
 else {
  return false;
 }
}

Figyeljük meg, hogy az osszeg függvény az op1 és op2 pointerekben menti el a szorzat hívásokból kapott részfák gyökerét, az uj pointer pedig arra szolgál, hogy az újonnan létrehozot „összeg” típusú elem címét tárolja.

Az első két tag feldolgozásakor létrehozunk egy új elemet és a két gyermekeként beállítjuk az op1 és op2 pointereket. Ezután azt mondjuk, hogy az op1 innentől mutasson az új elemre. Ez nem okoz gondot, hiszen az op1 értékét már eltároltuk uj->op1-ben, másrészt viszont így értjük el azt, hogy ha további tagok következnek, tehát ha újból belépünk a while ciklusba, akkor az ebben az iterációban létrehozott új elemnek az op1 mutatója az előző uj elemre fog mutatni – pontosan úgy, ahogyan az ábrán látható.

Még érdemes megnézni tenyezo szabályunk kódbeli megvalósulását:

bool tenyezo(char **szoveg, szimbolum **ast) {
 char *munka = *szoveg;
 char kar;
 double ertek;

 szokoz(&munka);
 if (zarojeles(&munka, ast)) {
  *szoveg = munka;
  return true;
 }
 else if (szam(&munka, &ertek)) {
  *ast = uj_szam(ertek);
  *szoveg = munka;
  return true;
 }
 else {
  return false;
 }
}

A kód nagyon egyszerű: egy tényező az vagy egy szám, vagy egy zárójeles kifejezés. Ha zárójeles kifejezés, akkor a zarojeles hívásból kapott fa lesz maga a tényező, tehát egyszerűen továbbadhatjuk a kapott pointert és hagyhatjuk, hogy az a függvény állítsa be őt.

Ha pedig számot találtunk, akkor létrehozunk egy új szám elemet és ezt adjuk vissza. Az uj_szam függvény a gyermekek pointereit NULL-ra állítja, hiszen szám egy kifejezésfában csak levél lehet.

A zárójeles kifejezés szintén továbbadja a megkapott pointert, mégpedig az osszeg függvénynek, hiszen a nyelvtanunk szerint egy zárójeles kifejezés az egy összeg zárójelek között:

bool zarojeles(char **szoveg, szimbolum **ast) {
 char *munka = *szoveg;
 char kar;

 szokoz(&munka);
 if (karakter(&munka, "(", &kar) && osszeg(&munka, ast) && karakter(&munka, ")", &kar)) {
  *szoveg = munka;
  return true; 
 }
 else {
  return false;
 }
}

4. A fa kiértékelése

Végezetül álljon itt a fa kiértékelését végző rekurzív algoritmus, bár igazából ez lényegében nem különbözik a kifejezésekről szóló írásunkban adott megoldástól:

double ast_kiertekel(szimbolum *ast) {
 if (ast == NULL) return 0.0;
 else {
  double op1 = ast_kiertekel(ast->op1), op2 = ast_kiertekel(ast->op2);

  switch (ast->tipus) {
   case SZAM:
    return ast->adat.szam;

   case MUVELET:
    switch (ast->adat.muveleti_jel) {
     case '+':
      return op1 + op2;
     case '-':
      return op1 - op2;
     case '*':
      return op1 * op2;
     case '/':
      return op1 / op2;
    }
  }

  return 0.0; //default ágak hiánya miatt
 }
}

Látható, hogy az aktuális elem típusa szerint ágazunk el egy switch szerkezettel. Ha az aktuális elemünk egy szám, akkor egyszerűen visszatérünk az értékével, ha pedig egy művelet, akkor elvégezzük a megfelelő műveletet a két operandusunkon.

Az operandusok kiszámolásánál történik a rekurzív hívás, a báziskritérium pedig természetesen az, hogy ha a kapott fa gyökere NULL, akkor az érték legyen nulla. Igazából ez csak a rekurzió leállításához szükség, hiszen ez a nulla érték sehol sem fog megjelenni, ugyanis csak számok lehetnek levelek a fában, náluk viszont nem használjuk fel a gyermekek értékét.

A teljes kód letölthető innen.