Adventi naptár

Rendezett tömbök – egy érdekes jelenség

Az előadáson szerepelt, hogy a rendezett tömbökön több műveletet is gyorsan tudunk csinálni: egy adat elérése O(1) időben történik, mint a tömböknél mindig, és a keresések is O(n)-ről O(log n)-re gyorsulnak. Persze, hiszen bináris keresést alkalmazhatunk, amely minden lépésben kizárja a tömb egyik felét. Nem egyesével kell megkeresnünk a szükséges elemet, hanem mindig megfelezhetjük a vizsgálandó részt.

Ami ennél érdekesebb, hogy a tömb elemeinek összegzése is gyorsabbá válhat a rendezéstől.

Micsoda?! Nem mindegy az összegzésnél, milyen sorrendben vannak?! Úgyis fel kell dolgozni az összes elemet, nem? Nézzünk meg egy furcsa példát, ahol nem mindegy az összegzésénél a sorrend!

1. A program

Adott az alábbi program. Ez generál egy 0…199 véletlenszámokból álló tömböt, amelynek elemeit, ha kisebbek 100-nál, összegzi. Ezt az összegzést pedig 50000-szer csinálja meg. Oké, elvégezhetnénk az egészet egy szorzással, meg lehet, hogy a változó túlcsordul, de nem is ez a lényeg: a lényeg az az, hogy mennyi ideig fut a program.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int bajtcmp(void const *vb1, void const *vb2) {
  unsigned char b1 = *(unsigned char *)vb1;
  unsigned char b2 = *(unsigned char *)vb2;
  if (b1 < b2) return -1;
  if (b1 > b2) return +1;
  return 0;
}

int main(void) {
  enum { MERET = 32768, HANYSZOR = 50000 };
  unsigned char tomb[MERET];

  /* random számokkal tele */
  for (int i = 0; i < MERET; ++i)
    tomb[i] = rand() % 200;

  /* rendezzük, vagy nem? */
  qsort(tomb, MERET, sizeof(tomb[0]), bajtcmp);

  /* összegezzük a 100-nál kisebbeket egy csomószor */
  clock_t mettol = clock();
  int sum = 0;
  for (int j = 0; j < HANYSZOR; ++j)
    for (int i = 0; i < MERET; ++i)
      if (tomb[i] < 100)
        sum += tomb[i];
  clock_t meddig = clock();

  /* mennyi ideig tartott? */
  printf("%g masodperc.\n", (meddig - mettol) / (double)CLOCKS_PER_SEC);

  return 0;
}

Amint most ezt írom, a gépemen optimalizálás nélkül fordítva a programot (Code::Blocks/GCC: -O0 paraméter a fordítónak), a rendezett tömböt 6,38 másodperc alatt lehet összegezni. A qsort() kitörlésével rendezetlen marad a tömb, ilyenkor a futásidő 16,22 másodperc. Tehát két és félszer lassabb.

Az optimalizálást itt ki kell kapcsolni, mert egy jó fordító észreveszi, hogy a ciklusban tulajdonképp nem csinálunk semmit, vagyis hát azt, hogy rengetegszer csináljuk meg ugyanazt.

Mi is történik itt? Tudja a fordító, hogy rendezett a tömb, és aszerint optimalizálná a programot? Ne találgassunk, nézzük meg a lefordított kódot (GCC -S paraméter), abból is a belső ciklushoz tartozó spagettis részt. Ez nem annyira szörnyű, mint amilyennek elsőre kinéz, felismerhető benne a ciklus:

csak erős
idegzetűeknek
  movl  $0, -32812(%rbp)    ; i = 0
  jmp .L9             ; ugrás L9-hez
.L11:
  movl  -32812(%rbp), %eax   ; i index a memóriából
  cltq
  movzbl -32784(%rbp,%rax), %eax ; bájt olvasása a tömbből (move)

  cmpb  $99, %al        ; összehasonlítás 99-cel
  ja .L10            ; ugrás, ha nagyobb (jump if above)

  movl  -32812(%rbp), %eax   ; i index a memóriából (megint)
  cltq
  movzbl -32784(%rbp,%rax), %eax ; bájt olvasása (megint)
  movzbl %al, %eax
  addl  %eax, -32804(%rbp)   ; sum növelése
.L10:
  addl  $1, -32812(%rbp)    ; i++
.L9:
  cmpl  $32767, -32812(%rbp)  ; összehasonlítás 32767-tel (compare)
  jle .L11            ; ugrás, ha kisebb vagy egyenlő
                  ; (jump if less or equal)

Láthatóan semmit nem optimalizált a fordító: még a tomb[i]szám kiolvasását a memóriából is kétszer tette meg, pedig igazán elég lenne ezt a drága műveletet egyszer elvégezni.

Hol van itt a turpisság, mitől gyorsabb ez a program, ha rendezett a tömb? Mint kiderül: a turpisság a hardverben van. A processzor jön rá, hogy a tömb rendezett. Vagy ha arra nem is, valami másra. De hol, és főleg: hogyan?

2. A futószalag

Egy kis Digit és
Számítógép architektúrák

A processzor számára egy utasítás feldolgozása több lépésből áll. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

 1. Az utasítás beolvasása a memóriából.
 2. Az utasítás dekódolása: ez lényegében az utasítást végrehajtó áramköri rész kiválasztását jelenti.
 3. A művelet elvégzése (számítás).
 4. Az eredmény cél helyre írása.

Például egy összeadásnál a dekódolás a bitenkénti, kettes számrendszerbeli összeadó áramköri rész aktiválását jelenti; a művelet elvégzése pedig azt, hogy megvárjuk, amíg az összeadást végző kombinációs hálózat elvégzi a dolgát. Az egyes utasítások végrehajtása sorban történik, egymást bevárják:

Arra a dologra jöttek rá a processzorok tervezői ezzel kapcsolatban, hogy bár az egyes utasítások részműveletei egymásra épülnek, de az egymás utáni utasításoknál, mint nagyobb egységeknél, ez nem feltétlenül van így. Például amíg a dekódolás és a számítás történik, addig a memóriának semmi dolga nincsen. A beolvasás és az eredmény írása alatt pedig a dekódoló és a műveletvégző áramköri részlet áll tétlenül. Ez a holt idő csökkenthető, ha futószalagon (vagy inkább csővezeték? az angol neve pipeline) próbáljuk feldolgozni az utasításokat: amíg az előző utasítás számítás részművelete történik, addig beolvashatjuk a következő utasítást a memóriából. Így mire az egyik utasítás befejeződik, a következő már dekódolva is lehet. Ehhez jó bonyolult áramkörök kellenek, de megoldható.

Mivel az utasítások elvégzése ilyenkor egymással átlapoltan történik, a processzor sokkal gyorsabb lehet. Láthatóan a fenti négy utasításhoz az eredeti felénél is kevesebb időre van szükség:

A mai processzorokban ezt olyannyira tökélyre fejlesztették, hogy nem négy, hanem akár 10-20 apró lépésre is bontják az utasítások feldolgozását. Minél kisebbek a lépések, annál hatékonyabban lehet átlapolni a végrehajtásukat.

Gond csak egy esetben van: a feltételes ugró utasításoknál (ja – jump if above, jle – jump if less or equal stb.) Ezeknél ugyanis az utasításban tárolt művelet végrehajtásáig (a feltétel kiértékeléséig) nem lehet tudni, hogy melyik lesz a következő utasítás. Még a memóriacímét sem tudja megmondani a processzor: ha kiderül, hogy nem kell ugrani, akkor a következő címről, ha pedig ugrani kell, akkor valahonnan egészen máshonnan kell venni a következő utasítást jelző bájtot. Ilyenkor a futószalag megakad. Ez nem kevés időveszteséget jelent a négy lépésből álló futószalag esetében sem, hát még akkor, ha több elemből állna!

Mit lehet itt tenni? Hát, lehet például tippelni. Elkezdeni a következő utasítást végrehajtani, amelyik akkor jönne, ha nem kellene ugrani. Vagy azt, amelyik akkor jönne, ha kellene ugrani. Ha helyes volt a tipp, szerencsénk van: a futószalag nem akad meg. Ha helytelen, az sem nagy gond. A félig végrehajtott utasítás eredményét el kell dobni, és folytatni a programot a megfelelő helyen. (Például ha kiderül, hogy nem a kiválasztott összeadó utasítás jött volna, az összeadás eredményét nem kell visszaírni a memóriába.)

Ezt is csinálják a mai processzorok. Hogy mindez még hatékony is legyen, megpróbálják kitalálni azt, hogy egy ugrás be fog-e következni (ugrás előrejelzés – branch prediction). Minél nagyobb arányban sikerül ez, annál nagyobb a nyereség. A modern processzorok ugrás előrejelzői 90% feletti találati aránnyal dolgoznak: a programkód vizsgálatával, és egy ciklusmag párszori végrehajtása után szinte teljes biztonsággal előre tudják jelezni egy ugró utasítás feldolgozásának már egy egészen korai fázisában, hogy be fog-e következni az ugrás, vagy nem.

Egy egyszerű előrejelző állapotgéppel is megvalósítható, minden ismert ugráshoz hozzárendelve a fenti állapotgépet. Ez annyira egyszerű, inkább egy számlálóként gondolhatunk rá: az értéke ugrásnál növekszik (legfeljebb 3-ig), nem ugrásnál csökken (legfeljebb 0-ig). Ha van egy ugrás a kódban, amely általában bekövetkezik, és csak ritkán nem, az állapotgép a kék állapotok körül fog tartozkodni; ha fordítva, akkor meg a sárgák körül lépked. A kékeknél ugrást jósol, a sárgáknál nem ugrást.

Ettől gyorsabb a program a rendezett tömbön.

3. A konkrét eset

A számok összegzéséhez szükséges időt ez az utasítás határozza meg:

if (tomb[i] < 100)
  sum += tomb[i];

Ha rendezetlen a tömb, az egyes számok hol 100 alatt vannak, hol felette – a feltétel teljesen véletlenszerűen értékelődik ki igazra vagy hamisra:

183 86 177 115 193 135 186 92 49 21 162 27 90 59 163 126 140 26 172 136
 H  I  H  H  H  H  H  I  I  I  H  I  I  I  H  H  H  I  H  H

Ezzel az ugrást előrejelző áramkör nem tud mit kezdeni – a véletlenszámok nem jósolhatóak. A találati aránya nem lesz jobb 50%-nál, annál, mintha teljesen véletlenszerűen tippelte volna be, hogy kell-e ugrani vagy nem. Viszont ha a tömb rendezett, a feltétel eredménye:

 21 26 27 49 59 86 90 92 115 126 135 136 140 162 163 172 177 183 186 193
 I  I  I  I  I  I  I  I  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H

Egy ilyen mintát még a legegyszerűbb előrejelzők is felismernek. Az első néhány iteráció után megtanulják, hogy a feltétel igazra értékelődik ki, és onnantól kezdve ez a tipp csomó ideig be is jön. Aztán hibáznak egy párat, és megtanulják azt, hogy a feltétel hamisra szokott kiértékelődni, és a tömb maradék részében azt tippelik. Mivel ilyenkor az utasítások végrehajtása sokkal többször át tud lapolódni, mint abban az esetben, amikor az előrejelző folyton hibázik, a program gyorsabb lesz. A fenti, erre kihegyezett programban az ugrás helyes előrejelzése 154%-os gyorsulást, azaz 254%-os sebességet eredményez!

4. Ugyanez optimalizálva

Ha már itt tartunk, nézzük meg, mit csinál a fordító a programból akkor, ha arra kérjük, optimalizálja a programunkat. A gépóra két lekérdezése körüli rész:

mettol = clock();
sum = 0;
for (j = 0; j < HANYSZOR; ++j)
  for (i = 0; i < MERET; ++i)
    sum += tomb[i] < 100 ? tomb[i] : 0;
meddig = clock();
printf("%g masodperc.\n", (meddig-mettol)/(double)CLOCKS_PER_SEC);

Lefordítva így néz ki (a call clock függvényhívásról megismerni):

call  clock      ; clock() függvény hívása
movq  %rax, %rbx   ; visszatérési érték elmentése
call  clock      ; clock() függvény újbóli hibása
subq  %rbx, %rax   ; kivonás (ez már a mettől-meddig része)

Eltűnt a ciklus! Ja, hát kérem – mondta a fordító – ha a sum értéke úgysincs használva a program többi részében, minek kiszámolni azt?