Adventi naptár

Fizikai motor – World of Goo, „A ragacsok világa”

Csábító lenne a mai alkalommal a tegnapi, biliárdos programot matematikailag továbbfejleszteni: az Euler integrátort lecserélni Runge–Kutta integrátorra… Azonban nem ez lesz a mai naptárbejegyzésben. Helyette World of Goo-vá alakítjuk át a programot.

1. A fizikai motor

Mit is csinált a tegnapi program? Golyók mozogtak benne a képernyőn, közben egymással és a fallal ütköztek. Minden időszeletben kiszámolta a program a golyókra ható erőket (amelyek ütközések által keletkeztek). Aztán azok alapján a gyorsulásokat, azokból pedig a sebességeket, amikből végül a helyzeteket:

Golyo g;

g.x += g.vx*delta_t;
g.y += g.vy*delta_t;

g.vx += (g.fx/m)*delta_t; /* ax*delta_t */
g.vy += (g.fy/m)*delta_t; /* ay*delta_t */

A golyókra a következő erők hatottak:

 • Ha a golyó falnak ütközött, akkor a fal eltaszította magától.
 • Ha két golyó egymásnak ütközott, akkor azok is taszították egymást.
 • Ha egy golyó gurult, akkor súrlódási erő hatott rá.

Leglényegesebb két golyó ütközése volt. Ezt egy rugóval modelleztük. Ha a két golyó középpontjának távolsága kisebb volt, mint a sugaraik összege, akkor összenyomódtak – és ilyenkor egy közéjük képzelt erős rugó taszította el őket egymástól:

/* golyók távolsága */
dx = x1 - x2;
dy = y1 - y2;
tav = sqrt(dx * dx + dy * dy);

/* rugóerő */
if (tav < 2 * golyo_r) {
  l = 2 * golyo_r - tav;
  f = golyo_d * l;
  fx += dx / tav * f; /* egységvektor*f */
  fy += dy / tav * f;
}

2. Rugók létrejötte és megszűnése

Ezt a programot nagyon könnyen át tudjuk úgy alakítani, hogy a World of Goo-hoz hasonló játékot kapjunk. Először is, a zöld hátteret le kell cserélni feketére. :) Na jó, szóval a lényeg az, hogy két új erőt kell szimulálni:

 • a gravitációt,
 • rugókat is kell létrehozni a golyók között, amelyeknek az erejét figyelembe kell venni.

A letölthető program működése a következő:

 • A tegnap bemutatott fizikai motorral szimulálja a golyók mozgását. A golyók ütközéskor taszítják egymást, és hat rájuk a gravitáció is.
 • Az egérgombbal meg lehet fogni egy golyót (kék), aztán „fog és vidd” (drag and drop) módszerrel áttenni máshova.
  • Ha másik golyókhoz közel tesszük le, akkor a kellően közeli golyók és a letett golyók közé egy rugót hoz létre a program.
  • Amikor megfogunk egy golyót, akkor viszont kitöröljük azokat a rugókat, amelyekkel eddig más golyókhoz volt kötve.
 • A rugók hossza adott: erőt fejtenek ki akkor is, ha széthúzzuk, és akkor is, ha összenyomjuk őket. Vagyis ezek sokkal inkább úgy működnek, mint az igazi rugók, szemben a golyók ütközésekor közéjük képzelt fiktív rugókkal:
  double f = rugo_d * (tav - rugohossz), /* erő */
      fx = dx / tav * f,     /* x és y komponensek */
      fy = dy / tav * f;
  golyo[g1].fx -= fx;
  golyo[g1].fy -= fy;
  golyo[g2].fx += fx;
  golyo[g2].fy += fy;
 • Ha egy rugó túl hosszúra nyúlik (a természetes hosszának duplájára), akkor elszakad.
 • Van a pályán fix golyó is (piros), amelynek nem változik a helyzete. Erre fel lehet lógatni az építményünket.

A golyókat a program egy tömbben tárolja (golyo[]), mivel azok száma nem változik a futás során. Változik viszont a rugóknak a száma, ezért ahhoz egy láncolt lista kell. Mivel gyakran kell beszúrni és törölni is a listába, egyszerűbb egy strázsás listát választani. (Nagy úr a lustaság.) A rugókhoz elég csak két tömbindexet eltárolni, hogy melyik két golyót kötik össze:

typedef struct Rugo {
  int g1, g2;          /* ket tombinex - mely golyokat koti ossze */
  struct Rugo *prev, *next;   /* duplan lancolt listahoz */
} Rugo;

3. Az egér kezelése

A játék futását alapvetően az idő vezérli, de a szimulációba be tudunk avatkozni az egérrel. Az egérgombnak nem az állapotát, hanem annak változását kell érzékelnünk:

 • Ha előzőleg nem volt lenyomva a gomb, de az aktuális pillanatban igen, akkor egy kattintást érzékeltünk. Ilyenkor kell megkeresni az egérmutatóhoz közeli golyót, mert azt szeretné a játékos megfogni (drag).
 • Ha előzőleg le volt nyomva, de most nincs, akkor ez egy elengedés. Ilyenkor szeretné a játékos letenni a golyót (drop).

Figyelni kell egyébként azért itt nem csak az állapotváltozásra, hanem az állapotra magára is. Ugyanis ha kattintáskor a játékos megfogott egy golyót, akkor az egérgomb nyomvatartásakor húzza azt. Ilyenkor a golyó koordinátáját folyamatosan módosítani kell az egérmutató koordinátája alapján.

Ezeket a műveleteket a programban az eseménykezelő ciklus vezérli. Ez látja a golyók tömbjét (golyo, mérete golyok), a rugók listáját, és a megfogott golyó indexét: megfogott. Az utóbbi változhat, például kattintáskor a „nincs a kezünkben semmi” jelentésű -1-es értéket leváltja egy golyo[] tömbbeli index:

case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:  /* egér kattintás */
  mouse_x = ev.button.x;
  mouse_y = ev.button.y;
  for (int i = 0; i < golyok && megfogott == -1; ++i) {
    double dx = golyo[i].x - mouse_x;
    double dy = golyo[i].y - mouse_y;
    if (dx * dx + dy * dy <= golyoelkap * golyoelkap) { /* ha elég közel volt az egérhez */
      megfogott = i;
      if (!golyo[i].fix) {        /* ha nem fix, kiszakitjuk */
        Rugo *iter = rugo.eleje->next;
        while (iter != rugo.vege) {
          Rugo *iternext = iter->next;
          if (iter->g1 == i || iter->g2 == i)
            rugolista_torol(iter);
          iter = iternext;
        }
      }
    }
  }
  break;

Elengedéskor pedig az új rugók létrehozásán túl végül visszakerül a változóba a -1:

case SDL_MOUSEBUTTONUP:   /* egér elengedés */
  mouse_x = ev.button.x;
  mouse_y = ev.button.y;

  for (int i = 0; i < golyok; ++i) {
    if (i == megfogott) continue;
    double dx = golyo[i].x - golyo[megfogott].x;
    double dy = golyo[i].y - golyo[megfogott].y;
    if (dx * dx + dy * dy <= rugoelkap * rugoelkap)
      rugolista_hozzaad(&rugo, i, megfogott);
  }
  megfogott = -1;
  break;

Az egérgomb nyomvatartásakor a golyó cipelése egyszerű, egyszerűen kihagyjuk a mozgatásból:

for (int i = 0; i < golyok; i++) {
  if (golyo[i].fix || i == megfogott) continue;
  golyo[i].x += golyo[i].vx * delta_t;
  golyo[i].y += golyo[i].vy * delta_t;
  golyo[i].vx += golyo[i].fx / golyo_m * delta_t;
  golyo[i].vy += golyo[i].fy / golyo_m * delta_t;
}

Végülis ennyi az egész. Minden más szinte ugyanúgy van, mint a tegnapi programban. Még a súrlódás is. Valamilyen fékező erőnek kell lennie, amitől a rezgések csillapodnak. Bár elvileg súrlódás a levegőben nincs, csak más törvényszerűség szerint létrejövő közegellenállás, de a program az előbbivel számol.

4. A program

A program letölthető innen: advent17-wog.c. Kicsit szépítgetni kellett, hogy beleférjen 300 sorba, de éppen belefér.